Ierobežos mazumtirgotāju varu pret piegādātājiem, Mixnews.lv

Ierobežos mazumtirgotāju varu pret piegādātājiem

фото

Ekonomika | 2014. gada 7. janvārī plkst. 15:54

Valdība otrdien atbalstīja Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumprojektu, kas paredz, ka mazumtirgotājam, kas negodīgā veidā izmantos varu pret piegādātāju, draudēs naudas sods līdz 0,2% no apgrozījuma, ziņo "Nozare.lv".

Likums tika izstrādāts ar mērķi ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu attiecībā pret piegādātājiem, kā arī līdzsvarot piegādātāju un mazumtirgotāju intereses preču mazumtirdzniecībā.

Likumā paredzētie ierobežojumi pārtikas mazumtirgotājiem attiecas uz līguma slēgšanas maksu, maksājumiem par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā, mazumtirgotāja negūtās peļņas vai arī peļņas kompensēšanu, zemākās cenas nodrošināšanu, preču specifikācijas maiņu u.c. aspektiem.

Savukārt aizliegumi nepārtikas preču mazumtirgotājiem attiecas uz nepārdotās preces pieņemšanu atpakaļ, maksu par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā, maksu par līguma slēgšanu, mazumtirgotāja izmaksu kompensēšanu, netaisnīgām un nepamatotām sankcijām par līguma noteikumu pārkāpumu.

Likums paredz, ka Konkurences padome (KP) būs tiesīga piemērot mazumtirgotājam naudas sodu līdz 0,2% no tā pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 350 eiro (245 latus). Tāpat KP varēs piemērot mazumtirgotājam piespiedu naudu par tiesiskā pienākuma nepildīšanu līdz 2% apmēram no vidējā vienas dienas pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 70 eiro (50 latu) par katru kalendāro dienu, līdz mazumtirgotājs izpilda tiesisko pienākumu.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts atzina, ka ne ražotājs, ne tirgotājs viens bez otra nevar iztikt, taču abām pusēm ir jābūt abpusēji izdevīgiem un skaidriem sadarbības noteikumiem.

"Likumprojekta izstrādes gaitā ir bijušas plašas diskusijas ar nozaru pārstāvjiem, mēģinot sabalansēt to dažādās vajadzības un intereses un vienojoties par sadarbības pamata principiem. Likumprojekts samazina iespējamību, ka kāda no pusēm var izvirzīt nesamērīgas prasības. Godīga komercprakse un caurskatāmāki spēles noteikumi ir ne tikai tirgotāju un ražotāju, bet arī patērētāju interesēs," uzsvēra ekonomikas ministrs.

EM Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumprojektu izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē iesniedza 2012.gada augustā. Par likumprojektu kritiskus vārdus šā gada maijā izteica tirgotāji. Pēc viņu domām, likumā ir iestrādātas normas, kas tirgotājiem neļaus normāli strādāt.

Savukārt Ekonomikas ministrija uzskata, ka likumprojektā ietvertais tiesiskais regulējums pozitīvi ietekmēs ne tikai mazumtirgotāju un piegādātāju attiecības, bet līdzsvaros arī konkurences apstākļus starp lieliem un maziem tirgotājiem, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences nosacījumus vienotā regulējumā. Tādēļ EM ieskatā nav pamata uzskatīt, ka likumprojekts varētu negatīvi ietekmēt mazo tirgotāju intereses.

Komentāri