Uzņēmēja "Norvik bankai" pārmet divu tai pastarpināti piederošu kompāniju novešanu līdz maksātnespējai, Mixnews.lv

Uzņēmēja "Norvik bankai" pārmet divu tai pastarpināti piederošu kompāniju novešanu līdz maksātnespējai

фото

Ekonomika | 2013. gada 13. augustā plkst. 15:52

"Norvik bankas" un bijušo lauksaimniecības uzņēmumu SIA "Tilbe Agro" un SIA "Agronika" (tagadējais nosaukums - SIA "Baltijas grauds") vadītāju rīcības rezultātā abi šie uzņēmumi ir novesti līdz maksātnespējai, preses konferencē informēja "Tilbe Agro" un "Agronika" valdes locekle Līga Langmane.

Abi uzņēmumi 100% pieder Igaunijas uzņēmumam "Agronika OU", kura īpašnieks ir Maltā reģistrēts publisks investīciju fonds. Šī investīciju fonda apakšfonda, kurš veicis investīcijas abos lauksaimniecības uzņēmumos, vienīgais investors bija "Norvik banka", sacīja Langmane.

No 2008.gada līdz 2013.gada 15.maijam uzņēmumu "Tilbe Agro" un "Agronika" valdes locekļi bija Oskars Dzilna un Oskars Liepiņš. Abi uzņēmuma vadītāji zaudēja akcionāru uzticību un tāpēc tika atbrīvoti no amata, ziņo "Nozare.lv".

Kopš 15.maija uzņēmumu valdes locekļi ir Aldis Upenieks un Langmane, kura vienlaikus ir arī Maltā reģistrētā publiskā investīciju fonda direktore. Iepriekš Langmane ir bijusi "Norvik bankas" iekšējā audita nodaļas vadītāja.

Langmane pieļāva, ka abu uzņēmumu problēmas sākušās pēc tam, kad "Norvik banka" vēlējusies iziet no Maltas publiskā investīciju fonda. "To varēja izdarīt arī civilizētā veidā, iesniedzot fonda vadībai savu investīciju atpirkuma prasību. Tad fonds, pārstrukturējot darbību un piesaistot citus investorus, varētu atgriezt bankai tās ieguldītās investīcijas. Investoriem tomēr ir jāstrādā pēc tiem noteikumiem, saskaņā ar kādiem investīciju fonds ir dibināts," skaidroja Langmane.

Uzņēmēja piebilda, ka "Norvik banka" arī lūgusi Maltas finanšu tirgus regulatoram apturēt investīciju fonda darbību un izdarījusi spiedienu uz regulatoru, pārdodot dažādus fondam piederošus aktīvus.

"Maltas finanšu tirgus regulators patlaban nesaprot, kas notiek ar fondu, tāpēc tā darbība ir iesaldēta un fonds tagad nedrīkst veikt nekādas darbības. Regulators arī ieteicis meklēt fonda likvidatoru," norādīja Langmane.

Viņa pieļāva, ka, iespējams, bankas rīcību pret fondu un tā uzņēmumiem ir vadījuši arī kādi personiskas dabas iemesli, jo viņa bijusi bankas darbiniece.

Savukārt "Norvik bankas" Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciāliste Valda Ķipāne paziņoja, ka šajā gadījumā runa ir par atsevišķām personām - bankas bijušiem darbiniekiem, kas veic saskaņotas noziedzīgas darbības un bez tiesiskā pamatojuma, agresīvi, izmantojot provokatīvas metodes, mēģina kaitēt bankas darbībai. Pret šīm personām un par viņu rīcību esot ierosināts kriminālprocess vairākās epizodēs - tiek veikta izmeklēšana par aktīvu piesavināšanos un uzņēmumu mantas nobēdzināšanu.

"Pretēji regulatora direktīvas aizliegumam Langmane un Upenieks ieņēma amatus abos pārstāvētajos uzņēmumos, kā rezultātā tika izsaimniekoti uzņēmumu aktīvi, kas jau ticis apstiprināts ar krimināllietā esošiem faktiem un epizodēm," norādīja "Norvik bankas" pārstāve.

Ķipāne pauda viedokli, ka banka, izmantojot pieejamus tiesiskus instrumentus, apturēja un ierobežoja Langmanes un Upenieka noziedzīgo rīcību, šādā veidā nodrošinot bankai ieķīlāto aktīvu vērtības saglabāšanu. "Norvik banka" ir minēto uzņēmumu vienīgais investors un nodrošinātais kreditors, kuram par labu ir ieķīlāti visi uzņēmumu aktīvi, tajā skaitā arī raža.

Langmane informēja, ka gan uzņēmuma akcionāriem, gan šī brīža valdes locekļiem ir aizdomas, ka iepriekšējā uzņēmuma vadība ne tikai nav godprātīgi pildījusi savus pienākumus, darbojoties uzņēmumu interesēs, bet arī sadarbībā ar "Norvik banku" apzināti mazinājusi uzņēmumu iespēju norēķināties ar saviem kreditoriem - "Norvik banku", faktiski panākot to maksātnespēju.

