Nerod kompromisu par ogļūdeņražu izpētes noteikumiem, Mixnews.lv

Nerod kompromisu par ogļūdeņražu izpētes noteikumiem

фото

Ekonomika | 2014. gada 14. janvārī plkst. 16:20

Ekonomikas ministrijai (EM) ar uzņēmējiem nav izdevies vienoties par kompromisu noteikumos par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, liecina Baltijas ogļūdeņražu ieguves un izpētes asociācijas (BOIIA) izplatītais paziņojums, ziņo Nozare.lv.

No EM pārstāvju izturēšanās varēja noprast, ka saskaņošanas procedūra ir formalitāte un lietas būtībā neviens iedziļināties negrasās, norāda asociācija. Par to esot liecinājis gan intereses trūkums par uzņēmēju apsvērumiem, kas balstīti praktiskā pieredzē vairāku gadu garumā Gudenieku pagastā veicot ogļūdeņražu izpēti un eksperimentālo ieguvi.

Valsts zemes dzīļu politikas veidošanā iesaistītā profesionāļa Aristīda Freimaņa skaidrojumi sastapās ar EM pārstāvju klaju ignoranci, apgalvo asociācijas pārstāvji.

Saskaņošanas sapulcē piedalījies arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvis Edmunds Stankevičs. Viņš interesējies, kam tiek rakstīti noteikumi, ja tie neļauj turpināt strādāt nozares uzņēmumiem. Ministrijas atbilde esot bijusi "ciniski atklāta", proti, ka nevienā nozarē noteikumi netiek veidoti uzņēmējiem.

Asociācija pauž aizdomas, ka EM darbojas Kurzemes uzņēmēja Ulda Pumpura interesēs, kurš vēlas nepieļaut Gudenieku projekta virzību. "Šo pašu apsvērumu - "lai neizsūknē kaimiņa naftu" - absurdo noteikumu pamatojumam medijos izteicis arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts," teikts asociācijas paziņojumā.

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācijas valdes locekle Sigita Poželaite skaidro, ka jau ilgstoši ministrija demonstrē savu nespēju izstrādāt reāliem darba apstākļiem piemērotus noteikumus, bet iepriekšējie noteikumi spēku ir zaudējuši. Ministrijas sapulcēs netiekot pieaicināti vai tiekot ignorēti uzņēmumi, kuri jau strādā ogļūdeņražu izpētes jomā. Arī centieni šos jautājumus lemt steigā neliecinot neko labu.

Pēc viņas domām, ministrija nespēj pamatot savus piedāvājumus un tikai aizbildinās ar "sabiedrības interesēm".

"Nav skaidrs, vai šī sabiedrība ir kādi konkrēti pilsoņi, vai gluži vienkārši birokrātijai ērts attaisnojums," norāda Poželaite.

EM biznesa portālam "Nozare.lv" atzina, ka noteikumu saskaņošanā bez valsts pārvaldes institūcijām piedalījās arī komersanti, kuriem izsniegtas licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei - SIA "Baltic Oil Management", SIA "Balin Energy" un SIA "Odin Energi Latvija", kā arī nevalstiskās organizācijas - LTRK, BOIIA un Latvijas Juristu apvienība. Šie uzņēmumi arī aktīvi piedalījās jaunā regulējuma izstrādes procesā un no katra uzņēmuma tika saņemti aptuveni 30 priekšlikumi vai iebildumi.

Ministrijā norādīja, ka saskaņošanas procesā izdevās panākt vienošanos par visiem "Balin Energy" un "Odin Energi Latvija" izteiktajiem priekšlikumiem vai iebildumiem. Tika ņemta vērā arī daļa no "Baltic Oil Management" izteiktajiem iebildumiem, daļa tika ņemta vērā daļēji un par tiem tika panākta vienošanās, tomēr par atsevišķiem daļēji vērā ņemtajiem vai noraidītajiem "Baltic Oil Management" iebildumiem vienošanās netika panākta.

