Mudina domāt par iebraukšanas maksu Rīgas centrā sastrēgumstundās, Mixnews.lv

Mudina domāt par iebraukšanas maksu Rīgas centrā sastrēgumstundās

фото

Ekonomika | 2013. gada 7. novembrī plkst. 22:08

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti Rīgas centrā, būtu jāsamazina transporta kustība sastrēgumstundās, tāpēc līdz brīdim, kamēr tiks izbūvēti kvalitatīvi apbraucamie ceļi, pilsētas centrā sastrēgumstundās varētu ieviest iebraukšanas maksu, iesaka SIA "Vides konsultāciju birojs", kas aktualizējusi Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas programmu 2011. līdz 2015.gadam.

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2011. līdz 2015.gadam galvenos rezultātus solīja tādi lieli infrastruktūras projekti kā Austrumu maģistrāle un Rīgas Ziemeļu transporta koridors ar Brīvības ielas dublieri, kas atslogotu Rīgas centru no transporta satiksmes un tās radītās ietekmes, tomēr pašvaldībai šāda apjoma projektus nav izdevies īstenot, tādēļ šogad nolemts rīcības plānu aktualizēt, iekļaujot tajā 2014. un 2015.gadā reāli īstenojamos projektus un pasākumus, kas ļautu līdz 2015.gadam uzlabot gaisa kvalitāti Rīgā.

Viens no pasākumiem, kas varētu dot būtisku ieguldījumu transporta līdzekļu skaita samazināšanā Rīgas centrā līdz brīdim, kamēr lielie infrastruktūras objekti vēl nav izbūvēti, būtu - samazināt transporta kustību Rīgas centrā sastrēgumstundās, ieviešot iebraukšanas maksu. Eksperti gan uzsver, ka par šādu lēmumu vispirms ir jādiskutē dažādās sabiedrības grupās un jāsagatavojas tā pieņemšanai, tāpēc pašu sistēmu ieviest jau līdz 2015.gadam nav iespējams, taču ir iespējams veikt sagatavošanās darbus, lai to ieviestu 2016.gadā.

"Vides konsultāciju biroja" konsultanti norāda, ka pašvaldība varētu izstrādāt sastrēgumstundas braukšanas maksas administrēšanas modeli un sākt darbu pie sabiedrības izglītošanas un informēšanas par nepieciešamību tuvākajos gados ieviest sastrēgumstundas braukšanas maksu Rīgas centrā.

Vienlaikus eksperti uzsver, ka nepieciešams turpināt darbu pie rekomendējošo velojoslu ieviešanas autostāvvietu vietā Rīgas centrā un mikrorajonos vismaz par 3 kilometriem gadā. Tāpat ir jāturpina darbs pie plānoto veloceliņu ierīkošanas un velosipēdu piestātņu un nomas punktu attīstīšanas.

"Vides konsultāciju biroja" speciālisti atzīst, ka Rīgai nav daudz variantu, kā nekavējoties radikāli uzlabot gaisa kvalitāti galvaspilsētā, - lielākā daļa ir ilgtermiņa pasākumi, kas varētu radīt priekšnoteikumus pakāpeniskiem uzlabojumiem no 2015.gada. Eksperti uzsver, ka ir būtiski turpināt darbu pie sabiedriskā transporta tīkla pievilcīguma un efektivitātes paaugstināšanas, lai mazinātu privātā autotransporta lietošanu, tā vietā izmantojot sabiedrisko transportu, taču tuvākajā laikā situācija, gluži otrādi, varētu mainīties uz slikto pusi.

"Visu aktivitāšu prognozējamo efektu samazinās paredzētā braukšanas maksas sabiedriskajā transportā diferenciācija atkarībā no personas deklarētās dzīves vietas. Šādā gadījumā tiek apdraudēta tālākā nākotnē plānotā stāvparku sistēmas efektivitāte, jo sagaidāms, ka daudzi Rīgas pilsētā nedeklarēti pilsētas iedzīvotāji izmantos privāto autotransportu, kas radīs negatīvu ietekmi uz sastrēgumiem un gaisa kvalitāti," teikts atzinumā.

Mājokļu un vides departamenta algotie speciālisti gan iesaka turpināt īpašās bezmaksas sabiedriskā transporta lietošanas dienas svētku reizēs un sevišķi nelabvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos.

Eksperti arī norāda, ka būtu nepieciešams atjaunināt Rīgas sabiedriskā transporta autobusu parku, sākot nomaiņu ar zemāku izmešu autobusiem, tāpēc ir svarīgi Rīgas apstākļos izmēģināt ūdeņraža un akumulatora baterijas transportlīdzekļus, lai sameklētu visefektīvākos un tieši Rīgai piemērotākos.