Fakti liecina, ka iepriekšējie valdes locekļi Dzilna un Liepiņš uzņēmuma vadībā jau ilgstoši nav darbojušies kā labi un rūpīgi saimnieki, informēja Langmane. Piemēram, pat 2012.gadā, neskatoties uz rekordaugsto graudu cenu un ļoti labo ražu, uzņēmumi "Tilbe Agro" un "Agronika" cieta ievērojamus zaudējumus - kopā 315 000 latu apmērā. Savukārt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu attīstības ietvaros veiktos būvniecības darbus realizēja valdes loceklim Dzilnam par 50% piederošs uzņēmums SIA "Jesperu nami", kas liecina par tiešu interešu konfliktu.

"Iespējams, ka ne visa raža, kas bija izaugusi uzņēmumu apsaimniekotajos laukos, nonāca arī šo uzņēmumu kaltēs," sacīja Langmane.

Patlaban par iepriekšējo valdes locekļu, iespējams, pretlikumīgo darbību un dokumentu viltošanu ir ierosināts kriminālprocess, informēja Langmane. Kad 15.maijā tika veiktas izmaiņas valdes sastāvā, uzņēmumu bankās tika nomainīti arī kodu kalkulatori.

""Norvik bankā" darbiniece apgalvoja, ka iepriekšējie kalkulatori ir bloķēti un nevar tikt izmantoti. Tomēr tās pašas dienas vakarā no uzņēmuma kontiem tika izskaitīti 214 000 latu lieli naudas līdzekļi, kuri tika novirzīti uz iepriekšējiem valdes locekļiem piederošiem vai ar viņiem saistītiem uzņēmumu kontiem citās bankās. Par minētajām darbībām 2013.gada 19.jūlijā ir ierosināts kriminālprocess," skaidroja Langmane.

2013.gada 16.maijā no uzņēmuma telpām tika nozagti visi uzņēmuma grāmatvedības dokumenti un serveris, tādā veidā pilnībā paralizējot jauno valdes locekļu darbu, kā arī novēršot iespēju detalizēti izvērtēt iepriekšējās valdes veiktos darījumus, informēja Langmane.

"Ir daudzi fakti, kas mūs rosina domāt par to, ka esam kļuvuši par klasiska reiderisma upuriem gan no konkrētās bankas, gan konkrēto personu puses. Taču esam pārliecināti, ka tieši bankas ciešā sadarbība ar bijušajiem valdes locekļiem, pēkšņi pārņemot "Tilbe Agro" un "Agronika" aktīvus un nelikumīgi nododot tos valdījumā uzņēmumiem, kas saistīti ar Dzilnu un Liepiņu, ir fakts, kas apliecina aizdomu pamatotību," uzskata Langmane.

Viņa informēja, ka 2013.gada 18.maijā, pamatojoties uz Dzilnas un Liepiņa iesniegumu, kurš datēts ar atpakaļejošu datumu, "Norvik bankas" pārstāvji ieradās abu uzņēmumu īpašumā un pieprasīja nodot bankas rīcībā visus aktīvus, jo bijušie valdes locekļi 29.aprīlī bija iesnieguši prasību lauzt pirms termiņa visus kredītlīgumus.

Uz 29.aprīli "Tilbe Agro" un "Agronika" saistības pret "Norvik banku" bija 4,292 miljoni eiro (trīs miljoni latu). Kā komercķīlas aresta iemesls tika minētas it kā neizpildītās saistības, lai gan līdz tam abi uzņēmumi saskaņā ar līgumu bija pildījuši savas saistības pret banku un tiem nebija nekādu maksājumu kavējumu, informēja Langmane.

No uzņēmumu teritorijas 18.maijā vairāku desmitu bruņotu apsardzes kompānijas "TM Security" darbinieku pavadībā tika izvesta gandrīz visa lauksaimniecības tehnika un nogādāta "Norvik bankas" apsargātā teritorijā.

"Turpmāko trīs mēnešu laikā bankas pārstāvji ar bruņotu apsardzi pret jauno uzņēmuma vadību un tās algotajiem sargiem ir vērsušies vairākkārt, gan ar fizisku spēku ieejot uzņēmumu ražošanas bāzēs un pēc tam tajās neielaižot faktiskā īpašnieka pilnvarotās personas, gan atņemot uzņēmumu pārvaldībā esošo lauksaimniecības tehniku labības laukā, kad ar to tika strādāts," sacīja Langmane.

Ignorējot Komercķīlas likumu, banka nodeva uzņēmumiem "Tilbe Agro" un "Agronika" atsavināto lauksaimniecības tehniku citu uzņēmumu - SIA "Meliorācijas darbnīca" un SIA "Rodeko" - valdījumā, norādīja Langmane.

