Par aizliegtu vienošanos Volkswagen dīlerus soda ar 8 miljoniem eiro , Mixnews.lv

Par aizliegtu vienošanos Volkswagen dīlerus soda ar 8 miljoniem eiro

фото

Ekonomika | 2015. gada 20. janvārī plkst. 11:31

Konkurences padome (KP) par aizliegtu vienošanos sodījusi auto markas "Volkswagen" oficiālos dīlerus un importētājus, piemērojot 7,6 miljonu eiro naudas sodu, ziņo LETA.

Sešiem uzņēmumiem - SIA "SD Autocentrs", SIA "Ripo Autocentrs", SIA "Moller Auto Krasta", SIA "Moller Auto Ventspils", SIA "Moller Auto Latvia" un "Volkswagen" importētājam Baltijas valstīs SE "Moller Baltic Import" - par dalību pārkāpumā KP piemēroja naudas sodu kopumā 7 635 183 eiro apmērā. Savukārt viens uzņēmums iecietības programmas ietvaros pilnībā atbrīvots no soda, jo tā sniegtā informācija ļāva KP atklāt pārkāpumu.

"Moller Baltic Import" piemērots 5 050 542 eiro naudas sods, "Moller Auto Latvia" - 1 216 739 eiro, "Moller Auto Krasta" - 965 197 eiro, "Moller Auto Ventspils" - 205 104 eiro, "SD Autocentrs" - 124 915 eiro, "Ripo Autocentrs" - 72 684 eiro. Sods "SD Autocentram" tika samazināts par 10%, jo uzņēmums atzina savu dalību pārkāpumā, piekrita KP argumentiem un apņēmās tos nepārsūdzēt tiesā.

KP konstatēja, ka uzņēmumi savstarpēji vienojušies nekonkurēt iepirkumos. Piemēram, uzņēmumi ļāvuši uzvarēt iepriekš izvēlētam pretendentam, kamēr pārējie iesnieguši saskaņotus un klientam neizdevīgākus piedāvājumus vai arī vispār atteikušies no dalības iepirkumā. Dīleri regulāri viens otru informējuši par saviem plāniem attiecībā uz kādu iepirkumu, lūdzot pārējos nekonkurēt - nepiedalīties vispār vai nepiedāvāt zemākas cenas. Savukārt automašīnu importētājs Latvijā - vairumtirgotājs "Moller Baltic Import" - ne vien zināja un neiebilda pret pastāvošo tirgus sadali starp dīleriem, bet arī zināmā mērā veicināja un atbalstīja pārkāpumu, jo darbojās kā informācijas apmaiņas starpnieks.

Lai arī lietas gaitā nav iespējams apzināt precīzu cietušo loku, kas pārmaksājuši karteļa rezultātā, ir skaidrs, ka tas ir ļoti plašs - pārkāpums ir bijis ilgstošs un jaunas "Volkswagen" markas automašīnas ir vienas no populārākajām Latvijā. Izmeklējot pārkāpumu, KP ieguva informāciju par karteļa dalībnieku savstarpējo saraksti par iepirkumiem, kurus rīkojuši gan privāti uzņēmumi, gan valsts pārvaldes iestādes un aģentūras, tāpat arī pašvaldības, skolas (skolēnu autobusi), pansionāti, iekšlietu sistēmas iestādes un citi.

KP vadītāja Skaidrīte Ābrama informēja, ka piecu gadu laikā, kad tika konstatēta uzņēmumu aizliegta vienošanās, "Volkswagen" tirgotāji piedalījušies vairākos privātu uzņēmumu, valsts, pašvaldības iestāžu, skolu, pansionātu u.c. iepirkumos, kuru ietvaros iegādāto automašīnu skaits svārstījās no dažām līdz pat pat 100.

Tāpat Ābrama skaidroja, ka KP nav informācijas par to, vai minētie auto tirgotāji vienojušies par cenām iepirkumos, kas tika izsludināti pēc 2012.gada marta. Taču viņa pauda pārliecību, ka pēc pārkāpuma konstatēšanas minētie tirgotāji diez vai turpinājuši aizliegtas vienošanās.

Tā kā pārkāpuma rezultātā jaunu "Volkswagen" markas automašīnu pircēji, kas automašīnas iegādājās konkursa ceļā, par iegādātajām automašīnām var būt pārmaksājuši, KP aicina pircējus vērsties pie pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem, prasot atlīdzināt radušos zaudējumus, savukārt pašus pārkāpumu dalībniekus - brīvprātīgi izstrādāt sistēmu patērētājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, tādējādi mazinot izdarītā pārkāpuma sekas.

