Sākts kriminālprocess par "Danske Bank" iespējamu dokumentu viltošanu, Mixnews.lv

Sākts kriminālprocess par "Danske Bank" iespējamu dokumentu viltošanu

фото

Kriminālziņas | 2013. gada 5. novembrī plkst. 12:24

Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde ir sākusi kriminālprocesu pēc maksātnespējas procesa administratora Daiņa Bergmaņa iesnieguma par AS "Danske Bank" iespējamu dokumentu viltošanu SIA "Ceturtā planēta" maksātnespējas procesā, ziņo LETA.

Kriminālprocess sākts par noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldības kārtību. Kā uzsvēra Bergmanis, "kriminālprocesa uzsākšana ir skaidrs apliecinājums tam, ka policija notikušajā saskata iespējamu nozieguma sastāvu".

Bergmanis, par kura godaprātu šaubas radušās Satversmes tiesai (ST), vērsās VP Rīgas reģiona pārvaldē, lūdzot sākt kriminālprocesu pret "Danske Bank" par apzinātu grāmatvedības dokumentu sagrozīšanu.

Iesnieguma autors policijai norādījis, ka viņa rīcībā ir informācija par kontu izrakstu viltošanu "Ceturtās planētas" maksātnespējas procesā, ar ko banka mēģinājusi bez tiesiska pamata iegūt tiesības uz svešu mantu gandrīz trīs miljonu latu apmērā.

""Danske Bank" sagrozītos grāmatvedības dokumentus iesniegusi ST, tādējādi maldinot tiesu," apgalvoja Bergmanis.

Bergmanis bija vērsies arī ST, lūdzot atcelt blakus lēmumu, ar kuru tā lūgusi ģenerālprokuroru kriminālprocesuālā kārtībā pārbaudīt faktus, kas saistīti ar konkrēto maksātnespējas procesu.

Iepriekš "Danske Bank" Komunikācijas nodaļas vadītāja Ieva Zauere skaidroja, ka visi AS "Danske Bank" filiāles Latvijā sagatavotie un tiesvedības lietās iesniegtie kontu izraksti atbilst Latvijas Bankas regulējumam, turklāt nevienā no bankas sagatavotajiem konta izrakstiem nav sagrozīta vai mainīta fiksētā informācija par veiktajām kredīta izmaksas operācijām.

"Danske Bank" savulaik Bergmanim iesniedza pieteikumu par kreditora prasījumu 2,87 miljonu latu apmērā, lūdzot atzīt banku par "Ceturtās planētas" nodrošināto kreditoru, kā arī nošķirt SIA piederošos nekustamos īpašumus, kas ieķīlāti par labu bankai. Lūgums tika pamatots ar zemesgrāmatā reģistrēto hipotēku.

Administrators Bergmanis bankas prasījumus noraidīja. Viņš paskaidroja, ka nav konstatējis, ka aizdevumi uzņēmumam izsniegti saskaņā ar līgumiem, uz kuru pamata banka lūgusi atzīt to par nodrošināto kreditoru. Zauere uzsvēra, ka nav patiess "Ceturtās planētas" administratora apgalvojums, ka dati konta izrakstos ir sagrozīti.

"Visi "Danske Bank" filiāles Latvijā sagatavotie un tiesvedības lietās iesniegtie kontu izraksti atbilst Latvijas Bankas regulējumam. Nevienā no bankas sagatavotajiem konta izrakstiem nav sagrozīta vai mainīta fiksētā informācija par veiktajām kredīta izmaksas operācijām. Atbilstoši Latvijas Bankas apstiprinātajiem "Bankas konta izrakstu sagatavošanas noteikumiem" banka bija tiesīga konta izrakstā pēc saviem ieskatiem norādīt arī papildus informāciju, kas konkrētajā gadījumā atspoguļo bankas iekšējās uzskaites kredīta identifikatora numura saikni ar attiecīgā kredīta līguma numuru. Šo saikni ir pārbaudījusi un atzinusi par korektu arī starptautiska auditoru kompānija," uzsvēra Zauere.