Viņa piebilda, ka uzņēmuma "Meliorācijas darbnīca" vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ir atceltais "Tilbe Agro" valdes loceklis Liepiņš, bet "Rodeko" īpašnieks ir cieši saistīts ar bijušajiem uzņēmumu vadītājiem. Šo "Norvik bankas" darbību rezultātā "Tilbe Agro" un "Agronika" vairs nevarēja izmantot savā īpašumā esošu tehniku, lai veiktu saimniecisko darbību un rezultātā spētu norēķināties ar saviem kreditoriem.

"Banka ir rīkojusies prettiesiski, jo Komercķīlas likumā teikts - kolīdz paziņots par komercķīlas izlietošanu, kreditoram ir tiesības vienīgi gādāt par priekšmetu pārdošanu, nevis lietošanu, mēģinot gūt papildu ienākumus, kā tas ir mūsu gadījumā. Ja uzņēmuma īpašums - vairākus simtus tūkstošu eiro vērta tehnika - tiek nodots lietošanā citām personām, tad tā vērtība būtiski samazinās, turklāt pastāv risks par bojājumiem un ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem," uzsvēra Langmane.

Pēc tam, kad uzņēmumiem tika atsavināta visa tehnika, paralizējot to darbu, 23.maijā Langmane saņēmusi "Norvik bankas" piedāvājumu gandrīz 500 000 latu vērtus uzņēmumus atpirkt katru par vienu latu.

"Patlaban "TM Security" bruņotās apsardzes vīri kļūst arvien bīstamāki, jo pēdējā reizē 25.jūlijā tie, braucot netrafaretā automašīnā, vairākkārt apzināti mēģināja izraisīt avārijas situāciju un nostumt no ceļa mūsu uzņēmumu ārpakalpojuma sniedzēja graudu kravas mašīnu. Turklāt apsardzes vīrus nebiedē ne liecinieku klātbūtne, ne potenciālās sekas šādiem bīstamiem manevriem uz ceļa," sacīja Langmane.

Viņa piebilda, ka 25.jūlijs bija vienīgā diena, kad uzņēmumiem izdevies novākt ražu savos laukos, jo 26.jūlija vakarā "Norvik bankas" pilnvarota persona ar kompānijas "TM Security" bruņotu apsardzi 12 cilvēku sastāvā atņēma "Tilbe Agro" piederošos kombainus un traktoru, kuri atradās uz SIA "Baltijas graudi" lietošanā esošā lauka. Pasākumā klātesoši bija arī bijušie valdes locekļi Dzilna, Liepiņš un "Rodeko" pārstāvis Gatis Bērziņš.

"Tilbe Agro" un "Agronika" pārstāvošais zvērinātais advokāts Indulis Bukovskis norādīja, ka komercķīlas atsavināšana jūlijā tikusi veikta nelikumīgi, jo saskaņā ar Ogres rajona tiesas 14.jūnija lēmumu abiem uzņēmumiem tika sākts tiesiskās aizsardzības process (TAP), bet, pamatojoties uz šo tiesas lēmumu, Uzņēmumu reģistrs 18.jūnijā atteica reģistrēt "Norvik bankas" pieteikumu par komercķīlas tiesību realizāciju.

"Šajā lietā ir daudz neatbildētu jautājumu - neviens neapstrīd bankas tiesības realizēt komercķīlas tiesības, bet, piemēram, cik tiesiski rīkojusies "Norvik banka", turpinot pārņemt komercķīlu TAP laikā. Tāpat nav skaidrs, cik pamatots bija "Norvik bankas" lēmums par aizdevuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu un vai pārkāpumi no uzņēmumu puses bija pamatoti un pietiekami būtiski.

Nav skaidrs, cik tiesiski rīkojušies iepriekšējie valdes locekļi, 13.maijā atsavinot uzņēmumu aktīvus un cik tiesiski viņi rīkojušies, iznomājot tehniku ar viņiem saistītiem uzņēmumiem un pārdodot nekustamos īpašumus saistītiem uzņēmumiem," skaidroja Bukovskis.

"Patlaban no mūsu laukiem ražu novāc "Norvik banka". Turpinoties pretlikumīgai ražas zagšanai no laukiem, "Norvik bankas" apzinātai rīcībai ar nodomu paralizēt uzņēmumu darbību un tiesībsargājošo institūciju bezspēcībai, uzņēmumi patlaban ir spiesti sākt savu maksātnespēju," piebilda Langmane.

Kā liecina "firmas.lv" informācija, "Tilbe Agro" pērn strādājusi ar 2,4 miljonu latu apgrozījumu un cietusi 65 476 latu zaudējumus. Gadu iepriekš apgrozījums bija 2,1 miljons latu, bet zaudējumi sasniedza 33 952 latus.

Komentāri