PTAC tirgū konstatē neatbilstošus gāzes balonus, Mixnews.lv

PTAC tirgū konstatē neatbilstošus gāzes balonus

фото

Ekonomika | 2014. gada 27. janvārī plkst. 17:49

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ar pērnā gada nogales lēmumu aizliedzis UAB "Saurida" izplatīt un uzlicis par pienākumu izņemt no tirgus 50 litru tilpuma gāzes balonus, kas ražoti Padomju Savienībā saskaņā ar GOST tehniskajām prasībām, laisti tirgū pirms 2003.gada un nav uzpildīti Latvijā saskaņā ar pašreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ziņo LETA.

PTAC aicina patērētājus neiegādāties "Saurida" izplatītos gāzes balonus, kas ir plaši pieejami gāzes balonu apmaiņas punktos un tirdzniecības vietās visā Latvijā. Tāpat PTAC aicina arī izplatītājus nepiedāvāt uzņēmuma pildītos gāzes balonus tirdzniecības un balonu apmaiņas punktos.

PTAC, veicot pārbaudes, ir konstatējis, ka Latvijas tirgū ir plaši pieejami un patērētājiem piedāvāti "Saurida" uzpildītie 50 litru tilpuma gāzes baloni, kas ražoti Padomju Savienībā saskaņā ar GOST tehniskajām prasībām jeb tā saucamie "sarkanie baloni" vai "GOST baloni", kas laisti tirgū pirms 2003.gada, kā arī nav uzpildīti Latvijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

PTAC aicina patērētājus neiegādāties šādus "Saurida" uzpildītos gāzes balonus, kā arī ziņot PTAC, ja tādus gāzes balonus redz tirdzniecībā, pa tālruni 65452558, kā arī rakstot uz e-pastu "[email protected]". Vienlaicīgi PTAC aicina arī izplatītājus nepiedāvāt Latvijas tirgū šādus gāzes balonus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem "Sašķidrinātas naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība" gāzes uzpildes stacijām ir izvirzītas augstas prasības balonu pārbaudēm, apkopei un uzpildīšanai, lai panāktu balonu drošu uzpildi, transportēšanu un lietošanu. Piemēram, hermētiskuma pārbaude, ventiļu pārbaude un pēc nepieciešamības to remonts vai nomaiņa, ikviena balona svēršana, lai noteiktu gāzes tilpumu.

Lai gāzes uzpildes stacijas varētu sniegt pakalpojumus, tām ir jāveic regulāras inspicēšanas par noteikumu prasību ievērošanu. Augšminētās prasības un attiecīgās darbības nodrošina, ka patērētāju rīcībā nonāk droši ekspluatējami baloni, kas ir augsta riska produkts, jo satur viegli uzliesmojošu vielu - sašķidrināto naftas gāzi.

Kā biznesa portālam "Nozare.lv" skaidroja Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāve Evita Urpena, Latvijā apritē esošo 50 litru tilpuma vairākkārtēji uzpildāmo balonu (kas ražoti vēl Padomju Savienībā saskaņā ar PSRS tehniskajām prasībām) statuss tiek atzīts par nedrošu un neatbilstošu Eiropas Savienības (ES) kvalitātes un drošuma prasībām. Šādiem baloniem būtu jāveic atbilstības pārvērtēšana.

Šāda situācija ir izveidojusies ar gandrīz visiem 50 litru sarkanajiem baloniem, kas ir nākuši apritē līdz 2003.gada 1.jūlijam. Attiecīgi arī šo balonu riski cilvēku veselībai un dzīvībai ir daudz augstāki nekā jaunajiem baloniem, kas atbilst ES drošuma prasībām.

EM pārstāve uzsvēra, ka gāzes balonu tirgus Latvijā patlaban funkcionē pēc "pudeļu taras" principa, proti, izlietojot gāzes balonu un nododot to gāzes balonu tirgotājam, pretī tiek saņemts jau cits, uzpildīts gāzes balons.

"Jāatzīst, nereti netiek ņemts vērā, ka gāzes balons ir tvertne, kuras iekšienē ir pietiekami liels spiediens, un tās bojājumu vai nepareizas lietošanas rezultātā var notikt nelaimes gadījums ar letālām un neatgriezeniskām sekām. Izstrādājot regulējumu gāzes balonu apritei, tiktu panākta tiesiskā skaidrība gāzes balonu tirgū, kā arī tiktu definēti godīgi un caurskatāmi tirdzniecības nosacījumi," stāstīja ministrijas pārstāve.

Nolūkā nodrošināt skaidru un pakāpenisku ES drošuma prasībām neatbilstošu gāzes balonu izņemšanu no aprites, neradot nesamērīgus izdevumus ne patērētājiem, ne komersantiem - gāzes balonu uzpildītājiem, Ministru kabineta sēdē 2012.gada 4.decembrī tika nolemts no 2013.gada sākt pakāpenisku gāzes balonu, kuri neatbilst ES noteiktajām drošuma prasībām (tie, kuriem nav pī marķējuma), nomaiņu un izņemšanu no aprites, nosakot patlaban apritē esošo gāzes balonu izmantošanas laiku līdz 2014.gada 1.janvārim.

Tomēr, lai saskaņoti īstenotu ES prasībām neatbilstošo gāzes balonu izņemšanu no tirgus ar citām Baltijas valstīm un neradītu riskus gāzes balonu pieejamībai, tika pagarināts pārejas periods. Baltijas valstīs tiks īstenota saskaņota ES tehniskajām prasībām neatbilstošo gāzes balonu izņemšana no tirgus, kas nozīmē, ka Latvijā 2015.gada 1.janvārī stāsies spēkā aizliegums balonus uzpildīt un tirgot, bet to lietošana tiks aizliegta, sākot ar 2015.gada 1.jūliju.

Vienlaikus pirms šo gāzes balonu izņemšanas no tirgus EM plāno izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu gāzes balonu apritei, risinot arī neskaidro jautājumu par gāzes balona īpašumtiesībām. Tiesa, EM neprecizēja, kad jaunais normatīvais regulējums varētu tikt izstrādāts.

Komentāri