AT Senāts vērsīs Konkurences padomes uzmanību uz iespējamiem pārkāpumiem taksometru tirgū Rīgā, Mixnews.lv

AT Senāts vērsīs Konkurences padomes uzmanību uz iespējamiem pārkāpumiem taksometru tirgū Rīgā

фото

Kriminālziņas | 2013. gada 26. februārī plkst. 17:26

Augstākās tiesas (AT) Senāts, izskatot Valērija Utjanska pieteikumu par taksometru stāvvietu izmantošanu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, konstatēja iespējamus tiesību normu pārkāpumus taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā, ziņo LETA.

Kā informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja, Senāts izskatīja pieteicēja blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība pieteikumā par publiskas taksometru stāvvietas noteikšanu Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā Rīgā.

Senāts šodien atcēla Administratīvās apgabaltiesas pērnā gada decembra lēmumu un nodeva jautājumu jaunai izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai. Savukārt, izskatot blakus sūdzības lietu, Senāts konstatēja iespējamus tiesību normu pārkāpumus taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā, tāpēc pieņēma lietā blakus lēmumu. Ar blakus lēmumu Senāts vērsīs Konkurences padomes (KP) uzmanību, ka taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā tiek slēgta pieeja atsevišķiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem un pastāv indikācijas par vienošanos par tirgus sadali.

Tāpat Senāts vērsīs Rīgas domes uzmanību uz Ministru kabineta "Noteikumu par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" pārkāpšanu AS "Rīgas taksometru parks" darbībā.

Lēmums nav pārsūdzams.

Atgādinām, ka Utjanskis ar pieteikumu tiesā vērsās, iebilstot pret to, ka taksometru stāvvietu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā var izmantot tikai "Rīgas taksometru parks". Viņš vēlējās panākt labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru Finanšu ministrija noteiktu publisku taksometru stāvvietu Stacijas laukumā un uzdotu ceļu pārvaldītājam SIA "Linstow" noņemt uzstādītās automātiskās barjeras un uzstādīt ceļa zīmi "Vieglo taksometru stāvvieta".

Kā liecina lietas materiāli, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2006.gadā iznomāja "Linstow" Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukumu, savukārt uzņēmums daļu no laukuma, kas pieguļ Marijas ielai, iznomāja tālāk "Rīgas taksometru parkam", kas iekārtoja šajā gabalā stāvvietu, kurā iebraukšana atļauta tikai "Rīgas taksometru parka" autotransportam.

Lietas izskatīšanas gaitā Senāts konstatēja, ka "Rīgas Taksometru parka" vieglie taksometri Stacijas laukumā stāv un uzņem pasažierus nevis 536.zīmes "Vieglo taksometru stāvvieta", bet 532.zīmes "Stāvvieta" darbības teritorijā, kura papildināta ar 842.papildzīmi - "Tikai "Rīgas Taksometru parks" autotransportam" - un barjeru.

"Noteikumu par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" 13.punkts nepieļauj "Rīgas Taksometru parkam" Stacijas laukumā uzņemt pasažierus, jo šī stāvvieta nav apzīmēta ar 536.ceļa zīmi, savukārt transportlīdzekļu josla nav objektīvi piemērota transportlīdzekļu stāvēšanai - tā ir pārāk šaura, lai tajā transportlīdzekļi stāvētu, netraucējot citu transportlīdzekļu kustībai. Tādējādi faktiski ar 532.zīmes un 842.papildzīmes uzstādīšanu tiek apieta 536.ceļa zīmes uzstādīšana.

Zemākas instances tiesa iepriekš atzina, ka Stacijas laukums kā publiska lieta ir jau nodots sevišķajā izmantošanā "Linstow", tādēļ pieteicējam vairs nav subjektīvo tiesību uz vienlīdzības principa pamata tās prasīt arī sev. Senāts atzina šo tiesas secinājumu par nepareizu, jo pieteicējam ir no vienlīdzības principa izrietošas tiesības prasīt tādu pašu pieeju publiskas lietas izmantošanai kā citām personām.

Pārbaudāms vienīgi, vai atteikums šādas lietas izmantošanai ir objektīvi pamatots. Senāta ieskatā, nav izšķirošas nozīmes tam, cik darījumu par Stacijas laukuma iznomāšanu ir slēgti. Būtiski, ka transportlīdzekļu joslas publisku izmantošanu ierobežo vienai privātpersonai piešķirtas tiesības un šādas tiesības piešķirtas ar valsts lēmumu.

Senāts lēmumā norādījis, ka arī citās Rīgas un Pierīgas transportlīdzekļu stāvvietās, kurām ir publiskas lietas statuss, notiek taksometru pakalpojumu brīvas sniegšanas ierobežošana, piemēram, lidostā "Rīga", pie Rīgas autoostas vai pie viesnīcas "Latvija", slēdzot publisku piekļuvi tām un aizbildinoties ar privātīpašnieka tiesībām, kam nav pamata.

Savukārt publiskās taksometru stāvvietās ir vērojama sakritība, ka noteiktās publiskās taksometru stāvvietās stāv tikai noteiktu taksometru pakalpojumu sniedzēju transportlīdzekļi, kas liecina par iespējamu aizliegtas vienošanās pastāvēšanu tirgū, kura tiek nodrošināta ar piespiedu spēka palīdzību - durot riepas vai ietekmējot vadītāju, ja taksometrs iebraucis cita pakalpojumu sniedzēja sadalītajā teritorijā.

Foto: rtp.lv

Komentāri