"Balin Energy" māteskompānija "Kuwait Energy" ir saņēmusi licences un veic ogļūdeņražu izpēti un ieguvi uz sauszemes Krievijā, Ukrainā, Ēģiptē, Jemenā, Irākā, Pakistānā un Omānā, savukārt otra māteskompānija "Orlen Upstream" ir saņēmusi licences un veic ogļūdeņražu izpēti un ieguvi uz sauszemes Polijā.

"Odin Energi Latvija" māteskompānijai "Odin Energi AS" pieder daļas kompānijās, kas saņēmušas licences un veic ogļūdeņražu izpēti un ieguvi uz sauszemes Krievijā, Lietuvā un Omānā. Ņemot vērā iepriekš minēto, EM uzskata, ka "Balin Energy" un "Odin Energi Latvija" ir kompānijas ar atbilstošām zināšanām un pieredzi ogļūdeņražu izpētē un ieguvē, līdz ar to nav pamata apšaubīt arī to nodarbināto speciālistu profesionālo kvalifikāciju.

EM informēja, ka galvenie jautājumi, par kuriem netika panākta vienošanās ar "Baltic Oil Management" bija saistīti ar administratīvajām procedūrām un to termiņiem, veicot ogļūdeņražu izpēti un ieguvi. EM uzskata, ka noteikumu projekta pašreizējā redakcijā iekļautās prasības attiecībā uz administratīvajām procedūrām un to termiņiem ir saprātīgs kompromiss, lai iespēju robežās licenciātam vienkāršotu ogļūdeņražu izpētes un ieguves procesu, vienlaikus, ņemot vērā iepriekš minēto darbu iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī iedzīvotāju veselību un drošību, nodrošinātu atbildīgās valsts institūcijas ar precīzu informāciju par veicamo izpētes darbu veidu un termiņiem, darbu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Tāpat vienošanās ar uzņēmumu netika panākta jautājumā par valstij nododamās informācijas, kas iegūta, veicot ogļūdeņražu izpēti un ieguvi, veidu un apjomu.

Netika arī panākta vienošanās par ierobežojumiem ierīkot ogļūdeņražu ieguves urbumu tuvāk par 100 metriem no blakus esoša zemes īpašuma, kas nav iekļauts ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā, ja vien licenciāts nav vienojies ar konkrēto zemes īpašnieku par to, ka tam ir tiesības ierīkot urbumu tuvāk. EM ieskatā šāds ierobežojums ir iestrādāts, lai aizsargātu licences laukumam blakus esošo zemes gabalu īpašnieku tiesības un novērstu ogļūdeņražu ieguvi no teritorijām, kas nav iekļautas ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā, ņemot vērā to, ka ogļūdeņražus veido dažādas frakcijas, piemēram, nafta ir šķidrums, dabasgāze ir gāze, kā rezultātā, veicot to ieguvi urbumā, notiek to pieplūde no blakus esošās teritorijas noteiktā attālumā no ieguves urbuma ogļūdeņražus saturošā nogulumu slāņa ietvaros.

Kā ziņots, valdības komiteja 6.janvārī atbalstīja noteikumus par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, kas noteiks šo darbību licencēšanas vispārīgo kārtību, licences laukuma noteikšanas un paplašināšanas kārtību, vides aizsardzības prasības ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā un valsts nodevas par licenci maksāšanas kārtību un apmēru. Līdz šim Latvijā ir izsniegtas četras licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā, no kurām viena nav stājusies spēkā, jo nav parakstīts Latvijas un Lietuvas jūras robežas līgums. Vienā licences laukumā jūrā 2013.gada maijā un jūnijā ir izurbts ogļūdeņražu izpētes urbums, kas bija nesekmīgs, un tā rezultātā attiecīgajā ģeoloģiskajā struktūrā ogļūdeņraži netika konstatēti.

Savukārt uz sauszemes līdz šim ir izsniegtas trīs licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, no kurām vienā gadījumā ir notikusi aktīva ogļūdeņražu izpēte.

Komentāri