Maxima un Latvijas darbinieku arodbiedrība noslēdz koplīgumu, Mixnews.lv

Maxima un Latvijas darbinieku arodbiedrība noslēdz koplīgumu

фото

Ekonomika | 2015. gada 20. martā plkst. 17:00

Ceturtdien, 19.martā, notika SIA "Maxima Latvija" darbinieku pārstāvju un uzņēmuma arodorganizācijas koplīguma apstiprināšanas konference, kurā tika noslēgts darba koplīgums.

SIA "Maxima Latvija" darbinieku izvirzītie pārstāvji atbalstīja darba devēja un arodbiedrības izstrādātos koplīguma noteikumus, kas papildus Darba likumam un darba līgumiem turpmāk regulēs darba tiesiskās attiecības un darbiniekiem sniegs iespēju ar arodorganizācijas starpniecību veidot organizētu sociālo dialogu un pārstāvēt savas intereses pie darba devēja.

Šobrīd SIA "Maxima Latvija" arodorganizācijā ir iestājušies 120 darbinieki, bet darba koplīgums ir saistošs visiem uzņēmuma darbiniekiem, neatkarīgi no tā vai darbinieks ir vai nav arodbiedrības biedrs.

"Uzņēmumam šis ir ļoti nozīmīgs un vēsturisks brīdis, jo, sadarbojoties ar arodbiedrības pārstāvjiem, esam spējuši vienoties par kompromisiem, kas gan darbiniekiem, gan mums kā darba devējam ir bijuši pieņemami, un balstīti uz reālo šī brīža situāciju tirdzniecības nozarē," stāsta SIA "Maxima Latvija" vadītāja Jeļena Kondrašova, piebilstot, ka uzņēmums arī turpmāk sadarbosies ar Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodorganizāciju (LTDA) un SIA "Maxima Latvija" arodorganizāciju, lai veicinātu dialogu un savstarpējo sapratni.

LTDA priekšsēdētāja Maira Muceniece norāda, ka darba koplīguma izstrāde un pieņemšana notikusi salīdzinoši īsā laikā: "Kopš nodomu protokola parakstīšanas pagājušā gada 20.martā, darba koplīguma izstrāde notika ļoti konstruktīvi un atvērti. Šajā laikā uzņēmuma pārstāvji ir konsultējušies kā ar arodbiedrības pārstāvjiem, tā arī personīgi vērsušies pie pašiem darbiniekiem un uzklausījuši viņu viedokļus par nepieciešamajām pārmaiņām."

Darba koplīgums paredz kārtību, kā tiek veidota darba samaksas politika, darba laika un darba aizsardzības organizācija, darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana, darba kārtība, sociālā aizsardzība, darba devēja, arodorganizācijas un darbinieku attiecības, arodorganizācijas darbības nodrošinājums u.c. ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti jautājumi. Tāpat darba koplīgumā tiek noteiktas sociālās drošības garantijas, piemēram, veselības apdrošināšana un veikalu darbinieku nodrošināšana ar pusdienām.

SIA "Maxima Latvija" sarunas ar LTDA par turpmāko sadarbību un iespēju slēgt darba koplīgumu uzsāka 2013.gada oktobrī. 2014.gada 20.martā tika parakstīts nodomu protokols par sociālās partnerības pamatprincipiem, kura ietvaros tika paredzēts aktīvs darbs pie darba koplīguma projekta izstrādāšanas un noslēgšanas. Darba koplīguma projekts tika saskaņots 2014.gada decembrī.

Komentāri