Iesniedzējs iecietības programmas gaitā pilnībā atbrīvots no soda. Šis ir otrais Latvijas KP lēmums, ar kuru pārkāpums tiek konstatēts pēc iecietības programmas ziņojuma. Iecietības programma ļauj ikvienam uzņēmumam, kas ir vai bijis iesaistīts aizliegtās vienošanās, pirmajam pēc savas iniciatīvas ziņot KP, iesniegt pierādījumus par pārkāpumu un saņemt pilnīgu atbrīvojumu no soda. Vairumā Rietumeiropas valstu, kā arī Eiropas Komisijas līmenī lielākā daļa konkurences tiesību pārkāpumu, kas ir slēpti un ļoti grūti atklājami, tiek konstatēti tieši pēc iecietības programmu ziņojumos sniegtās informācijas.

Kļuvis zināms, ka "Møller" grupas uzņēmumi Latvijā nepiekrīt Konkurences padomes (KP) lēmumam un apstrīdēs to tiesā, informēja "Møller" grupas uzņēmumu pārstāvis Gundars Ruža.

Tā kā šie uzņēmumi nav kavējuši vai ierobežojuši konkurenci, un "Volkswagen" pircējiem ar to darbībām nav nodarīts nekāda veida kaitējums, tad KP lēmumā aprakstītā vairākus gadus senā situācija nav klasificējama kā konkurences tiesību pārkāpums, uzsver Ruža.

Izvērtējot lietas apstākļus, "Møller" grupas uzņēmumi Latvijā nav gatavi pieņemt KP secinājumus un apstrīdēs tos tiesā. KP vērtētajā situācijā nevienam "Møller" grupas uzņēmumu klientam nav nodarīts kaitējums un nav skartas to intereses.

Vienīgais iemesls, kas bijis par pamatu lietas izskatīšanai, ir saistīts ar iekšējo "Volkswagen" zīmola konkurētspējas stiprināšanu – atsevišķi "Volkswagen" dīleri savā darbībā fokusējās uz konkurenci ar citu zīmolu izplatītājiem, nevis savā starpā. Turklāt Ruža piebilst, ka KP lēmums attiecas uz "Volkswagen" importētāja un dīleru rīcību no 2007. līdz 2011.gadam. Tāpēc jāuzsver, ka kopš šī laika "Volkswagen" izplatītāju vidū notikušas būtiskas izmaiņas.

Kā liecina neatkarīga eksperta, ekonomista un Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra (BICEPS) izpilddirektora Alfa Vanaga atzinums, šajā situācijā netika ierobežota cenu konkurence, jo "Volkswagen" dīleri nav vienojušies par cenām. Tāpat netika ierobežots pircējam pieejamais dažādu auto zīmolu produktu piedāvājums, turklāt to savstarpējā konkurence attiecībā gan uz cenām, gan uz kvalitātes faktoriem vienmēr bijusi sīva.

Pētnieks uzsver, ka nav tikusi kavēta arī citu potenciālu dalībnieku ienākšana tirgū. Turklāt, izvērtējot situāciju, eksperts aprēķinājis, ka uzņēmumu rīcība bijusi labvēlīga patērētāju interesēm, un šajā situācijā, saņemot cenas un kvalitātes ziņā visizdevīgāko piedāvājumu, klienti ir tikai ieguvēji.

"Neatkarīgi no šī lēmuma "Møller" grupas uzņēmumi Latvijā un AS "Møller Gruppen", kuras sastāvā šie uzņēmumi ietilpst, vienmēr ļoti nopietni ir izturējušies pret konkrēto gadījumu un likumdošanas normu, tai skaitā konkurences tiesību ievērošanu kopumā. Uzņēmumi ir pastāvīgi sadarbojušies ar Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām un līdzdarbojušies lietas apstākļu noskaidrošanā. Likuma normu pārkāpšana mūsu uzņēmumiem ir pilnīgi nepieņemama," uzsver Ruža.

""Møller" grupas uzņēmumi Latvijā un AS "Møller"Gruppen ir bijusi aktīvā dialogā ar Latvijas Konkurences padomi. Kad šis gadījums nonāca mūsu redzeslokā, pārskatījām un pilnveidojām visas atbilstošās procedūras. Esam veikuši papildus apmācības, lai novērstu jebkuras šaubas par mūsu darbinieku rīcību," stāsta Ruža.

Komentāri