Arodbiedrība: "Hipotēku bankas" darbinieku kolektīvajā atlaišanā pieļauti pārkāpumi, Mixnews.lv

Arodbiedrība: "Hipotēku bankas" darbinieku kolektīvajā atlaišanā pieļauti pārkāpumi (2)

фото

Ekonomika | 2013. gada 28. janvārī plkst. 21:07

Arodbiedrība "Komercio Unio", kas pārstāv valstij piederošās "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" ("Hipotēku bankas") darbinieku intereses, saskata pārkāpumus bankas darbinieku kolektīvajā atlaišanā, kā arī pieļauj iespēju vērsties tiesā, pieprasot iespēju iepazīties ar bankas komercdaļu pārdošanas dokumentiem, lai gūtu pārliecību, ka darījums noticis, ievērojot Darba likuma nosacījumus, aģentūrai BNS pavēstīja arodbiedrībā.

Arodbiedrībā atzina, ka sarunās par atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām netika uzklausīti bankas darbinieku un "Komercio Unio" pārstāvju argumenti, kas uzskatīja, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā atlaižamajiem darbiniekiem, kuriem netiek piedāvāts līdzvērtīgs darbs Finanšu ministrijas kontrolētās iestādēs un uzņēmumos, jāizmaksā lielāks atlaišanas pabalsts, nekā nosaka Darba likums.

"Gan bankas vadība un padomes locekļi, gan akciju turētāja pārstāvis noliedza jebkādu iespēju palielināt izmaksājamā pabalsta apmēru, norādot, ka lielāku tā izmaksāšanu liedz likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" normas," sacīja arodbiedrības pārstāvji.

"Komercio Unio" pārstāvji pauda arī uzskatu, ka banka un Finanšu ministrija nepiedāvāja visu iespējamo palīdzību, lai nodrošinātu atlaižamajiem darbiniekiem tādu sociālo aizsardzību, kas veicinātu viņu maksimāli ātru iesaistīšanu jaunās darba aktivitātēs un vienlaicīgi ekonomētu bankas naudas līdzekļus. "Šā iemesla dēļ vienošanās starp darba devēju, darbinieku pārstāvjiem un arodbiedrību galvenajos jautājumos netika panākta," uzsvēra arodbiedrībā.

Arodbiedrībā arī minēja, ka brīdī, kad "Hipotēku bankā" tika sākta darbinieku atlaišana, arodbiedrības rīcībā nonāca informācija, ka banka piedāvā darbiniekiem pārtraukt darba attiecības uz vienošanās pamata. "Arodbiedrībai ir pamats uzskatīt, ka, piedāvājot darbiniekiem minētās vienošanās, banka pārkāpj sarunās par kolektīvo atlaišanu minēto, ka atlaišanas pabalstu nav iespējams palielināt, jo arodbiedrības rīcībā nonākušas vairākas vienošanās ar darbiniekiem, kurās tiek piedāvāts izmaksāt par vienu mēnešalgu vairāk, nekā paredz Darba likuma normas. Šāda prakse kolektīvās atlaišanas procesā nav pieļaujama, jo pastāv iespēja, ka kolektīvās atlaišanas procesā netiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem, atsevišķiem darbiniekiem piedāvājot augstāku, citiem zemāku kompensācijas apmēru," klāstīja arodbiedrības pārstāvji.

Tāpat arodbiedrībā atzina, ka bankas darbiniekiem tiek izsniegtas vienošanās, kuras jau ir parakstījis "Hipotēku bankas" valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko. "No tā secināms, ka vienošanās ar darbiniekiem netiek apspriestas, līdz ar to šādas vienošanās varētu apstrīdēt tiesā ar lūgumu atzīt tās par spēkā neesošām gribas trūkuma dēļ," pavēstīja arodbiedrībā.

Arodbiedrībā arī norādīja, ka banka nepilda vienošanos, kas panākta sarunās par kolektīvo atlaišanu, ‒ saglabāt veselības apdrošināšanas polisi pēc aiziešanas no darba.

"Tomēr, neskatoties uz iepriekš minētajām problēmām, "Komercio Unio" galvenā prasība joprojām ir iepazīties ar "Hipotēku bankas" komercdaļu pārdošanas dokumentiem. Tas nepieciešams, lai iegūtu pilnu pārliecību, ka šis darījums ir noticis, ievērojot Darba likuma nosacījumus. Neņemot vērā arodbiedrības argumentus, "Hipotēku bankas" vadība un Finanšu ministrija nepiekrīt tam, ka arodbiedrība varētu iepazīties ar šiem dokumentiem, atsaucoties uz komercnoslēpumu. Mūsuprāt, tas norāda uz to, ka šajā līgumā varētu būt iekļauti nosacījumi, kuru izpaušana varētu liecināt par to, ka ne "Hipotēku banka", ne valsts, ne komercdaļu pircēji nav ievērojuši Darba likuma nosacījumus," klāstīja arodbiedrībā.

Pēc arodbiedrībā teiktā, "Komercio Unio" tuvākajā valdes sēdē lems par iespēju vērsties tiesā, lai pieprasītu iespēju iepazīties ar "Hipotēku bankas" komercdaļu pārdošanas dokumentiem.

"Hipotēku bankas" sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte aģentūrai BNS sacīja ‒ tā kā banka pārtrauc komercdarbību un jau pašlaik liela komerciālā segmenta daļa ir nodota apkalpošanai privātajā sektorā, bankas darbības apmērs būtiski sašaurinās, un turpmāk banka veiks tikai attīstības bankas funkcijas – izsniegs valsts atbalsta programmu aizdevumus biznesa sācējiem, lauksaimniekiem, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem u.c., kā arī konsultēs klientus par valsts atbalsta iespējām. Tas savukārt rada loģisku nepieciešamību optimizēt bankas darbību, tostarp arī pārskatīt strādājošo skaitu.