Patlaban "Danske Bank" apzinās, ka, visticamāk, tai vairs nav iespēju atgūt no uzņēmuma tam aizdotos līdzekļus, taču vēlas vērst uzmanību uz tiesiskā regulējuma un tiesību normu piemērošanas problēmām ar cerību, ka tiks veikti pasākumi, lai nākotnē izvairītos no līdzīgiem gadījumiem.

"Situācijā, kad maksātnespējas procesa administratora apšaubāmas rīcības rezultātā uzņēmumam tiek liegta iespēja atgūt aizdotos līdzekļus, var nonākt jebkurš kreditors," uzsvēra Zauere.

Pēc viņas teiktā, veids, kādā "Ceturtās planēta" administrators patlaban rīkojas, banku nepārsteidz, jo "visatļautības un tiesiskā nihilisma izpausmes raksturo visu viņa darbību maksātnespējas procesā".

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība uzskata par nepamatotu situāciju, kad tieslietu sistēmas amatpersonas atteikušās ierosināt pārbaudi par Bula rīcības likumību "Ceturtās planētas" maksātnespējas procesā.

Kā norādīja biedrības valdes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas (AT) senators Jānis Neimanis, biedrība uzskata, ka likumā noteiktajām personām - Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas priekšsēdētājam, bet arī AT priekšsēdētājam un tieslietu ministram, kurām likums devis tiesības ierosināt disciplinārlietu par tiesneša rīcību, ir pienākums to darīt arī bez formāla iesnieguma, ja izskan ziņas par tiesneša rīcības neatbilstību likumam.

ST bija radušās šaubas par Bergmaņa, kā arī Centra rajona tiesas tiesneša Raimonda Bula rīcības tiesiskumu šajā pašā maksātnespējas procesā. Pamatojoties uz minētajām šaubām, ST lūdza ģenerālprokuroru kriminālprocesuālā kārtībā pārbaudīt faktus, kas saistīti ar konkrēto maksātnespējas procesu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais ST 7.oktobra lēmums.

"Lēmums par "Danske Bank" kreditora prasījuma noraidīšanu tika pieņemts 2010.gada 29.martā uz to dokumentu pamata, kurus iesniedza "Danske Bank". Attiecīgie dokumenti un tajos ietvertā informācija tika salīdzināta ar "Ceturtās planētas" grāmatvedības dokumentiem un Latvijas Bankā reģistrēto informāciju, konstatējot neatbilstību starp "Danske Bank" iesniegto kreditora prasījumu, konta izrakstiem un Latvijas Bankas kredītu reģistru," konstatē Bergmanis.

2010.gada 12.maijā Centra rajona tiesa noraidīja bankas sūdzību par administratora lēmumu, bet vēlāk "Danske Bank" lūdza AT Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājam iesniegt protestu par Centra rajona tiesas lēmumu, bet tas tika atteikts, norādot, ka tiesneša Raimonda Bula lēmums bijis tiesisks, pamatots un atbilda visām likuma prasībām.

7.oktobrī ST nolēma izbeigt tiesvedību pēc "Danske Bank" pieteikuma ierosinātajā lietā par maksātnespējas procesa pabeigšanas kārtību un kreditoru tiesībām. "Danske Bank" pieteikumā norādīja, ka tiesa to ir atzinusi par kreditoru "Ceturtās planētas" maksātnespējas procesā.

Savukārt apstrīdētā norma, kas bija spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim, ļāva izbeigt maksātnespējas procesa lietu un neņemt vērā bankas tiesības, neraugoties uz to, ka joprojām pastāvēja strīds par iespējamā kreditora tiesību apjomu pret maksātnespējīgo personu.

