Aptauja: 36% iedzīvotāju ir paškritiski un neuzskata sevi par kvalificētiem ieņemt amatu valsts uzņēmuma padomē, Mixnews.lv

Aptauja: 36% iedzīvotāju ir paškritiski un neuzskata sevi par kvalificētiem ieņemt amatu valsts uzņēmuma padomē

фото

Ekonomika | 2013. gada 9. februārī plkst. 18:31

Vairāk nekā trešdaļa jeb 36% iedzīvotāju ir piesardzīgi un paškritiski un neuzskata, ka viņu kvalifikācija vai pieredze ļautu ieņemt amatu kādā valsts uzņēmuma padomē, liecina "DNB Latvijas barometra" aptauja. Savukārt vēl 32% aptaujāto nepiekristu ieņemt šādu amatu, pat ja viņi atbilstu izvirzītajām prasībām.

Piektdaļa jeb 22% atbildēja, ka piekristu kļūt par valsts uzņēmuma padomes locekli, ja atbilstu prasībām, bet 10% bija grūti atbildēt. Aptauja rāda, ka vīriešu vidū ir lielāka gatavība ieņemt šādu amatu - tā atzinuši 26% vīriešu, kamēr sieviešu vidū pozitīvu atbildi deva 18%.

Padomē strādāt nepiekristu 30% vīriešu un 35% sieviešu, savukārt par savu atbilstību skeptiski ir 34% vīriešu un 37% sieviešu. Salīdzinot respondentu atbildes dažādās vecuma grupās, pētījuma autori secina, ka jaunāki cilvēki biežāk pauž gatavību strādāt lielu valsts uzņēmumu vadībā, savukārt pēc 40 gadu vecuma, kad šķietami varētu būt uzkrāta pietiekama dzīves un profesionālā pieredze, kas ļautu to darīt, gatavība šādam solim ir jūtami zemāka.

Norādot faktorus, kas motivētu pieņemt šādu darba piedāvājumu, sievietes biežāk nekā vīrieši par galveno motivējošo faktoru atzīmējušas pietiekami lielu atalgojumu - to nosaukuši 69% aptaujāto sieviešu un 61% vīriešu. Cits svarīgs faktors būtu skaidri definēti gan īstermiņa, gan stratēģiskajiem mērķi - to nosauca 35% sieviešu un 31% vīriešu. Savukārt vīrieši piekristu ieņemt amatu valsts uzņēmumu vadībā, ja viņiem tiktu dota plaša rīcības un lēmumu pieņemšanas brīvība.

Sieviešu un vīriešu domas sakrīt stabilitātes jautājumā - gan vieni, gan otri uzskata, ka laba motivācija darbam valsts uzņēmuma vadībā ir garantija, ka, sasniedzot nospraustos mērķus un godprātīgi pildot uzticētos uzdevumus, nebūs iespējams viņus atlaist no darba.

Pretstatā citiem pētījumiem, kas liecina, ka jaunieši darba vidē novērtē dinamismu un pārmaiņas, bet stabilitātei nepiešķir tik lielu lomu, "DNB Latvijas barometra" aptaujā, domājot par darbu valsts uzņēmumu vadībā, tieši jaunieši vecumā līdz 25 gadiem minējuši, ka laba alga un stabilitāte ir daži no būtiskākajiem šādas darbavietas izvēles faktoriem.

Savukārt vecāka gadagājuma respondenti kā svarīgāko motivējošo faktoru darbam valsts uzņēmumu vadībā norādījuši rīcības un lēmumu pieņemšanas brīvību.

"DNB Latvijas barometrs" tiek veidots katru mēnesi, un tajā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālās norises sabiedrībai nozīmīgā jomā. Vienlaikus sabiedrībai katru reizi tiek uzdots arī pastāvīgo jautājumu kopums, kas mēnesi pa mēnesim atspoguļo iedzīvotāju vispārējā noskaņojuma izmaiņas.

_Foto: boot.lv


Komentāri