Veidos darba grupu jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei , Mixnews.lv

Veidos darba grupu jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei

фото

Ekonomika | 2014. gada 28. janvārī plkst. 14:36

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete (V), otrdien tiekoties ar Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) pārstāvjiem, apspriedusi nepieciešamību veidot darba grupu, kas konstruktīvi un nekavējoties strādātu pie caurskatāmas un kvalitāti sekmējošas vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma sistēmas izveides, ziņo LETA.

Jaunais modelis varētu stāties spēkā 2015.gada 1.septembrī.

LIVA vadītāja Ineta Tamane sacīja, - ja ministrija aicinās, asociācija deleģēs savus pārstāvjus darbam šajā darba grupā.

LIVA vadība un ministre apspriedusies arī par nepieciešamību noslēgt jaunu vienošanos par sadarbību un informācijas apmaiņu starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), jo iepriekšējā slēgta pirms divpadsmit gadiem - 2002.gada 11.aprīlī.

LIVA akcentējusi nepieciešamību atbalsta personālu - logopēdu, psihologu un speciālo pedagogu - nošķirt no administrācijas. Tamane skaidroja, ka patlaban, mainoties pedagoģiskajai likmes attiecībai, bieži vien skolās cieš tieši atbalsta personāls. LIVA vēlas, lai katrā skolā būtu pieejams atbalsta personāls.

Ministre informējusi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātēm direktoru izvērtēšanā. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka pakāpju noteikšana izglītības iestāžu vadītājiem nevar būt prioritāte darba novērtēšanā. LIVA akcentējusi, ka IKVD vērtētājiem jābūt ar pedagoģisku izglītību un nozīmīgu darba pieredzi skolā.

Direktoru vērtēšanu noteiks Ministru kabineta noteikumi "kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo sadarbību". Sanāksmes dalībnieki vienojās mazināt birokrātisko slogu un "likumu plūdus" izglītības iestāžu pārvaldībā.

Iecerēts, ka direktoru profesionālās darbības novērtēšanā tiks piemēroti seši kritēriji - iestādes vadītāja izglītība, tālākizglītība un profesionālā pieredze, iestādes darbības plānošana un organizēšana, iestādes personāla resursu pārvaldīšana, iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana, sadarbības veidošana, iestādes plānoto mērķu, uzdevumu un rezultātu sasniegšana.

Novērtēšanas rezultāti tiks izmantoti, lemjot par izglītības iestādes vadītāja atbilstību ieņemamajam amatam, un tos varēs ņemt vērā, veicot viņu materiālo stimulēšanu.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka Saeima 22.janvārī Druvieti apstiprināja izglītības un zinātnes ministres amatā. Jaunā valdība apņēmusies izstrādāt jaunu pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeli un sagatavos pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, sacīts jaunās valdības deklarācijas sadaļā "Izglītība, zinātne, sporta, jaunatnes un valodas politika".

Jaunā valdība iecerējusi turpināt arī nodrošināt pirmsskolas izglītību saistībā ar principu "nauda seko bērnam līdz pirmsskolas izglītības iestādei". Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības apguvi nodrošinās pēc iespējas tuvu bērna dzīvesvietai, bet vidējās izglītības apguvi koncentrēs skolās ar attīstītu pedagoģisko un materiāltehnisko bāzi.

Tāpat izveidos skolu tīkla attīstības stratēģisko modeli, kas ietver starpnozaru programmu Latvijas lauku skolu kā nozīmīgu infrastruktūras centru saglabāšanai. Skolās īstenosim iekļaujošu izglītību. Savukārt reemigrācijas veicināšanai izstrādās konkrētu atbalsta programmu reemigrējušo ģimeņu bērniem, lai viņi veiksmīgi uzsāktu vai turpinātu mācības Latvijā.

Valdība arī apņemas veikt sagatavošanās darbus pārejai uz obligātu vidējo - vispārējo vai profesionālo - izglītību, izveidot jaunu karjeras izvēles motivācijas sistēmu, lai veicinātu jauniešu izvēli mācīties inženierzinātnes, dabaszinātnes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tiks veidoti arī priekšnosacījumi, lai profesionālo, tai skaitā kultūras jomas, programmu apguvēju īpatsvars sasniegtu vismaz pusi no vidējās izglītības apguvēju skaita.

Pieņemot jaunu profesionālās izglītības likumu, ieviesīs jaunu darba devēju un izglītības institūciju sadarbības modeli, palielinot uzņēmēju līdzdalību zināšanu apguves procesā, kā arī turpinās attīstīt duālās profesionālās izglītības modeli un veidos Nacionālo akreditācijas aģentūru augstākās izglītības programmu akreditācijas organizēšanai.

Foto: mixnews.lv

Komentāri