Prezidentūrā ietaupīto miljonu eiro izmantos izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, Mixnews.lv

Prezidentūrā ietaupīto miljonu eiro izmantos izdevumiem neparedzētiem gadījumiem

фото

Ekonomika | 2015. gada 19. jūnijā plkst. 19:51

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē rīkošanā ietaupītos 1,4 miljonus eiro varēs izmantot izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.

Saeima piekrita valsts budžeta līdzekļu pārdalei no Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (ministrijas pasākumi)" 1 448 190 eiro apmērā uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietošanu.

Ārlietu ministrijai, vēstniecībām, diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām bija piešķirts finansējums publiskās diplomātijas pasākumiem ES dalībvalstīs, trešajās valstīs un starptautiskajās organizācijās, tostarp reprezentācijas izdevumiem 3 607 691 eiro apmērā, kā arī komandējumu izdevumiem 702 758 eiro apmērā un ar darba programmas sagatavošanu un norisi saistīto izdevumu segšanai 569 149 eiro apmērā.

Tāpat ministrijai bija piešķirts finansējums amata vietu nodrošināšanai Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES, pastāvīgajās pārstāvniecībās starptautiskajās organizācijās, diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ministrijas centrālajā aparātā 8 612 784 eiro apmērā.

Sākotnēji tika plānots, ka, lai sešu mēnešu laikā Ārlietu ministrija ar Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību nodrošinātu gandrīz 600 publiskās diplomātijas pasākumu aptuveni 90 ārvalstīs un starptautiskajās organizācijās, būs nepieciešami 3,6 miljoni eiro. Tomēr saistībā ar to, ka vairākiem pasākumiem tika piesaistīti sadarbības partneri, kas pilnībā vai daļēji sedza to organizēšanas izdevumus, tika ietaupīti ievērojami līdzekļi. Tāpat līdzekļi ietaupīti, apvienojot divus seminārus vienā konferencē, aizstājot tradicionālās ES vēstnieku darba pusdienas ar dalībvalstu ārlietu ministriem ar darba brokastīm. Ietaupījums ir izveidojies arī tāpēc, ka atsevišķus pasākumus organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ ir nācies atcelt.

Komentāri