Daudzbērnu ģimenes varēs saņemt NĪN atlaidi, Mixnews.lv

Daudzbērnu ģimenes varēs saņemt NĪN atlaidi (1)

фото

Ekonomika | 2013. gada 2. janvārī plkst. 07:26

Daudzbērnu ģimenes turpmāk varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi, raksta biznesa portāls nozare.lv

NĪN atlaidi 50% apmērā piemēros par dzīvojamo objektu - māju vai dzīvokli un tam piekritīgo zemi, kurā ir deklarēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar vismaz trīs bērniem. NĪN atlaide daudzbērnu ģimenēm nevarēs pārsniegt 300 latus gadā.

Tiem, kuriem šogad ir tiesības uz minēto atvieglojumu, 2013.gadā jāiesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegums un dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šī atvieglojuma piemērošanu. Ja iesniegums būs iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, pašvaldība nodokļa atvieglojumu piemēros, veicot nodokļa aprēķinu par 2013.gadu. Ja iesniegums tiks iesniegts 2013.gada laikā pēc nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datuma, pašvaldība veiks aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un nosūtīs iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Finanšu ministrijā biznesa portālam "Nozare.lv" skaidroja, ka šogad atlaide tiks piemērota tām daudzbērnu ģimenēm, kas iesniegs minētos iesniegumus, bet 2014.gadā visām daudzbērnu ģimenēm. Līdz 2014.gadam iecerēts salāgot valsts informācijas sistēmas, kas ļaus uzzināt, kurām ģimenēm pienākas NĪN atvieglojumi.

No jaunā gada ir spēkā arī citas izmaiņas attiecībā uz NĪN.

NĪN likmes koridoram, kas ir 0,2- 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, ir noteikta robeža 1,5%, līdz kurai pašvaldība var noteikt NĪN likmi saskaņā ar likumā noteiktajiem principiem. NĪN likme var pārsniegt 1,5% robežu tikai gadījumos, kad nekustamais īpašums netiek atbilstoši apsaimniekots.

Noteikti četri obligātie principi, kas jāievēro visām pašvaldībām, izstrādājot saistošos noteikumus par nodokļa likmes vai likmju piemērošanu. Tie ir objektīva grupējuma princips, efektivitātes princips, atbildīgas budžeta plānošanas princips, prognozējamības un stabilitātes princips. Noteikti arī divi izvēles principi - uzņēmējdarbības atbalsta princips un teritorijas attīstības un sakārtošanas princips.

Ar 2013.gadu nodokļa bāzi vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm var noteikt no lielākās vai nu būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai būves kadastrālās vērtības.

Grozījumi paredz, ka lauksaimniecības zemes vienība tiek uzskatīta par neapstrādātu, ja neapstrādātā zemes vienības daļa pārsniedz 30%.

Pašvaldībām ir tiesības 2013. un 2014.gadā turpināt piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā taksācijas gada līmenī, kā arī noteikt ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

Foto: no vietnes formspring.me

Komentāri 1
Pynhwpckjdpirms 6 gadiem
restonic