Tajā pašā dienā ST taisīja arī otru lēmumu, kas netika publicēts tiesas interneta mājaslapā. No šī lēmuma izriet, ka "Danske Bank" laikā no 2000. līdz 2003.gadam divām fiziskām personām - Jānim Līdumam un Roualdam Zeserim - piešķīra aizdevumus, kas vēlāk tika pārjaunoti par aizdevumiem šīm pašām fiziskajām personām piederošiem uzņēmumiem - "Ceturtā planēta" un SIA "Immobilien".

Laika gaitā 13 atsevišķi aizdevumi tika konsolidēti divos korporatīvos un divos privātos aizdevumos, kas bija nodrošināti ar komercķīlu un vairākām hipotēkām. 2010.gadā tika sākti abu SIA maksātnespējas procesi.

Ar tiesneša Bula 2010.gada 12.janvāra lēmumu tika paredzēts īstenot "Ceturtās planētas" tiesiskās aizsardzības procesu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības gadījumā, apstiprināt tiesiskās aizsardzības procesa plānu, noteikt divu gadu termiņu šī procesa īstenošanai un par administratoru iecelt Bergmani.

Savukārt jau 2010.gada 8.februārī jeb nepilnu mēnesi pēc ārpustiesas tiesiskā aizsardzības procesa sākšanas Bergmanis vērsās tiesā ar pieteikumu par "Ceturtās planētas" maksātnespējas procesa pasludināšanu. 23.februārī tiesnesis Buls šo pieteikumu apmierināja.

2.martā "Danske Bank" Bergmanim iesniedza pieteikumu par kreditora prasījumu 2,87 miljonu latu apmērā, lūdzot atzīt banku par uzņēmuma nodrošināto kreditoru, kā arī nošķirt SIA piederošos nekustamos īpašumus, kas ieķīlāti par labu bankai. Lūgums tika pamatots ar zemesgrāmatā reģistrēto hipotēku.

Administrators Bergmanis 29.martā bankas prasījumus noraidīja. Viņš paskaidroja, ka nav konstatējis, ka aizdevumi uzņēmumam izsniegti saskaņā ar līgumiem, uz kuru pamata banka lūgusi atzīt to par nodrošināto kreditoru.

"Danske Bank" administratora lēmumu pārsūdzēja tiesā, bet tiesnesis Buls šo sūdzību noraidīja, nekonstatējot strīdu par tiesībām. Banka ar pieteikumu par tās atzīšanu par nodrošināto kreditoru vērsās Rīgas apgabaltiesā, kas 2011.gada 1.jūnijā pieteikumu apmierināja.

Bergmanis šo Rīgas apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēja un, nesagaidījis galīgo lēmumu, sarīkoja par labu bankai ieķīlāto īpašumu izsoles, kā arī sasauca "Ceturtās planētas" noslēguma kreditoru sapulci, kaut gan vēl bija iespējamas izmaiņas kreditoru kopumā.

Kā teikts ST lēmumā, no zemesgrāmatu nodaļu izdrukām redzams, ka visus "Ceturtās planētas" īpašumus, kas bija ieķīlāti par labu bankai, izsolēs iegādājusies SIA "CH Rent", kas nu ir likvidēta. Vairāki agrāk "Ceturtajai planētai" piederējušie īpašumi patlaban pieder citam uzņēmumam, turklāt dažos zemesgrāmatu nodalījumos atrodams ieraksts, ka ir noteikts aizliegums bez Līduma un Zesera, kuri bija sākotnējie "Danske Bank" kredītņēmēji, rakstiskas piekrišanas šos īpašumus atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, izīrēt, mainīt, iznomāt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

"Tādējādi ST, iepazīstoties ar lietā esošajiem dokumentiem un tos izvērtējot, rodas šaubas gan par Bergmaņa, gan arī Bula rīcības tiesiskumu konkrētajā maksātnespējas procesā," teikts ST 7.oktobra lēmumā.

Komentāri