Cietuma plāna realizācija pamatīgi aizkavējusies, Mixnews.lv

Cietuma plāna realizācija pamatīgi aizkavējusies (3)

фото

Ekskluzīvi | 2014. gada 19. jūnijā plkst. 08:42

Atbilstoši darbu grafikam plānots, ka jaunā cietuma projektēšana tiks sākta 2015.gada sākumā, bet būvniecība - 2016.gadā. Pašreiz Tieslietu ministrija TM strādā pie jaunā cietuma projektēšanas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Tiek plānots, ka jaunās cietuma projektēšanas iepirkums tiks izsludināts 2015.gada sākumā.

Kam tiks uzticēts projektēt jauno ieslodzījuma vietu pagaidām nav zināms, jo līdz iepirkuma izsludināšanai un tā rezultātu noskaidrošanai nav iespējams paredzēt jaunā cietuma projektētāju. Pagaidām nav pieejams arī skiču projekts.

Portāls Mixnews.lv sākotnēji pieļāva, ka ieguldot līdzekļus esošo ieslodzījuma vietu sakārtošanā, nebūtu nepieciešams celt jaunus cietumus, taču TM ir citās domās. "Jebkura jau esošā cietuma pārbūves rezultātā nevar sasniegt tādu rezultātu, kādu var sasniegt būvējot jaunu cietumu, jo pārbūves rezultātā var uzlabot sadzīves apstākļus, bet nevar nodrošināt pilnīgu telpu pārplānošanu un līdz ar to, - maksimāli efektīvu izmantošanu. Neviena no Latvijā esošajiem cietumiem plānojums neatbilst moderna cietuma apsardzes un uzraudzības vajadzībām, tāpat tajos nav iespējams nodrošināt tik apjomīgu resocializāciju, kā tas Latvijā paredzēts," norāda Raivis Kronbergs, TM valsts sekretārs.

Nevienam nav noslēpums, ka pastāv "cietuma drošības standarti" un neskaitāmi citi standarti un ieteikumi, kurus regulē ES. Bet kādi ir jaunā cietuma drošības standarti? Kas tie par standartiem, - restēm biezums, pastaigu laukumu izmēri, dārga novērošanas tehnika? Diemžēl, TM pārstāvis uz šiem jautājumiem atbild visai skopi "Jaunā cietuma drošības standarti ir klasificēta informācija, kas nav izpaužama publiski."

Piemēram, Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijā minēts, ka ieslodzījuma vietu izvietojums valstī ir vēsturiski izveidojies un neregulārs - Vidzemes un Latgales reģionā ir vairāki cietumi, Rīgā ir pieci cietumi, bet Kurzemes reģionā – tikai viens cietums, kas rada problēmu ar ieslodzīto izvietošanu pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai, kuras nepieciešams risināt. Daļa cietuma ēku būvētas 19.gadsimtā (vecākā ēka celta 1833.gadā), daļa būvētas padomju laikā un piemērotas ieslodzījuma vietu vajadzībām.

Arī šis apstāklis rada virkni problēmu, jo šī iemesla dēļ ieslodzījuma vietas iekšējais plānojums bieži ir nepraktisks, ir problēmas ar efektīvu infrastruktūras izmantošanu (piemēram, ir padomju laikā celti milzīgi angāri, bet būtu nepieciešami kameru korpusi vai nelielas telpas notiesāto nodarbinātības organizēšanai, ir lielas dzīvojamās telpas ieslodzīto izvietošanai, bet normatīvos aktos noteikta nepieciešamība izvietot ieslodzītos kamerās u.tml.), arī ieslodzīto plūsmas ieslodzījuma vietās ir neefektīvas un saistītas ar papildus nepieciešamiem personāla resursiem (apsargāšanai un ieslodzīto uzraudzībai), kas nebūtu nepieciešami veidojot jaunu infrastruktūru.

Jāteic, ka saskaņā ar publiski pieejamu dokumentu, kuru parakstījis bijušas tieslietu minitrs Gaidis Bērziņš, ministrijas koncepcija paredz, ka daļa esošo cietumu, tiks atbrīvoti, bet citi pārbūvēti. To akceptē arī TM.