"Nodarbinātības valsts aģentūrai pagājušā gada 23.oktobrī pieteiktais darbinieku skaits kolektīvai atlaišanai ir līdz 400 darbiniekiem, taču jāņem vērā, ka tas notiks pakāpeniski pusotra gada laikā ‒ līdz 2014.gada 30.jūnijam, kas ir pieteiktās kolektīvās atlaišanas beigu datums. Cienot un novērtējot darbinieku ieguldījumu bankas darbībā, bankai ir svarīgi, lai darbiniekiem šis pārejas process būtu iespējami drošs un stabils," sacīja Eglīte.

Viņa norādīja, ka, samazinot darbinieku skaitu, "Hipotēku banka" veic un veiks visas likumā noteiktās darbības. "Darbiniekiem, kuriem bankas pārveides dēļ tiks uzteiktas darba attiecības, tiks izmaksātas visas normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas. Vēl vairāk – "Hipotēku banka" apņēmusies un sniedz darbiniekiem atbalstu jaunu darbavietu meklējumos, jau pašlaik informējot par pieejamajām brīvajām vakancēm darba tirgū. Darbiniekiem tiek arī organizētas mācības, lai palīdzētu jauna darba meklējumos," teica Eglīte.

Tāpat viņa atzina, ka "Hipotēku bankas" vadība sarunās ar darbinieku pārstāvjiem vienojās par vairākām atlaižamajiem darbiniekiem nodrošināmajām sociālajām garantijām. Par atsevišķām prasībām vienošanās netika panākta, tostarp atlaišanas pabalsta apmēru. "Jāuzsver, ka šajā jautājumā vienošanos savā starpā nepanāca arī darbinieku pilnvarotie pārstāvji un arodbiedrība "Komercio Unio", jo "Komercio Unio" prasības būtiski pārsniedza atlaišanas pabalstus, kādi tiek izmaksāti valsts sektorā strādājošajiem," klāstīja Eglīte.

Viņa uzsvēra, ka banka ar darbinieku pārstāvjiem ir vienojusies par vairākām lietām ‒ atbalstu jauna darba meklējumos, tostarp tiks piešķirts apmaksāts papildu laiks jauna darba meklējumiem, darbinieku grupām tiek organizētas konsultācijas, lai palīdzētu sagatavoties veiksmīgai darba intervijai, CV sagatavošanai, pēc darbinieka pieprasījuma tiks sagatavotas rekomendācijas potenciālajam jaunajam darba devējam. Darbinieki tiek informēti par kvalifikācijai atbilstošām vakancēm. Izbeidzot darba attiecības, darbiniekam tiks saglabāta iegādātā veselības apdrošināšanas polise līdz polises termiņa beigām. Darbiniekam arī netiks pieprasīts atmaksāt bankas piešķirto studiju finansējumu. Tiks izmaksāti atlaišanas pabalsti atbilstoši Darba likumā noteiktajai kārtībai. Ņemot vērā darbinieku vidējo darba stāžu, pabalsti ir divu līdz triju algu apmērā.

"Visiem darbiniekiem, kuriem darba līgums tiek uzteikts kolektīvās atlaišanas ietvaros, veselības apdrošināšanas polises tiek saglabātas līdz polises termiņa beigām. Savukārt, ja darbinieks aiziet no darba pēc savas iniciatīvas, atbilstoši bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, polise netiek saglabāta, bet darbiniekam ir iespējams to atpirkt par atlikušo vērtību. Piemēram, pēdējo divu mēnešu laikā pēc savas iniciatīvas no darba aizgājuši seši darbinieki, kuriem attiecīgi piedāvāts polisi atpirkt," piebilda Eglīte.

Viņa arī norādīja, ka kolektīvās atlaišanas ietvaros spēkā esošais tiesību aktu regulējums neliedz bankai kā darba devējam un darbiniekiem vienoties par grozījumiem darba līgumos. "Banka savā darbībā nodrošina vienādu attieksmi pret visiem darbiniekiem," sacīja Eglīte.

Viņa arī apstiprināja, ka arodbiedrība bankai mutvārdos ir izrādījusi interesei par komercdaļas pārdošanas dokumentiem. "Sarunu laikā ir fiksēta vienošanās, ka arodbiedrība rakstveidā iesniegs savus jautājumus bankai par arodbiedrību interesējošo jautājumu loku. Vēršam uzmanību, ka banka jautājumus no arodbiedrības uz 28.janvāri vēl nav saņēmusi. Banka ir gatava rakstveidā sniegt arodbiedrības pārstāvjiem informāciju, kas komercdaļas pārdošanas dokumentos skar darbinieku darba tiesiskās attiecības," pavēstīja Eglīte.

Arodbiedrība "Komercio Unio", kas pārstāv "Hipotēku bankas" darbinieku intereses, Arodbiedrību reģistrā reģistrēta 2012.gada 21.jūnijā.

Foto: no vietnes kasjauns.lv

Komentāri 2
CAPpirms 6 gadiem
un cik daudz naudas tiks tērēts par CV rakstīšanas kursiem - darbinieki vērtē šo atbalstu kā ņirgāšanos par darbiniekiem, kas daudzus gadus nostrādājuši šai bankā.
Khmpirms 6 gadiem
Jā, vienīgās apmācības, kas darbiniekiem tiek piedāvātas - ir apmācības - kā pareizi uzrakstīt CV.
Bankas darbinieki ir sajūsmā par to - cik augstu bankas vadība novērtē viņu spējas un zināšanas.