VK: Daugavpils pašvaldības pakalpojumu cenas - ekonomiski nepamatotas, Mixnews.lv

VK: Daugavpils pašvaldības pakalpojumu cenas - ekonomiski nepamatotas

фото

Ekonomika | 2013. gada 21. janvārī plkst. 11:28

Veicot revīziju par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību, Valsts kontrole (VK) ir secinājusi, ka kapitālsabiedrības ir sniegušas pakalpojumus par ekonomiski nepamatotām un necaurskatāmām cenām, tādējādi laikā no 2010.gada līdz 2012.gadam pakalpojumu saņēmējiem ir radušies nepamatoti izdevumi vismaz 1,365 miljonu latu apmērā, aģentūrai BNS pavēstīja VK, kas nolēmusi vērsties tiesībsargājošajās iestādēs, ziņo aģentūra BNS.

Revīzijā konstatēts, ka "Sadzīves pakalpojumu kombināta" piemērotie sabiedrisko pakalpojumu tarifi nav caurskatāmi, jo kapitālsabiedrībā grāmatvedības uzskaite sabiedriskajiem pakalpojumiem nav nodalīta no kopējās grāmatvedības uzskaites, kā to nosaka tiesību akti. Četru pašvaldības kapitālsabiedrību "Sadzīves pakalpojumu kombināts", "Labiekārtošana D", "Daugavpils lidosta" un "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" pakalpojumu cenas nav ekonomiski pamatotas, savukārt "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" revidējamā laika posmā apsaimniekošanas maksu nav noteicis atbilstoši tiesību aktiem.

Secināts arī, ka Daugavpilī nav nodrošināta atbilstoša kapitālsabiedrību pārvaldība, kā dēļ kapitālsabiedrību līdzekļi vismaz 44,8 tūkstošu latu apmērā ir izlietoti neatbilstoši tiesību aktiem. Kapitālsabiedrības pretēji tiesību aktos noteiktajiem aizliegumiem darbiniekiem ir aprēķinājušas un izmaksājušas prēmijas un dāvanas vismaz 16,7 tūkstošu latu apmērā un nelietderīgi izlietojušas līdzekļus vismaz 28,1 tūkstoša latu apmērā, iegādājoties preces un pakalpojumus, par kuriem netika gūta pārliecība, ka tie ir saņemti. Kapitālsabiedrībās arī tika konstatēti trūkumi iepirkuma procedūrās, kā arī gadījumi, ka iepirkuma procedūras nav veiktas, lai gan atbilstoši likumam tās bija jāveic, pavēstīja VK.

Revīzijā arī atklāts, ka piecas kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, veic komercdarbību, nepastāvot tiesību aktā minētajiem nosacījumiem, kuros publiska persona, dibinot kapitālsabiedrību, var veikt komercdarbību, piemēram, "Daugavpils autobusu parks"nodrošina tūrisma braucienus un vīzu noformēšanas pakalpojumus, "Sadzīves pakalpojumu kombināts" veic alus tirdzniecību, "Labiekārtošana D" veic eglīšu tirdzniecību un privātpersonu dārzu ierīkošanu.

Līdzīgi kā iepriekš veiktajās revīzijās citās Latvijas pašvaldībās, arī Daugavpilī VK ir konstatējusi, ka, nododot funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu kapitālsabiedrībām un pārvaldot kapitālsabiedrības, pašvaldība nav definējusi mērķus, nav noteikusi rezultatīvos rādītājus, nav veikusi pakalpojumu sniegšanas modeļa ekonomisko izvērtējumu un salīdzinājumu ar alternatīviem risinājumiem, nav nodrošinājusi kvalitātes novērtēšanu, nav nodrošinājusi, ka tiek veikta kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju analīze, kā arī ir pieļāvusi risku, ka kapitālsabiedrību peļņa tiek izlietota nelietderīgi, norādīja VK.

Pēc revīzijas, kura tika veikta par laika posmu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.aprīlim, pašvaldībai ir sniegti ieteikumi valsts pārvaldes jomā, kapitāla daļu pārvaldes jomā, kā arī kapitālsabiedrības ieņēmumu un izdevumu administrēšanas jomā, tai skaitā iepirkumu organizēšanā.

Tāpat par revīzijas secinājumiem VK informēs tiesībaizsardzības iestādes.

Foto: no vietnes daugavpils.lv

Komentāri