LM pamatražotni iecerēts pārdot starptautiskā piedāvājumā par 112,3 miljoniem eiro, Mixnews.lv

LM pamatražotni iecerēts pārdot starptautiskā piedāvājumā par 112,3 miljoniem eiro

фото

Ekonomika | 2014. gada 22. janvārī plkst. 15:17

Maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" maksātnespējas administrators Haralds Velmers paredzējis "Liepājas metalurga" pamatražotni - metāla kausēšanas ražotni, velmētavu, tehnoloģiskās iekārtas, nekustamos īpašumus un kustamo mantu, kura saistīta ar ražotnes darbības nodrošināšanu, - pārdot starptautiskajā piedāvājumā, lai uzrunātu kvalificētus pircējus un nodrošinātu pēc iespējas lielāku ieguvumu no pārdošanas, ziņo "Nozare.lv".

"Atbilstoši veiktajam uzņēmuma novērtējumam, pārdodot neieķīlāto mantu, ir iecerēts iegūt 3,5 miljonus eiro bez izsoles un vienu miljonu eiro izsolē. Savukārt pārdodot ieķīlāto mantu iecerēts iegūt 112,3 miljonus eiro. Būtiski gan uzsvērt, ka prognozes tiks precizētas pārdošanas procesa laikā, vadoties pēc pārdošanas rezultātiem un pircēju izteiktajiem piedāvājumiem," teikts Velmera izplatītajā paziņojumā.

Velmers šī gada 20.janvārī iesniedza kreditoriem saskaņošanai sagatavoto uzņēmuma pārdošanas plānu. Tas atspoguļo "Liepājas metalurga" neieķīlātās un ieķīlātās mantas pārdošanas kārtību un kritērijus, lai atgūtu pēc iespējas vairāk līdzekļu kreditoriem un atjaunotu uzņēmuma ražošanu pārskatāmā nākotnē.

Starptautiskā piedāvājuma procedūra tiks uzsākta tikai pēc nodrošināto kreditoru saņemtās piekrišanas un plāna saskaņošanas. Ja tā netiks saņemta trīs nedēļu laikā, Velmers veiks attiecīgus grozījumus plānā.

"Liepājas metalurga" lielākā kreditora Valsts kases biroja vadītāja Zanda Gintere informēja, ka saskaņā ar Maksātnespējas likumu kreditoriem ir tiesības iesniegt priekšlikumus un iebildumus par mantas pārdošanas plānu 15 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts mantas pārdošanas plāns.

"Administratora plānā ietvertā summa ir balstīta uz auditoru kompānijas "PricewaterhouseCoopers" novērtējumu, kuru mums nav pamata apšaubīt. Tai pašā laikā cena, par kādu varēs pārdot uzņēmumu, būs atkarīga no investoru intereses. Atkārtoti uzsveram, ka svarīgākais ir, lai šis investors, iegādājoties Liepājas metalurga aktīvus, pēc iespējas ātrāk atjaunotu uzņēmuma darbību," piebilda Gintere.

"Pārdodot "Liepājas metalurga" pamatražotni starptautiskajā piedāvājumā, ir iespēja piedāvāt uzņēmumu arī ārpus Latvijas un veikt pilnīgāku iespējamā pircēja izvērtējumu. To nevar izdarīt, piemēram, rīkojot izsoli, kas nenodrošina augstāko pārdošanas cenu un labāko izvērtēto pircēju," norāda Velmers.

Pārdošanas procesā investora pieteikumā būs jāsniedz informācija par iegādes pamatojumu, finansiālo piedāvājumu, finansējuma pieejamību, investora veikto pamatražotnes novērtējumu, kā arī vai ir nepieciešama "Liepājas metalurga" padziļinātā izpēte, citi saskaņojumi un papildus piesaistāmie konsultanti no investora puses iegādes darījuma realizācijai. Izvēloties pircēju, pamatā tiks vērtēta investora noteiktā uzņēmuma iegādes cena, uzņēmuma cenas saņemšanas nosacījumi, kā arī investora spēja nodrošināt ātru uzņēmuma iegādes darījuma īstenošanu.

Ar pamatražošanu nesaistīto "Liepājas metalurga" mantu plānots pārdot dažādos veidos. Neieķīlātais nekustamais īpašums primāri tiks pārdots izsolē, bet, ja tas netiek pārdots, tad bez izsoles par augstāko finanšu piedāvājumu Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Transportlīdzekļi un traktortehnika tiks pārdota bez izsoles par augstāko finanšu piedāvājumu, savukārt neieķīlātās kapitāla daļas un akcijas gan izsolē, gan bez izsoles par augstāko finanšu piedāvājumu. Pie neieķīlātajām kapitāla daļām un akcijām ir arī LSEZ AS "Liepājas osta LM" akcijas, kuru pārdošanas plāns vēl tiks precizēts.

Pēc līdz šim paustās intereses, potenciālajiem pircējiem ir būtiski nodrošināt pieeju ostai un piestātnēm, lai nodrošinātu gan izejmateriālu, gan gatavās produkcijas transportēšanu. Tāpēc administrators meklēs risinājumu, lai padarītu uzņēmumu atraktīvāku no pārdošanas viedokļa un piesaistītu lielāku tirgu, paturot iespēju ostu pārdot arī atsevišķi.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka 2013.gada 12.novembrī Liepājas tiesa pasludināja "Liepājas metalurga" maksātnespēju, kā rezultātā uzņēmums pilnībā pārgāja Velmera pārraudzībā. Tika sākta darbinieku masveida atlaišana, un kopumā darbu zaudēja vairāk nekā 1500 cilvēku.

Pēdējo divu mēnešu laikā ir veikta uzņēmuma inventarizācija un novērtējums. Uz tā pamata ir sagatavots uzņēmuma pārdošanas plāns, kas atspoguļo "Liepājas metalurga" aktīvu pārdošanas kārtību un kritērijus. Tas ir nosūtīts nodrošinātajiem kreditoriem saskaņošanai.

Nonākot finanšu grūtībās, "Liepājas metalurgs" jau pērn pavasarī pārtrauca ražošanu. Valsts kase jūlijā no valsts budžeta līdzekļiem samaksāja "Liepājas metalurga" vietā visu rūpnīcas parādu Itālijas bankai "UniCredit" - 67 465 056 eiro. Pirms tam aprīlī Valsts kase Itālijas bankai veica rūpnīcai valsts galvotā kredīta pamatsummas daļas maksājumu 6 128 456 eiro apmērā.

Komentāri