Augusi nodarbināto apmierinātība ar darbu, tā apstākļiem un vidi, Mixnews.lv

Augusi nodarbināto apmierinātība ar darbu, tā apstākļiem un vidi

фото

Ekonomika | 2014. gada 31. janvārī plkst. 15:20

Pēdējos gados pieaugusi nodarbināto apmierinātība ar pašreizējo darbu, darba apstākļiem un darba vidi, kas tiešā veidā korelē ar pieaugošo uzņēmumu atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, šodien žurnālistiem sacīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, ziņo Nozare.lv.

Prezentējot LDDK pasūtītu pētījumu par darba drošību Latvijā, Meņģelsone stāstīja, ka darba devēji vairāk pievērš uzmanību darbinieku informētībai par darba vides riska faktoriem, aktīvāk piesaista ārējos speciālistus darba aizsardzības pasākumu veikšanai uzņēmumos, kā arī biežāk interesējas par to, kā padarīt darba vidi un apstākļus piemērotākus efektīvai darba veikšanai.

Kā norāda pētījuma autori, lai cilvēki varētu produktīvi un efektīvi strādāt, ļoti būtiska ir apmierinātība ar darbu. Pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā nodarbinātie ir nedaudz vairāk apmierināti nekā pašnodarbinātie. Nodarbināto respondentu vidū ar pašreizējo darbu ļoti apmierināti ir 27%, bet diezgan apmierināti - 55%, turpretī pašnodarbināto vidū ar esošo darbu ļoti apmierināti ir 26%, bet diezgan apmierināti - 54%. Pētījuma autori secinājuši, ka Latvijā pieaug to nodarbināto skaits, kuri ir apmierināti ar darba apstākļiem un darba vidi - 84,8% 2013.gadā, turpretī 2010.gadā tie bija 83,6%, bet 2006.gadā - 77,2%. Tomēr jāņem vērā, ka tas neizslēdz iespēju, ka uzņēmumos joprojām pilnībā nav sakārtota darba vide.

2013.gadā visvairāk nodarbināto, kuri bija neapmierināti ar darba vidi un darba apstākļiem no darba aizsardzības viedokļa, ir tādās nozarēs kā koksnes, koka un korķa izstrādājumu, mēbeļu ražošana (27,7%), ūdens apgāde un atkritumu apsaimniekošana (20,2%), papīra, papīra izstrādājumu ražošana un poligrāfija (20,1%), ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (19,4%), pārtikas produktu un dzērienu ražošana (17,5%), tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana (16,7%), būvniecība (16,5%).

Kā galvenos iemeslus, kāpēc nodarbinātie nav apmierināti ar darba apstākļiem un vidi uzņēmumā, respondenti min fiziski smago darbu, veselības riskus, netīru darba vidi u.c. Smagu darbu kā biežāk minēto neapmierinātības iemeslu minējuši visu nozaru nodarbinātie, izņemot nodarbinātos papīra, papīra izstrādājumu ražošanā, poligrāfijā, tekstilizstrādājumu, apģērbu ražošanā un būvniecībā.

Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis norādīja, ka, veicot uzņēmumu pārbaudes, var secināt, ka vislabākā situācija darba apstākļu ziņā ir nevis tur, kur ir liels ieņēmumu apgrozījums un vadītāji brauc ar dārgākajām automašīnām, bet tur, kur darba devējam ir izpratne par cilvēkresursu nozīmi un ar to saistīto darba vides jautājumu sakārtošanu.

"Tā ir uzņēmuma darba kultūra, kas atšķir ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu uzņēmumu no tāda, kurš ir orientēts uz ātru peļņu īstermiņā. Darba devēja piemērs un attieksme pret darba drošības un darba tiesību jautājumiem uzņēmumā vislielākajā mērā nosaka kopējo uzņēmuma kultūru, kam seko vidējā līmeņa vadītāji un darbinieki," sacīja Lūsis.

Pētījuma gaitā darba vides risku novērtējums tika veikts 1500 uzņēmumos, 100 000 darbavietās. Pētījums tika veikts no 2012.gada decembra līdz 2013.gada decembrim.

Komentāri