FKTK neatrod apstiprinājumu informācijai par Latvijas banku saistību ar ieroču tirdzniecību, Mixnews.lv

FKTK neatrod apstiprinājumu informācijai par Latvijas banku saistību ar ieroču tirdzniecību

фото

Ekonomika | 2014. gada 24. janvārī plkst. 18:45

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pabeigusi pārbaudi AS "ABLV Bank" un AS "Reģionālā investīciju banka" saistībā ar pērn septembrī izskanējušo informāciju par nevalstiskās organizācijas "C4ADS" publicēto pētījumu "Odesas tīkls", kas norādīja uz banku iespējamo iesaisti Krievijas un Ukrainas ieroču darījumos, ziņo "Nozare.lv".

Pārbaudot pētījumā minētos klientu darījumus, FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus banku darbībā. Tāpat pārbaudē netika gūti apstiprinājumi pētījumā paustajai informācijai, ka minētās bankas būtu iesaistītas vai finansētu ieroču tirdzniecības darījumus, paziņojumā medijiem informē FKTK.

Saskaņā ar FKTK izdotajiem noteikumiem par klientu padziļinātu izpēti klienti, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar ieročiem un munīciju, ir augsta riska klienti, un tiem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Sākot sadarbību ar šādiem klientiem, bankām ir jāizvērtē arī iespējamie reputācijas riski.

Apzinoties iespējamos riskus, minēto banku iekšējās politikas paredz nesadarboties ar tādiem klientiem, kuri nodarbojas ar ieroču starptautisko tirdzniecību, informē FKTK.

FKTK regulāri veic plānveida pārbaudes bankās, gan arī, izskanot informācijai par kādas Latvijas bankas iespējamo iesaisti, - neplānotas pārbaudes. Pārbaužu mērķis ir noskaidrot, kā bankas ievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un kāda ir to iekšējās kontroles sistēmas kvalitāte un efektivitāte, lai novērstu iespēju banku izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. 2013.gadā FKTK veikusi 16 pārbaudes bankās.

FKTK, veicot uzraudzību, rūpējas, lai bankas nepārtraukti pilnveidotu savas iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, Eiropas Savienības direktīvu un labās prakses prasībām ar mērķi novērst iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, paziņojumā medijiem informē regulators.

Konstatējot aizdomīgus vai neparastus klientu darījumus, bankām un citām personām ir pienākums ziņot par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam).

Vašingtonā bāzētās militāro un drošības analītiķu nevalstiskās organizācijas "C4ADS" izmeklēšanas ziņojumā bija secināts, ka Latvijas bankām esot būtiska loma Krievijas un Ukrainas ieroču tirdzniecības darījumu finanšu apkalpošanā un līdzdalībā naudas atmazgāšanā.

Autori gan savā ziņojumā norādīja, ka "kompāniju pieminēšana ziņojumā nenozīmē, ka tās būtu iesaistītas kādās nelegālās aktivitātēs, gluži pretēji - vairums no šeit aprakstītajām aktivitātēm ir pilnībā legālas".

"ABLV Bank" jau iepriekš informēja, ka "ABLV Bank" neapkalpo klientus, kas veic darījumus ar ieročiem un munīciju. Pirms sākt sadarbību ar klientu, kā arī turpmākās sadarbības laikā banka veic tā darbības padziļinātu izpēti par klienta darbības veidu, sadarbības partneriem, plānoto darījumu apmēru un naudas līdzekļu izcelsmi.

"Mazpazīstamas nevalstiskās organizācijas "C4ADS" pētījuma atskaitē "The Odessa Network" minētie apgalvojumi par "ABLV Bank" saistību ar nelikumīgiem darījumiem un ieroču tirdzniecību ir meli," iepriekš paziņojumā medijiem rakstīja banka.

Arī "Reģionālā investīciju banka" iepriekš uzsvēra, ka tā vienmēr ir ievērojusi visus tiesību aktus, rekomendācijas un procedūras, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Komentāri