Pērn Latvijā atrasts lielākais zivjērgļu apdzīvoto ligzdu skaits viena gada laikā, Mixnews.lv

Pērn Latvijā atrasts lielākais zivjērgļu apdzīvoto ligzdu skaits viena gada laikā

фото

Kaleidoskops | 2014. gada 9. martā plkst. 14:31

Projekta "Zivjērglis" īstenošanas laikā pagājušajā gadā no 191 potenciālās zivjērgļa ligzdošanas vietas ir atrastas 111 apdzīvotas ligzdas, kas ir lielākais jebkad apzinātais apdzīvoto ligzdu skaits vienā gadā.

Portālā "Dabasdati.lv" ievietotajā ziņojumā par projekta norisi pagājušajā gadā teikts, ka kopumā pērn tika apsekota 191 vieta - potenciālās, vēsturiskās un iepriekšējos gados apdzīvotās teritorijas. Pagājušā gada laikā arī atklātas 13 jaunas līdz šim nezināmas zivjērgļa aizņemtas teritorijas.

Ligzdošanas sekmes pagājušajā gadā ir novērtētas kā augstas - 2,30 izlidojoši mazuļi uz sekmīgu ligzdu un 1,83 ligzdojoši mazuļi uz aizņemtu teritoriju. Kā norādīs ziņojumā, ligzdošanas sekmju rādītājs - izlidojoši mazuļi uz sekmīgu ligzdu - 2013.gadā ir tuvu pēdējo septiņu gadu vidējam (2,33), bet izlidojoši mazuļi uz aizņemtu teritoriju ir ievērojami augstāki par vidējo, kas ir 1,60. Visvairāk sekmīgo ligzdu bijušas ar trim mazuļiem.

Pagājušā gada laikā apgredzenots arī rekordliels zivjērgļu skaits - kopumā 203 putni, no tiem 198 mazuļi un pieci pieaugušie putni. No vairākām citām pasaules valstīm pērn saņemta informācija par Latvijā apgredzenotiem zivjērgļiem. Tālākais 2013.gada atradums bija Rietumāfrikas valstī Gambijā.

Arī Latvijā izdevies uziet citviet apgredzenotus putnus - pie ligzdām fiksēti divi Igaunijā gredzenoti šīs sugas putni. Viens no putniem gredzenots pirms 22 gadiem, kas ir ievērojams vecums, jo ilgākais zināmais mūža ilgums šai sugai ir 26 gadi.

Lai nodrošinātu zivjērgļa sugas aizsardzību, to ligzdošanas vietās tiek ierīkoti mikroliegumi, ja to ligzdošanas vietas atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Pagājušajā gadā izveidoti trīs šādi jauni mikroliegumi. Konstatēts arī, ka 43 apdzīvotas ligzdas atrodas mikroliegumos un tikai 10 no 2013.gadā apdzīvotajām teritorijām nav noteikts pietiekams aizsardzības statuss. Lielākā daļa no tām ir jaunatrastās teritorijas.

Komentāri