BTA par Rīgas pils ugunsgrēku avansā gatava izmaksāt vairāk nekā 140 000 latu, Mixnews.lv

BTA par Rīgas pils ugunsgrēku avansā gatava izmaksāt vairāk nekā 140 000 latu

фото

Ekonomika | 2013. gada 31. jūlijā plkst. 15:22

Rīgas pils ugunsgrēka gadījumā iestājies apdrošināšanas gadījums attiecībā uz būvniecības riskiem, tāpēc apdrošināšanas sabiedrība "BTA Insurance Company" SE (BTA) tuvākajā laikā gatava izmaksāt būvniekiem atlīdzības avansu 145 000 latu apmērā, ziņo "Nozare.lv".

BTA izsniegusi būvnieka - pilnsabiedrības "SBRE" - visu veidu celtniecības risku apdrošināšanas polisi, kas ietver rekonstrukcijas laikā ieguldīto celtniecības materiālu, būvniecības aprīkojuma apdrošināšanu, kā arī apdrošināto materiālu un aprīkojuma radīto būvgružu izvešanu apdrošināšanas gadījuma rezultātā.

BTA apdrošinājusi arī būvnieka civiltiesisko atbildību, kas, apstiprinoties būvnieka vainai, segtu zaudējumus, kas nodarīti trešajām pusēm.

"Jau pirmajās dienās pēc ugunsgrēka mums kā apdrošinātājam bija skaidrs, ka ir iestājies apdrošināšanas gadījums attiecībā uz būvniecības riskiem. Tāpēc apliecinājām gatavību pildīt savas saistības un, veicot objekta apskati, sākām aprēķināt iespējamo zaudējumu apmēru atbilstoši polisei," informē BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus.

Eksperti precizējuši iespējamo zaudējumu apmēru par celtniecības darbiem un materiāliem, kā arī būvgružu izvešanu. Tuvākajā laikā BTA pauž gatavību veikt avansa maksājumu 145 000 latu apmērā. Ja, turpinoties seku likvidēšanas darbiem Rīgas pilī, tiks konstatēti vēl kādi zaudējumi, tad šī summa varētu palielināties.

"Iespējams, sākotnēji sabiedrībai šķiet, ka šī summa nav liela, salīdzinot to ar kopējiem zaudējumiem. Jāņem vērā, ka, iegādājoties apdrošināšanas polisi, tiek apdrošināti konkrēti riski. Rīgas pils gadījumā BTA apdrošināja celtniecības materiālus, būvniecības aprīkojumu uz rekonstrukcijas laiku, bet nevis kopumā ēku kā īpašumu," skaidro Lucaus.

Viņš kritizē, ka mēneša laikā pēc ugunsgrēka vēl arvien nav rasts risinājums virknei jautājumu un netiek operatīvi sākta ugunsgrēka seku likvidēšana.

BTA valdes priekšsēdētājs atzīst, ka radies jautājums par pils īpašuma apdrošināšanu, ko veikusi apdrošināšanas sabiedrība "Baltijas Apdrošināšanas nams" (BAN).

"Ņemot vērā, ka vislielākie zaudējumi radīti tieši pils ēkai, ir svarīgi saprast, kādi riski bija apdrošināti saskaņā ar BAN izsniegto īpašuma apdrošināšanas polisi Valsts nekustamo īpašumu aģentūrai. Jebkuras ēkas atjaunošanai pēc ugunsnelaimes ir svarīgi operatīvi veikt neatliekamos darbus ēkas saglabāšanai, novēršot tālākos bojājumus. Tāpēc klientam un cietušajam operatīvi nepieciešami finanšu līdzekļi. Un to var nodrošināt apdrošināšana. Piemēram, apdrošināšanas sabiedrības BTA klientiem šādos gadījumos tiek izmaksāti avansa maksājumi. Līdz ar to klients daļu atlīdzības saņem, pirms tiek aprēķināta kopējā atlīdzības summa, lai var veikt steidzamos darbus, novēršot tālākus īpašuma bojājumus," skaidro Lucaus.

