Grozījumi likumā ļaus regulatoram sodīt elektrības tirgus dalībniekus par manipulācijām, Mixnews.lv

Grozījumi likumā ļaus regulatoram sodīt elektrības tirgus dalībniekus par manipulācijām

фото

Ekonomika | 2013. gada 19. februārī plkst. 08:45

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā ļaus regulatoram sodīt elektroenerģijas tirgus dalībniekus par tādiem pārkāpumiem kā tirgus manipulācijas un iekšējās informācijas izmantošana, ekspresintervijā biznesa portālam "Nozare.lv" informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes loceklis Rolands Irklis.

Viņš skaidroja, ka Ministru kabineta komitejas vakar akceptētie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā nosaka, ka elektroenerģijas tirgū iesaistītajiem par pārkāpumiem varēs uzlikt naudas sodus līdz 10% apmērā no neto apgrozījuma, attiecībā uz pārvades un sadales sistēmas operatoriem, sistēmas īpašnieku, ražotājiem un tirgotājiem paredzēts sodus par publisku un administratīvu pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu.

Savukārt cita veida jaunievedums ir iespējamā sodīšana par REMIT regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību) pārkāpšanu. Šie sodi attieksies uz tirgus dalībniekiem, kas likuma izpratnē ir elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji un galalietotāji.

Irklis skaidroja, ka šīs regulas pārkāpumi biežāk būtu saistāmi ar negodprātīgas komercprakses veikšanu, kas ietver tirgus manipulācijas, ļaunprātīgu iekšējās informācijas izmantošanu u.tml. Piemēram, ražotājs ar būtisku ietekmi tirgū var negodprātīgi manipulēt ar tam pieejamajām jaudām, lai radītu tirgū būtiskas cenu svārstības, kas tam ļauj palielināt savu peļņu. Tirgus dalībnieks arī var noklusēt kādu būtisku iekšējo informāciju, kurai ir ietekme uz tirgus cenām un kuru tam saskaņā ar regulu ir pienākums publiskot. Šādu noklusētu informāciju ir iespējams izmantot, lai veiktu negodprātīgus darījumus tirgū un gūtu papildu peļņu.

Tirgus dalībnieki var arī izplatīt kādu apzināti nepatiesu informāciju ar mērķi ietekmēt tirgus cenas, kas ļautu tiem gūt papildu peļņu. SPRK padomes loceklis norādīja, ka šie ir tikai daži piemēri un praksē vēl ir iespējami citi tirgus manipulācijas veidi.

Kā norādīja Irklis, pasaulē zināmākie manipulācijas gadījumi saistās ar Kalifornijas štata elektrības krīzi, kad 2000. un 2001.gadā tirgus manipulāciju rezultātā vairumtirdzniecības tirgus cenas pieauga par 800% un pat bija elektroenerģijas piegādes pārtraukumi. Šajā gadījumā lielākā ietekme uz tirgus cenu bija tieši manipulācijai ar tirgū pieejamajām elektroenerģijas jaudām.

Plānots, ka drīzumā regulatora darbinieki piedalīsies apmācībās, kurās tiks gūtas padziļinātas zināšanas par tirgus manipulācijām un to novēršanu. Regulators gan sagaida, ka pārkāpumi nebūs bieži, jo Latvija pievienojas Ziemeļeiropas vairumtirdzniecības tirgum, kas ir viens no attīstītākajiem un caurspīdīgākajiem pasaulē, tostarp Latvijā darbu sāks "Nord Pool Spot" elektroenerģijas birža. Minētā birža ir attīstījusi savas iekšējās uzraudzības procedūras, lai tirgus strādātu pēc iespējas caurspīdīgi un lai tajā nebūtu iespējamas manipulācijas.

Komentējot plānotā soda līdz 10% apmērā no apgrozījuma samērīgumu, Irklis norādīja, ka tas ir maksimālais soda apmērs un faktiskais tiks noteikts, tikai vērtējot konkrētos pārkāpumus. Šāds maksimālais soda apmērs ir noteikts, ņemot vērā to, kādus finansiālos labumus tirgus dalībniekiem ir iespējams gūt, veicot negodprātīgas un prettiesiskas darbības, un lai neveidotos situācija, ka sods ir mazāks par pārkāpuma rezultātā gūto labumu.

"Maksimālajam soda apmēram ir jābūt tādam, lai tas atturētu tirgus dalībniekus no pārkāpumu izdarīšanas. Soda apmēra sasaistīšana ar apgrozījumu to nodrošina vislabāk. Līdzīgs regulējums jau tagad tiek attiecināts uz pārkāpumiem konkurences tiesībās," norādīja Irklis.

Foto: dailytechinfo.org

Komentāri