Rīgas brīvostas pārvalde veikusi visas darbības VK ieteikumu ieviešanā, Mixnews.lv

Rīgas brīvostas pārvalde veikusi visas darbības VK ieteikumu ieviešanā

фото

Ekonomika | 2014. gada 3. aprīlī plkst. 14:55

Rīgas brīvostas pārvalde, ievērojot Valsts kontroles ieteikumus, ir pilnveidojusi vairākus iekšējos normatīvos aktus un kvalitātes vadības sistēmas procedūras, izstrādājusi jaunus iekšējos normatīvos aktus (metodikas, noteikumus, metodoloģijas) un procedūras, kā arī veikusi grozījumus Rīgas ostas maksās.

Vairāku ieteikumu ieviešana bija intensīva darba un laika ietilpīgs process, jo risināmie jautājumi un izstrādājamie dokumenti (iekšējie normatīvie akti) bija saistīti ne tikai ar Rīgas brīvostas pārvaldes kompetenci, bet arī ar ministriju un citu institūciju kompetenci.

Piemēram, Rīgas brīvostas pārvalde, izpildot Valsts kontroles ieteikumu attiecībā uz kontroles procedūras ieviešanu par kuģu ienākšanas regularitātes un sanitārās maksas veikšanas vēstures citās ostās izvērtēšanu, sadarbojās ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, kā arī izteica priekšlikumus par grozījumiem MK 08.10.2002. noteikumos Nr.455.

Rīgas brīvostas pārvalde, izpildot Valsts kontroles ieteikumus, ir uzlabojusi vairākus noteikumus un metodikas, kā piemēram, zemes nomas maksas un līguma termiņa noteikšanas metodika un piestātņu nomas maksas noteikšanas metodika. Iepriekš minētos noteikumus un metodikas VK atzinusi par ieviestām. Par to sīkāk var uzzināt Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā.

Attiecībā uz atalgojumu un piemaksu sistēmu, Rīgas brīvostas valde apstiprināja Grozījumus Rīgas brīvostas pārvaldes Darba kārtības noteikumos. Līdz ar to Valsts kontrole šo ieteikumu atzinusi par ieviestu.

Arī ieteikums par darbinieku atlīdzības sistēmas caurskatāmību un atklātumu, kā arī darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēra sadalījumu pa amatu grupām ir ieviests un publicēts Rīgas brīvostas mājas lapā.

Rīgas brīvostas pārvalde ir veikusi finanšu un grāmatvedības jomā vairāku noteikumu pilnveidošanu, kurus VK ir atzinusi par ieviestiem. Grozījumi ostu maksās (Rīgas ostas maksas) paredz iekasēt sanitāro maksu no kruīzu un pasažieru kuģiem. Arī šīs procedūras uzlabojumus VK atzinusi par ieviestiem.

Līdz 2014.gada 31.martam Valsts kontrole astoņus ieteikumus ir atzinusi par ieviestiem, desmit ieteikumus – par uzsāktiem ieviest, bet par pēdējiem pieciem ieteikumiem Rīgas brīvostas pārvalde ir nosūtījusi dokumentus, par kuriem atbilde no VK vēl nav saņemta.

Foto: riga24.lv

Komentāri