Pēc BTA profesionāļu domām, ja Rīgas pilij būtu pilnvērtīga īpašuma apdrošināšana, proti, īpašuma apdrošināšanas polisē būtu paredzēti visi iespējamie riski un nebūtu nekādu izņēmuma gadījumu saistībā ar būvdarbiem vai uguns riskiem, tad patlaban nevajadzētu būt ilgām diskusijām un pārrunām par to, vai saskaņā ar šo apdrošināšanas veidu ir vai nav iestājies apdrošināšanas gadījums un kur ņemt līdzekļus seku likvidācijai.

Ir situācijas, kad apdrošinātājam ir pamats šaubīties, vai atlīdzība ir izmaksājama, piemēram, krāpšanas vai ļaunprātības gadījumā, atzīst BTA vadītājus, vienlaikus paužot cerību, ka ka apdrošinātājs BAN netur "Valsts nekustamos īpašumus" (VNĪ) aizdomās par kādu no minētajām darbībām.

Lucaus norāda, ka viņam nav saprotams, kāpēc joprojām nav skaidrs, vai ir noticis apdrošināšanas gadījums attiecībā uz pils īpašuma apdrošināšanu un kas segs ugunsnelaimes laikā radītos zaudējumus.

"Esmu pārliecināts, ka BAN ne tikai varēja, bet apdrošināšanas sabiedrībai jau vajadzēja izmaksāt visu nepieciešamo apdrošināšanas summu! Ir neizprotama un padziļinātas intereses vērta BAN vilcināšanās. Pat ja vainīgs izrādīsies būvnieks, apdrošinātājs var izmaksāt atlīdzību savam klientam jau šobrīd! Un tad, kad būvnieka vaina tiks pierādīta, vērsties ar regresa prasību par summas piedzīšanu no vainīgā. Man personīgi absurda šķiet izmisīgā finanšu līdzekļu meklēšana šai gadījumā!" norāda BTA valdes priekšsēdētājs.

Valsts pārstāvji nolēmuši izveidot krīzes grupu, lai koordinētu visus Rīgas pils atjaunošanas darbus. BTA valdes priekšsēdētājs rosina atbildīgos uzaicināt šajā grupā arī apdrošinātājus, tai skaitā BTA, tādējādi jau laicīgi novēršot dažādus minējumus un nespēju pieprasīt to, kas pienākas un par ko ir samaksāts.

Savus kolēģus apdrošināšanas sabiedrību BAN Lucaus aicina nevilcināties un veikt nepieciešamo atlīdzības izmaksu, lai nemestu ēnu uz visu apdrošināšanas nozari.

Savukārt BAN valdes loceklis Uģis Ieviņš biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja, ka atlīdzības izmaksa pašlaik būtu pretrunā ar likumu, kas prasa pārbaudīt visus notikušā apstākļus pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas. Avansa maksājumi praksē tiek pielietoti gadījumos, ja ir skaidrs, ka ir iestājies apdrošināšanas gadījums, bet vēl nav aprēķināts gala atlīdzības apmērs, skaidroja Ieviņš.

Viņš sacīja, ka BAN gaida ugunsgrēka ekspertīzes rezultātus. Pamatā apdrošināšanas sabiedrību interesē ugunsnelaimes izcelšanās iemesls, taču ne tikai tas.

Kā ziņoja portāls Mixnews.lv, ugunsgrēkā, kas Rīgas pilī plosījās naktī uz 21.jūniju, tika izpostīta Rīgas pils 3200 kvadrātmetru platībā. Pagaidām policija atturas no komentāriem par iespējamām versijām par ugunsgrēka cēloni. Tuvākajā laikā Valsts policijā nav sagaidāmi kompleksās ekspertīzes rezultāti.

"SBRE" kategoriski norobežojas no atbildības par ugunsgrēka izcelšanos. Būvnieki norāda, ka ugunsgrēks izcēlies telpās, kurās tiem neesot bijusi piekļuve, kā arī vairākas stundas pēc tam, kad objekta uzraudzība oficiāli tika nodota militārajai policijai.

