EP iebilst pret ES daudzgadu budžeta piedāvājumu, Mixnews.lv

EP iebilst pret ES daudzgadu budžeta piedāvājumu

фото

Ekonomika | 2013. gada 13. martā plkst. 20:44

Trešdien Eiropas Parlaments (EP) pieņēma noraidošu nostāju sarunām par Eiropas Savienības (ES) 2014.-2020.gada budžetu, ziņo LETA.

Deputāti uzsver - lai arī EP piekrīt ES 8.februāra samitā apstiprinātajiem izdevumu griestiem, tas nevar piekrist pašreizējam budžeta struktūras priekšlikumam. Pieņemtais dokuments būs pamatā EP pozīcijai, ko tas centīsies aizstāvēt likumdevēju sarunās ar ES Padomi. Parlamenta politisko grupu līderu sagatavoto rezolūciju deputāti pieņēma ar 506 balsīm "par" un 161 balsi "pret". Balsojumā atturējās 23 deputāti.

Rezolūcijā uzsvērtas problēmas, kas saistītas ar ES pieaugošo nespēju "nomaksāt rēķinus", kas kaitē vairākām nozīmīgām ES programmām. Pagājušā gada deficīts skāra, piemēram, "Erasmus", Pētniecības pamatprogrammu un Sociālo fondu, kuriem atvēlētie līdzekļi izsīka stipri pirms finanšu gada beigām. Faktiskajiem maksājumiem paredzētie līdzekļi pašreizējos budžeta projektos neatbilst maksājumu vajadzībām, ko nosaka ES līgumsaistības, uzsver deputāti.

Parlaments prasa pirms sarunu beigām nokārtot 2012.gada neapmaksātos rēķinus atbilstoši ES Padomes solījumiem sarunās par pagājušā gada budžetu. Parlaments vēlas arī dalībvalstu politisku apņemšanos visus 2013.gada rēķinus nomaksāt jau tajā pašā gadā, lai deficītu nepārnestu uz jauno daudzgadu budžetu. Juridiski ES nav atļauts budžeta deficīts.

EP atzīmē, ka dalībvalstis sarunās par budžetiem regulāri atsakās nodrošināt pietiekami daudz līdzekļu visu maksājumu prasību segšanai, tāpēc Komisija turpinot "krāt" iepriekšējos gadu nesamaksātos rēķinus, ko pārnes uz nākamā gada bilancēm. Tas radot apburto loku un arī nākamajā ES gada budžetā nav paredzēti līdzekļi iepriekšējo parādu nomaksai, tādēļ tie ar katru gadu pieaug.

No dalībvalstu iesniegtajiem rēķiniem par īstenotajiem Kohēzijas programmas projektiem 2012.gadā palikuši nenomaksāti 16,2 miljardi eiro. Nomaksājot šo parādu, kohēzijas maksājumiem 2013.gadā atliek 28,9 miljardi eiro. Tas savukārt radīs jaunu maksājumu iztrūkumu, kas var negatīvi ietekmēt arī 2014.gada programmu īstenošanu. Līdz 2012.gada beigām nesamaksāto ES saistību apjoms bija sasniedzis līdz šim nepieredzētu apjomu - 217,3 miljardus eiro - un šogad tas turpinās palielināties.

Saskaņā ar rezolūciju EP pārstāvji sarunās ar ES Padomi iestāsies arī par to, lai daudzgadu budžets būtu pietiekami elastīgs, un prasīs paredzēt vidusposma pārskatīšanu, lai nākamajam EP sasaukumam un nākamajai Eiropas Komisijai būtu pietiekama rīcības brīvība ietekmēt līdzekļu izlietošanu. Deputāti pamato arī vajadzību pēc efektīvas pašu resursu sistēmas, no kuras finansētu ES budžetu, un prasa, lai visi ES izdevumi tiktu finansēti no ES budžeta, nevis atsevišķām dalībvalstu iemaksām.

Tagad paredzēts sākt neoficiālas sarunas ar ES Padomi, lai vienotos par daudzgadu finanšu plāna regulu. Tās apstiprināšanai vajadzīga EP piekrišana, kā arī iestāžu vienošanās starp EP, ES Padomi un Eiropas Komisiju. Vienošanos cer panākt līdz jūnijam vai jūlijam.

Parlaments vienlaikus risina sarunas ar citiem likumdevējiem arī par dažādu ES programmu līdzekļu izlietojumu, jo attiecībā uz programmām EP un ES Padomei ir koplēmuma tiesības. Ja par 2014.-2020.gada budžetu neizdosies vienoties līdz 2014.gada sākumam, 2014.gada budžetam piemēros 2013.gada tēriņu ierobežojumus, kas pielāgoti atbilstoši inflācijai.

Foto: companion.ua, ukrday.com.ua

Komentāri