"Jauno cietumu būvniecības rezultātā paredzēts slēgt visus esošos cietumus, izņemot Rīgas Centrālcietumu, ko plānots pārbūvēt, bet saglabāt esošajā vietā. Plānots saglabāt arī Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem. Slēgto cietumu telpas un zemes īpašumus būs iespējams atsavināt," norāda Kronbergs.

Saskaņā ar minēto Bērziņa parakstīto dokumentu, Centrālcietums, kurš šobrīd ir izmeklēšanas cietums ar slēgtā, daļēji slēgtā cietuma nodaļu, nākotnē pārtaps par izmeklēšanas cietumu. Jaunais cietums tiks izvietots uz pašreizējā Centrālcietuma un Matīsa cietuma zemes. Jaunā cietuma projektēšana bija plānota no 2016.gada, jauna cietuma būvniecība no 2018.gada. Uzņemt ieslodzītos Centrālcietumam vajadzētu 2020.gadā.

Plānots slēgt Brasas cietumu un ieslodzītos pārvietot. Laikā, kad Bērziņš parakstīja dolumentu, ieslodzītos bija plānots pārcet 2014.gadā uz jauno Olaines cietumu. Brasas cietumu plāno slēgt un īpašums tiek atsavināts.

Visbeidzot nonākam arī pie Liepājas cietuma, - izmeklēšanas cietums ar slēgtā un daļēji slēgtā cietuma nodaļu. Šo iestādi bija plānots sākt projektēt no 2010.gada. Cietuma būvniecība bija plānota no 2012.gada, bet darbību tam jāsāk 2015.gadā. Pēc ieslodzīto pārvietošanas uz Kurzemes cietumu, 2015.gadā Liepājas cietuma īpašums tiek atsavināts.

Slēgt ieplānots ar vēsturisko Daugavpils cietumu. Mixnews.lv bija interesanti uzzināt, vai šos cietuma mūrus nākotnē varētu izmantot kā muzeja telpas. Tomēr, TM nevarēja ne apstiprināt ne noliegt, par kādu uzņēmīgu ļautiņu ieceri Daugavgrīvas cietuma teritorijā veidot muzeju. Tieslietu ministrijas rīcībā nav šādas informācijas. Šobrīd skaidri zināms, ka visu slēgto cietumu telpas un zemes īpašumus būs iespējams atsavināt.

Kronbergs, teic ka jauna cietuma būvēšanai tiek plānots izmantot valsts īpašumā esošu zemesgabalu. Tieslietu ministrijā šobrīd tiek vērtēts, vai jaunajā cietumā izvietos arī uz mūžu notiesātos.

Kāpēc izvēle kritusi uz Liepāju, Olaini vai Daugavpili? Kā skaidro Kronbergs, minētās teritorijas izvēlētas tāpēc, ka tajās jau vēsturiski atrodas cietumi un tādā veidā ir iespējams nodrošināt vienmērīgu jauno cietumu izvietojumu Latvijā.

Raugoties uz faktiem, Olaines cietums būs grandioza būve, no kuras kurā pat muša neizlidos. Uz jauno Olaines ieslodzījuma vietu plānots pārcelt ieslodzītās no Iļģuciema cietuma (sieviešu ieslodzījuma vieta) un Brasas cietuma.

Tiks izvietoti ieslodzītie no esošā Olaines, Šķirotavas cietuma (tiek slēgts), un Rīgas Centrālcietuma nodaļas, kurā sodu izcieš valsts amatpersonas un citiem cietumiem, ja viņu dzīvesvieta pirms ieslodzījuma ir bijusi Rīga vai Rīgas rajons (ieslodzīto pārvietošana no citiem cietumiem ļaus slēgt vissliktākajā stāvoklī esošās kameras, cietuma korpusus vai pat kādu no esošajām ieslodzījuma vietām, tomēr šobrīd precīzāk minēt konkrētu slēdzamo ieslodzījuma vietu, nav iespējams).

Jaunais cietums tiks izvietots uz pašreizējā Olaines cietuma zemes saglabājos slimnīcu. Tā projektēšanu bija plānots sākt no 2009.gada, būvēt no 2011.gad, bet iemitināt pirmos iemītniekus 2014.gadā.

