Līdz nākamajam budžetam valdība apņemas neveikt būtiskus grozījumus nodokļu politikā, Mixnews.lv

Līdz nākamajam budžetam valdība apņemas neveikt būtiskus grozījumus nodokļu politikā

фото

Ekonomika | 2014. gada 21. janvārī plkst. 20:27

Topošā valdība 2014.gadā apņemas nodrošināt nodokļu sistēmas stabilitāti, līdz nākamā gada budžeta sastādīšanai neveikt būtiskus grozījumus nodokļu politikā, tostarp nemainīt galveno nodokļu, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), pievienotās vērtības nodokļa (PVN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes.

Topošā valdība apņemas izvirzīt mērķi saglabāt Eiropas Savienības valstu konkurencē relatīvi zemu nodokļu slogu - apmēram vienu trešdaļu no iekšzemes kopprodukta.

Valdība sola sagatavot turpmāku pamatu darbaspēka nodokļu samazinājumam, lai sekmētu Latvijas ekonomikas konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā, kā arī piedāvāt efektīvāku darbaspēka nodokļu samazinājuma risinājumu, kas mazinātu nodokļu slogu nodokļu maksātājiem un vienlaikus mazinātu ienākumu nevienlīdzību Latvijā.

Plānots kompensēt darbaspēka nodokļu sloga samazinājumu ar patēriņa un īpašuma nodokļiem un ēnu ekonomikas mazināšanu. Topošā valdība sola nodrošināt, ka, samazinot nodokļu maksājumus, nesamazināsies ieņēmumu apjoms pašvaldībām, kā arī īstenot sabalansētu valsts un pašvaldību sektora attīstību, nosakot stabilu, taisnīgu un prognozējamu valsts un pašvaldību IIN proporcionālo sadalījumu vidējā termiņā.

Topošā valdība sola aktīvi vērsties pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot kontrabandas, PVN krāpšanas, "aplokšņu" algu, nelegālās nodarbinātības apkarošanai. Vienlaikus tiek solīts ievērot samērīguma principu attiecībā uz piemērojamiem sodiem un izvērtēt uzlabojumus normatīvajos aktos, lai sekmētu nodokļu samaksu.

Valdība sola pilnveidot publisko iepirkumu procedūras, nodrošinot priekšrocības tiem, kuri godīgi maksā visus nodokļus, un ierobežot ārzonās reģistrētu uzņēmumu iespējas piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos.

Tiek pausta apņemšanās izvērtēt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts darba inspekcijas un citu dienestu amatpersonu motivācijas un atbildības sistēmu, lai sekmētu ēnu ekonomikas samazināšanu uzņēmumu riska grupās, kur ir vislielākais ēnu ekonomikas īpatsvars, neradot jaunu slogu uzņēmējiem.

Valdības deklarācijā pausta apņemšanās izvērtēt iespēju piedāvāt nodokļu un citus stimulus, lai pašvaldības veidotu pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi savā teritorijā un piesaistītu investīcijas.

Tāpat valdības deklarācijā pausta apņemšanās izvērtēt mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu, ņemot vērā tā ietekmi uz valsts budžetu, ēnu ekonomiku, nodarbināto sociālo aizsardzību un uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Komentāri