Putekļu piesārņojumu, ko rada transporta ritošās daļas un ceļu segums, varētu efektīvi samazināt pat par 25%, ja ceļu uzturētāji veiktu ielu brauktuvju mitro uzkopšanu pa detalizēti izstrādātiem maršrutiem, balstoties uz meteoroloģiskajiem apstākļiem, taču šim nolūkam Rīgas domei ik gadu būtu jāparedz ielu uzturēšanas darbiem aptuveni viens miljons eiro.

Tikmēr transporta sektorā būtu jāturpina darbs pie transporta plūsmu optimizēšanas, samazinot transporta noslodzi centrā un uz tiltu nobrauktuvēm. Viens no būtiskākajiem objektiem šī mērķa sasniegšanai ir Austrumu maģistrāle, kas savienos Dienvidu tiltu un Viestura prospektu, veidojot Rīgas centra apbraucamo ceļu, taču maģistrāle nedarbojas, jo trūkst savienojošā posma aptuveni 2,4 kilometru garumā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai un satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte" ar pievadceļiem.

Īstenojot dažādus ilgtermiņa pasākumus, arī rūpniecības un enerģētikas sektora ietekmi uz gaisa kvalitāti varētu samazināt. Tā kā AS "Rīgas siltums" ir uzņēmums, kas pilsētā koksnes šķeldu patērē vislielākajos apjomos, būtiski, ka tieši šis uzņēmums apņēmies savos iepirkumos kā pamatkritēriju ieviest samaksu nevis par piegādātās šķeldas apjomu, bet par siltumenerģiju, kas no tās tiek saražota, norāda speciālisti. Uzņēmums arī apņēmies investēt tehnoloģijās, turpinot samazināt savu ietekmi uz pilsētas gaisa kvalitāti.

Ne valsts institūciju, ne pašvaldības rīcībā patlaban nav objektīvas informācijas par mājsaimniecību sektora ietekmi uz gaisa kvalitāti Rīgā, tāpēc ir svarīgi izveidot energoinspektoru štata vietas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģētikas aģentūra", kas nodrošinātu mājsaimniecību apsekošanu, datubāzes izveidi un uzturēšanu, kā arī informētu iedzīvotājus par efektīvām tehnoloģijām un kurināmā veidiem. Tomēr arī šie pasākumi nenodrošinās tūlītēju ietekmi uz gaisa kvalitāti pilsētā.

Kā ziņots, 2013.gada septembrī veiktajā pētījumā "Par tehnoloģijām putekļu smalko daļiņu sastāva un morfoloģijas noteikšanai un metodes izstrāde putekļu paraugu savākšanai Rīgas gaisa monitoringa stacijās un atklātā vidē", detalizēti analizējot gaisa kvalitātes monitoringa stacijās uztverto cieto daļiņu jeb putekļu piesārņojuma raksturu, secināts, ka nozīmīgākais daļiņu piesārņojuma avots pilsētā ir autotransports. Centrā autotransporta rada līdz pat 90% piesārņojuma. Līdz ar to prioritārie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanā saistīti ar transporta ietekmes uz gaisa kvalitāti samazināšanu.

Ar sagatavoto rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, katru darba dienu no plkst.9.30 līdz 17. Rīcības programmas projekts ir pieejams arī internetā - "http://mvd.riga.lv/lv/vide/gaiss/".

LETA jau ziņoja, ka Eiropas institūcijas regulāri pārmet Latvijai Eiropas Savienības (ES) gaisa kvalitātes noteikumu neievērošanu. Lielākoties pārmetumi attiecas uz Rīgu, kur kopš 2005.gada tiek reģistrēti vairāk nekā pieļaujamie 35 putekļu koncentrācijas diennakts robežlielumu pārsniegumi. Šī iemesla dēļ pret Latvijas valsti sākta pārkāpumu procedūra, kurā soda naudas valstij varētu sasniegt no 493 eiro līdz 29 568 eiro (no 345 līdz 20 637 latiem) par katru kavējuma dienu pēc sprieduma pasludināšanas, līdz pārkāpums tiek pilnībā novērsts.

Tikmēr Rīgas dome nolēmusi no 1.janvāra būtiski palielināt sabiedriskā transporta biļešu cenas no 50 santīmiem uz 84 santīmiem jeb 1,20 eiro, kas atbilstot pašizmaksai. Vienlaikus paredzēts Rīgā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas izmanto personalizēto e-talonu jeb "Rīdzinieka karti", noteikt 50% atlaides.

Lai mēģinātu šādu situāciju nepieļaut, Saeimā ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīti partijas "Vienotība" ierosinātie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, kas paredz aizliegumu noteikt braukšanas maksas atvieglojumus, kā vienīgo kritēriju izmantojot personas dzīvesvietu.

Komentāri