VNĪ rīcībā ir trīs apdrošināšanas līgumi, kuri ir spēkā esoši un varētu segt Rīgas pils ugunsgrēka radītus zaudējumus: ar BAN noslēgtā īpašumu apdrošināšanas polise, ar BTA noslēgtā celtniecības visu risku apdrošināšanas polise, tostarp civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un ar "PZU Lietuva" Latvijas filiāli šā gada maijā spēkā stājusies vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Valdība iepriekš izskatīja Finanšu ministrijas ziņojumu, kurā norādīts, ka atbilstoši BAN izsniegtās īpašumu apdrošināšanas polises nosacījumiem Rīgas pils ir apdrošināta pret uguns, ūdens, plūdu, vētras, trešo personu prettiesiskās rīcības un zādzību risku un ka šī polise ir spēkā arī objekta rekonstrukcijas un restaurācijas laikā.

Polises īpašie noteikumi paredz, ka ir apdrošināti ugunsgrēka radīti zaudējumi, kā arī zaudējumi, kas radušies ugunsgrēka dzēšanas rezultātā (dūmu, sodrēju, salējuma utt. rezultātā). Tāpat polise atlīdzina arī glābšanas darbus un drupu novākšanas aizvākšanas izdevumus - līdz 10% no konkrētā objekta apdrošinājuma summas. Ēka ir apdrošināta, iekļaujot telpu remonta apdari.

VNĪ sabiedrisko attiecību speciāliste Daiga Laukšteina informēja, ka 2012.gada 1.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums ar BAN par VNĪ īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšanu. Iepirkuma līgums noslēgts uz trīs gadiem - no 2012.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Iepirkuma līgumā ar BAN par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu ir noslēgta īpašuma apdrošināšanas polise pirmajam apdrošināšanas gada periodam no 2012.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.jūlijam, un nekustamais īpašums Rīgā, Pils laukumā 3, apdrošināts ar atjaunošanas vērtību 16,08 miljoni latu uz pirmā zaudējuma apdrošināšanas limitu - 5,4 miljoni latu.

BTA saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar pilnsabiedrību "SBRE" apdrošinājusi visu veidu celtniecības riskus Rīgas pils rekonstrukcijas darbu laikā. Celtniecības visu risku apdrošināšana izsniegta uz laika periodu no 2012.gada 23.oktobra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu pilnsabiedrībai "SBRE", iestājoties apdrošināšanas gadījumam, var tikt atlīdzināti šādi zaudējumi: materiālās vērtības, kur apdrošinājuma summa jeb maksimālais zaudējuma apmērs ir 21,9 miljoni latu, civiltiesiskā atbildība, kur maksimālā apdrošinājuma summa ir 2,7 miljoni latu.

Apdrošinot pilnsabiedrības "SBRE" civiltiesisko atbildību, BTA apņemas segt zaudējumus, kas nodarīti trešo personu dzīvībai vai veselībai, vai trešo personu mantai. Civiltiesiskā atbildība iestāsies, ja tiks pierādīta pilnsabiedrības "SBRE" vaina ugunsgrēka izraisīšanā.

BTA skaidro: ja būvnieks tiek atzīts par vainīgu ugunsgrēka izraisīšanā, tad trešās personas vēršas pie būvnieka ar pieteikumu par radīto zaudējumu atlīdzināšanu, tālāk būvnieks vēršas pie BTA ar atlīdzības pieteikumu saskaņā ar būvnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises nosacījumiem, un BTA izmaksā atlīdzību.

Ja būvnieks tiktu atzīts par vainīgu ugunsgrēka izraisīšanā, BAN būtu jāvēršas ar regresa prasību pie būvnieka par radīto zaudējumu atlīdzināšanu, būvniekam - pie BTA ar atlīdzības pieteikumu saskaņā ar būvnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises nosacījumiem, un BTA izmaksātu atlīdzību. Saskaņā ar polises nosacījumiem maksimālais atlīdzības apjoms situācijā, ja būvnieks tiek atzīts par vainīgu ugunsgrēka izraisīšanā, ir 2,7 miljoni latu.

Papildu īpašuma un celtniecības visu risku apdrošināšanas polisēm "PZU Lietuva" Latvijas filiālē ir apdrošināta arī VNĪ civiltiesiskā atbildība. Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam noteikts 100 000 latu, pašrisks noteikts 100 lati par katru apdrošināšanas gadījumu.

Komentāri