Prokuratūra sāk kriminālprocesu par "Rīgas kinostudijas" amatpersonu darbībām, Mixnews.lv

Prokuratūra sāk kriminālprocesu par "Rīgas kinostudijas" amatpersonu darbībām

фото

Kriminālziņas | 2013. gada 16. februārī plkst. 11:20

Prokuratūra pēc AS "SEB banka" sūdzības sākusi kriminālprocesu saistībā ar nekustamo īpašumu apsaimniekotājas AS "Rīgas kinostudija" amatpersonu iespējamām noziedzīgām darbībām, ziņo LETA.

Atgādinām, ka pērn rudenī AS "SEB banka" vērsās Valsts policijā ar lūgumu sākt kriminālprocesu saistībā ar nekustamo īpašumu apsaimniekotājas AS "Rīgas kinostudija" amatpersonu iespējamām noziedzīgām darbībām. Bankas iesniegumā bija teikts, ka noziedzīgās darbības izpaužas kā nepatiesu ziņu sniegšana kredītiestādei kredīta lietošanas laikā, tiesiskās aizsardzības procesa izmantošana nolūkā izvairīties no saistību izpildes, grāmatvedības noteikumu pārkāpšana, ieķīlātās lietas jeb prasījuma tiesību pret sabiedrības debitoriem prettiesisks atsavinājums un "Rīgas kinostudijas" mantas nobēdzināšana.

Iesniegumā rakstīts, ka 2004.gadā starp "SEB banku" un "Rīgas kinostudiju" noslēgts kredīta līgums, piešķirot 510 000 latu aizdevumu nekustamā īpašuma Rīgā, Šmerļa ielā, rekonstrukcijai. Laika gaitā kredīta līgums grozīts, aizdevuma summu palielinot līdz 1 816 800 eiro (1 276 840 latiem).

Kā teikts bankas iesniegumā, "Rīgas kinostudijas" akcionāru struktūra būtiski tika mainīta 2011.gada otrajā pusē, ko "Rīgas kinostudijas" amatpersonas Vents Horsts un Armands Liberts paziņoja "SEB bankai" tikai pēc akcionāru faktiskās maiņas. Libertam un Horstam piederošās akcijas tika atsavinātas jeb pārrakstītas uz ārvalstīs reģistrētajām sabiedrībām "Riga Motion Pictures Development Ltd." un "Riga Motion Pictures Distribution Ltd", lai slēptu patiesos īpašniekus un labuma guvējus. Šāda patieso akcionāru slēpšana bija nepieciešama, jo par "Rīgas kinostudijas" akciju piesavināšanos no Alvja Krasovska ir ierosināta krimināllieta, kā arī trešās personas varētu vērst piedziņu uz Liberta mantu, tai skaitā uz "Rīgas kinostudijas" akcijām.

Arī jaunajā akcionāru struktūrā "Rīgas kinostudijas" valdes priekšsēdētāja amata pienākums turpināja pildīt Horsts, kuru 2012.gada maijā nomainīja Liberts. Tādējādi redzams, ka Liberts saglabājis ietekmi "Rīgas kinostudijā" caur sev piederošām akcijām, uzskata banka. Arī pašlaik Liberts pilnībā kontrolē "Rīgas kinostudijas" saimniecisko darbību, lēmumu pieņemšanu valdē un grāmatvedības uzskaiti.

"Rīgas kinostudija" pārkāpa virkni kredīta līgumu noteikumu, tāpēc "SEB banka" izmantoja savas līgumiskās tiesības un šā gada 7.martā vienpusēji atkāpās no kredīta līguma, līdz 16.martam pieprasot atmaksāt visu neatmaksāto kredīta summu un blakus prasījumus 1 352 104 eiro (950 259 latu) apmērā.

Banka iesniegumā policijai raksta, ka "Rīgas kinostudija" un ķīlas devēji, apzinoties, ka tās rīcībā nav naudas līdzekļu un tie nespēs izpildīt saistības labprātīgi, kā arī apzinoties, ka to rīcībā nav tiesisku instrumentu, ar kuriem varētu kavēt piedziņu un ķīlu realizāciju, veikuši noziedzīgas darbības: snieguši apzināti nepatiesu informāciju kredīta izlietošanas laikā, pārkāpuši tiesiskās aizsardzības procesa noteikumus, grāmatvedības noteikumus, nobēdzinājuši mantu un prettiesiski atsavinājuši ieķīlātās lietas jeb prasījuma tiesību pret sabiedrības debitoriem.

Bankas iesniegumā aprakstītas "Rīgas kinostudijas" un ķīlas devēju darbības un lūgts sākt kriminālprocesu, atzīt "SEB banku" par cietušo un atzīt par aizdomās turētajiem bijušo "Rīgas kinostudijas" valdes priekšsēdētāju Horstu, pašreizējo "Rīgas kinostudijas" valdes priekšsēdētāju Libertu, kā arī Liberta mātei piederošo SIA "Latvijas Elektronisko dokumentu arhīvs" valdes locekli Intu Kaņepāju.

Neskatoties uz bankas iesniegumā minētajiem faktiem, Valsts policija nolēma kriminālprocesu nesākt, un banka par to vērsās ar sūdzību prokuratūrā. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka Finanšu un Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra nolēma uzsākt kriminālprocesu par grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšanu.

Kriminālprocess nosūtīts izmeklēšanai Finanšu policijas pārvaldei.

Atgādinām, ka strīdi par "Rīgas kinostudiju" norisinās jau gadiem ilgi. Piemēram, "Rīgas kinostudijas" maksātnespēju tiesai iepriekš lūdzis atzīt arī nodrošinātais kreditors AS "SEB banka".

Foto: rada.org.ua, belmarket.by

Komentāri