Pabalsts elektrības cenu kāpuma kompensēšanai varētu būt kā atlaide rēķinos, Mixnews.lv

Pabalsts elektrības cenu kāpuma kompensēšanai varētu būt kā atlaide rēķinos

фото

Ekonomika | 2014. gada 18. februārī plkst. 14:07

Valdība otrdien nolēma dot atbildīgajām ministrijām vēl nedēļu laika, lai rastu labāko risinājumu elektroenerģijas tarifu kāpuma kompensēšanai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, ziņo LETA.

Pirmdien ekonomikas un labklājības ministri Vjačeslavs Dombrovskis (RP) un Uldis Augulis (ZZS), kā arī Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis vienojās šim mērķim veidot atsevišķu pabalstu.

Otrdien valdības sēdē labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS) skaidroja, ka šis pabalsts varētu izpausties kā automātiska atlaide elektroenerģijas rēķinos, par kuras piemērošanu būtu atbildīgs katrs elektroenerģijas tirgotājs. Valsts attiecīgi nodrošinātu komersantiem finansējumu šīs atlaides segšanai.

Šī risinājuma administrēšana būtu finansiāli izdevīga, informāciju par cilvēkiem, kuriem jāpiemēro atlaide, tirgotāji saņemtu no pašvaldības, teica Augulis.

Bažas par piedāvāto modeli sēdē pauda Latvijas Tirgotāju asociācija. Tās pārstāvis norādīja, ka tirgotājiem automātiskas atlaides piemērošana radīs papildu administratīvo slogu un nav zināms, kā šis pienākums ietekmēs jaunu komersantu ienākšanu tirgū.

Savukārt tieslietu ministre Baiba Broka (VL-TB/LNNK) sacīja, ka minētā modeļa īstenošana varētu būt sarežģīta no juridiskā viedokļa. Tas, ka komercsabiedrībai tiek uzdots piemērot atlaidi, "neiet kopā" ar sociālā atbalsta sistēmu un likumu, pauda ministre, aicinot izvērtēt priekšlikumu no juridiskā viedokļa.

Labklājības ministrs gan oponēja Brokai, sacīdamas: "Mēs neuzliekam neko, vienīgais uzdodam veikt ierakstu rēķinā, par kuru viņš ir saņēmis naudu."

Tikmēr satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V) izteicās, ka minētās atlaides piemērošanu, iespējams, vieglāk būtu īstenot nevis caur elektroenerģijas tirgotājiem, bet sadales operatoriem, jo to Latvijā neesot tik daudz.

Ekonomikas ministrs (EM) Vjačeslavs Dombrovskis (RP) atzina, ka piedāvātais risinājums nav optimālākais, bet vislabākā izstrādei nepieciešams ilgāks laiks. Viņš pauda gatavību strādāt pie piemērotāka risinājuma ilgtermiņā, bet šobrīd aicināja rast pagaidu risinājumu.

Savukārt EM valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs skaidroja, ka no jauna izstrādātais atbalsta modelis paredz, ka pie elektroenerģijas tirgotāja nonāk informācija par mazturīgām personām, kurām ir jāiemēro atlaides par elektrību.

Svarīgi ir izstrādāt sistēmu, kā esošie un potenciālie tirgotāji saņem informāciju par visām Latvijas mazturīgajām personām, kurām pienākas šāda atlaide. Mājsaimniecības katru mēnesi var mainīt elektrības tirgotāju, līdz ar to visiem tirgotājiem ir jābūt pieejamai informācijai par visiem iespējamiem klientiem, kuriem pienākas atlaide. Pēc tam elektrības tirgotāji iesniegs informāciju, lai saņemtu kompensāciju no valsts.

Viņš atzina, ka elektrības tirgotājiem var rasties pamatoti iebildumi par iepriekš izstrādātās kārtības maiņu.

Spiridonovs arī teica, ka jaunais atbalsta variants, ar kuru tikai šodien tika iepazīstināta valdība, izslēdz no saņēmēju loka tos mazturīgos, kuriem nav tiešo līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju, piemēram, denacionalizēto ēku īrnieki, mājsaimniecības, kuras elektroenerģiju saņem pastarpināti no ēku apsaimniekotājiem u.c.

Tomēr valdība nolēma nesteigties ar gala lēmuma pieņemšanu un uzdeva Labklājības, Ekonomikas un Finanšu ministrijai, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai līdz nākamajai valdības sēdei vēlreiz pārrunāt iespējas atbalstīt iedzīvotājus un, iespējams, rast kādu citu risinājumu.

Saeima ir pieņēmusi grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, paredzot elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu no 2014.gada 1.aprīļa. Tiek prognozēts, ka tirgus liberalizācijas rezultātā pieaugs elektroenerģijas tarifi.

Lai palīdzētu trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem norēķināties par elektrību, sākotnēji bija plānots pašvaldībām piešķirt mērķdotācijas dzīvokļa pabalstu izmaksas nodrošināšanai. Tās bija plānotas 15% apmērā no pašvaldības faktiski izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalsta izmaksai.

Komentāri