Liepājas cietums tiks slēgts un jaunajā Kurzemes cietumā tiks izvietoti ieslodzītie no Liepājas cietuma, Jelgavas cietuma un Jēkabpils cietuma, kuros esošo ieslodzīto skaits atbilstoši Kriminālsodu politikas koncepcijā (apstiprināta Ministru kabinetā 2009.gada 9.janvārī) ietvertajiem risinājumiem būs samazinājies.

Šajā cietumā ilgtermiņā tiks izvietoti ieslodzītie, kuru dzīvesvieta ir Kurzemes reģionā vai tuvu tam (ieslodzīto pārvietošana no citiem cietumiem ļaus slēgt vissliktākajā stāvoklī esošās kameras un cietuma korpusus).

Savukārt Daugavpils (Grīvas) cietums plānots kā multifunkcionāls cietums (tajā ir visi soda izpildes režīmi un vietas apcietinātajiem) nodrošinot pamatprincipu – notiesātais sodu izcieš vienā cietumā. Esošo Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļu plānots slēgt un īpašumu atsavināt. Jauna cietuma Daugavpilī būvniecība plānojama uz šobrīd esošās Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas zemes.

Jaunajā cietumā tiks izvietoti ieslodzītie no esošā Daugavgrīvas cietuma, kā arī ieslodzītie no citiem cietumiem, kuru dzīvesvieta ir Daugavpils reģionā vai tuvu tam. Šo ideju uz dokumenta ar parakstu apstiprinājis bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Nesen tieslietu ministre Baiba Broka atklāja, ka pirmais jaunais cietums tiks būvēts Liepājā. Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka infrastruktūra Liepājā esot visvairāk gatava būvniecības darbu sākšanai. Savukārt Olainē un Daugavpilī process prasītu ilgāku laiku, jo nepieciešama zemes lietošana mērķa maiņa, kā arī jāveic citas administratīvās procedūras.

Tieslietu ministrija valsts budžetā paredzējusi 59 miljonus eiro jaunā cietuma izbūvei. Summā iekļautas projektēšanas un būvniecības izmaksas, iepriekš preses brīfingā norādīja Broka, gan neizslēdzot, ka cietuma kopējās izmaksas varētu būt mazākas par paredzēto summu, jo Latvija cietuma projektu būs aizguvusi no kaimiņvalsts Igaunijas, kura jau ir uzcēlusi divus Eiropas prasībām atbilstošus un modernizētus cietumus.

Sākumā bija plānots cietumu būvēt Olainē, taču Olaines teritorija ir attīstījusies tādā veidā, kas neļauj izpildīt jaunā cietuma būvniecībā izvirzītās prasības. Cietumam ir nepieciešami aptuveni 20 hektāri zemes, un Olainē pašreiz nav pieejams zemes gabals, kurš ļautu šādu projektu realizēt, iepriekš sacīja tieslietu ministre.

Jāpiebilst, ka pirms 2 gadiem pēc Tieslietu ministrijas veiktajiem aprēķiniem jaunā Olaines cietuma būvniecības izmaksas bija 55 495 243 Ls.

Komentāri 3
Raimonds Stalbergspirms 4 gadiem
Tad var but laiks pasiem radikali mainit nostadnes Lauksaimnieciba un ar piena , kartupelu, galas preci iekarot Eiropu un nevsi cikset, savulaik K.Ulmana laika Latvija bija konkurentspejiga ar lauksaimniecibas recem -un Latvijai nebija noteiceji citi, ka tikai pasi !!!!!!!
Vai Cukura rupniecipa kura ar daudzajiem starpniekiem razo cukuru Zviedrijas rupnica, kas pieder musu politikiem - ta ir izeja - ne
Pilsonispirms 4 gadiem
Redz galvenais lai mēs esam labi un skaisti Eiropas priekšā, palīdzam trakajai Ukrainai, Āfrikai, ceļam krutu cietumu, jo tā prasa Eiropa, bet vienkāršais cilvēks šajā valstī ir nevajadzīgs...
Zagļipirms 4 gadiem
Mēs maksājam nodokļus, bet Jūs pa mūsu naudu ceļat zelta cietumus zagļiem un pedofiliem, bet mums parastajiem cilvēkiem ne grasi nepiešķirat vai nedarat mūsu labā neko.