Rail Baltica projektam piešķirs 4,9 miljonus eiro, Mixnews.lv

Rail Baltica projektam piešķirs 4,9 miljonus eiro

фото

Ekonomika | 2014. gada 7. janvārī plkst. 16:09

Valdība otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas priekšlikumu no valsts budžeta piešķirt 4,9 miljonus eiro Eiropas platuma dzelzceļa projektam "Rail Baltica", ziņo "Nozare.lv".

Skiču projektam un darbības izpētei "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas Latvijas posma īstenošanai 2014.gadā plānots piešķirt 1,05 miljonus eiro, bet 2015.gadā - 3,87 miljonus eiro no programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un no ārvalstu finanšu palīdzības.

Satiksmes ministrijā skaidro, ka 2013.gada 14.oktobrī saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums projekta finansēšanai no TEN-T budžeta. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 9,84 miljoni eiro, tai skaitā TEN-T budžeta finansējums 50%. Ņemot vērā, ka projekta finansējuma saņēmējs ir Satiksmes ministrija, projekta nacionālais līdzfinansējums ir jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Projektam nepieciešamais valsts budžeta finansējums ir 4,9 miljoni eiro.

Kā skaidro SM, ņemot vērā, ka daļa projektā paredzēto aktivitāšu ir iekļautas 2013.gada 30.janvārī izsludinātajā "Rail Baltica" iepirkumā, lēmumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu projektam nepieciešams pieņemt iespējami ātri, lai ministrija varētu noslēgt iepirkuma līgumu konkursa piedāvājumu derīguma termiņa laikā un projektus "Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)" un "Skiču projekts un darbību izpēte "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas Latvijas posmam" varētu pabeigt noteiktajā izpildes termiņā, kas nav pagarināms.

Kā otrdien preses konferencē informēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V), šis ir ilgtermiņa projekts, kura īstenošana, visticamāk, nenotiks šajā finanšu plānošanas periodā, bet gan vēl pēc 2020.gada. Viņš uzsvēra, ka, ja šo projektu ir vēlme īstenot un vēlme pretendēt uz Eiropas Komisijas finanšu instrumentu finansējumu, ir jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi gan attiecībā uz kopuzņēmumu izveidi, gan attiecībā uz projektēšanas darbiem.

Premjers piebilda, ka kopā ar saviem Baltijas valstu kolēģiem viņš vairākkārt ir uzsvēris, ka "Rail Baltica" projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt Eiropas Komisijas līdzfinansējumu aptuveni 85% apmērā, jo tāda mēroga projektu Baltijas valstis pašas nevar īstenot.

Kā ziņots, "Rail Baltica 2" projekts paredz jaunas 1435 milimetru jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs. Latvijai tas izmaksātu 1,27 miljardus eiro, bet visās trīs Baltijas valstīs kopā - 3,68 miljardus eiro. Eiropas Komisija varētu līdzfinansēt 85% no kopējām šī projekta izmaksām. 2015.gadā tiks iesniegts finansējuma pieprasījums Eiropas Komisijai, lai 2016.gadā varētu sākties darbi. Tālākā finansēšana paredzēta no nākamā finanšu perioda naudas - no 2020.gada.

Komentāri