"Ominasis Latvia" administrators izsolīs Ķemeru sanatoriju, jo Jūrmalai izvirzītie nosacījumi nav izpildāmi, Mixnews.lv

"Ominasis Latvia" administrators izsolīs Ķemeru sanatoriju, jo Jūrmalai izvirzītie nosacījumi nav izpildāmi

фото

Nekustamais īpašums | 2013. gada 19. augustā plkst. 20:08

Cenšoties nepieļaut maksātnespējīgās SIA "Ominasis Latvia" mantas stāvokļa pasliktināšanos un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvirzīto priekšnosacījumu dēļ, "Ominasis Latvia" administrators Ainars Kreics rīkos Ķemeru sanatorijas izsoli, teikts Kreica paziņojumā.

Kreics ir iepazinies ar Finanšu ministrijas mājaslapā publicēto informāciju par Jūrmalas domes izpildāmiem mājasdarbiem aizņēmuma saņemšanai Ķemeru sanatorijas iegādei un uzskata, ka šādas informācijas pieprasīšana liedz administratoram realizēt Jūrmalas pilsētas domei "Ominasis Latvia" mantu un nodrošināt likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesa gaitu, kā arī Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvirzītie priekšnoteikumi aizņēmuma saņemšanai praktiski nav izpildāmi, ziņo biznesa portāls "Nozare.lv".

Viens no izvirzītiem priekšnoteikumiem paredz Ķemeru sanatorijas ēkas atbrīvošanu no esošajiem apgrūtinājumiem, taču izvirzītais priekšlikums nav Jūrmalas pilsētas domes kompetencē un Jūrmalas pilsētas dome to nemaz nevar izpildīt, norāda Kreics.

Savukārt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis (ZZS) uzskata, ka Ķemeru sanatorijas izsoles rīkošana turpinās vēsturiskās būves agoniju. turksnis uzsver, ka pašvaldība pagaidām negrasās atkāpties no ieceres saimniekot šajā objektā.

"Ķemeru sanatorija faktiski jau bija izglābta - domes lēmumi bija pieņemti un finanšu situācija ļāva Jūrmalas domei sanatoriju iegādāties. Bija palicis pats mazumiņš. Esmu šokā par to, kas notiek valstī un ka kādu lietu tā var sabojāt. Latviešu valodā nav tādu vārdu, kā to apzīmēt," aģentūrai LETA pauda Truksnis.

Jūrmalas mērs uzsvēra, ka izsole nozīmē zaudēt laiku. "Šoziem netiks nodrošināta Ķemeru sanatorijas apsaimniekošana un saglabāšana, un Ķemeru agonija turpināsies. Pat ja kāds pieteiksies izsolei, pašvaldības rīcībā nav informācijas ne par vienu investoru, kas būtu ieinteresēts ieguldīt Ķemeru sanatorijas ilgtermiņa attīstībā," aģentūrai LETA sacīja Truksnis.

Ķemeru sanatorijas ēkām ir vairāki apgrūtinājumi - ķīlas atzīmes un hipotēkas -, norāda "Ominasis Latvia" administrators Ainars Kreics. Ķīlas atzīmes ir reģistrētas, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas lēmumiem par prasības nodrošinājumu, kā arī pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja Ulda Zepa rīkojumiem. Administrators ir vērsies Rīgas apgabaltiesā par prasības nodrošinājumu atcelšanu, un Rīgas apgabaltiesa ir atcēlusi prasības nodrošinājumus, kā arī administrators ir vērsies pie zvērināta tiesu izpildītāja Zepa par ķīlas atzīmes dzēšanu, jo Zeps spriedumu izpildes lietvedības ir izbeidzis un tuvākajā laikā tiks dzēstas arī Zepa ķīlas atzīmes.

Kreics paziņojumā norāda, ka bez reģistrētajām ķīlas atzīmēm, Ķemeru sanatorijas ēkas ir apgrūtinātas ar hipotēkām, kas nostiprinātas par labu nodrošinātajiem kreditoriem SIA "Arhiidea" un Privatizācijas aģentūrai, kas nepiekrīt hipotēku dzēšanai, jo tādā gadījumā atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem minētie kreditori kļūtu par nenodrošinātiem kreditoriem un zaudētu prioritāru kārtību naudas līdzekļu saņemšanai maksātnespējas procesā.

"Ne Jūrmalas pilsētas dome, ne administrators nevar piespiest nodrošinātos kreditorus hipotēku dzēšanai, kas ir reģistrētas kā apgrūtinājumi Ķemeru sanatorijas ēkām. Izvirzītais priekšnosacījums ir arī pretrunā ar Maksātnespējas likumā nostiprināto tiesību saglabāšanas principu, tas ir, procesā tiek ievērotas pirms procesa iegūtās kreditoru tiesības," uzsver Kreics.

Tāpat administratoram ir nesaprotama Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvirzītais priekšnoteikums par izvērtējumu iesniegšanu saistībā ar zvērinātu advokātu biroja "Raidla, Lejiņš&Norcous" vēstulē minētajiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar mantinieku tiesību un interešu aizsardzību Latvijā un kreditoru prasījumu neievērošanu.

Administrators pauž neizpratni par Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atsaukšanos uz zvērinātu advokātu biroja "Raidla, Lejiņš&Norcous" vēstuli, jo "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesā ne zvērinātu advokātu biroja "Raidla, Lejiņš&Norcous" darbiniekiem, ne kādai citai personai, kuru zvērinātu advokātu birojs, iespējams, pārstāv, nav kreditora vai parādnieka pārstāvja statusa. Ar šāda priekšnoteikuma izvirzīšanu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome iejaucas "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesā, jo pieņemto lēmumu tiesiskumu un administratora rīcību var vērtēt tikai Maksātnespējas administrācija vai tiesa, norāda Kreics.

Pastāvot šādiem apstākļiem, administrators uzskata, ka "Ominasis Latvia" mantas pārdošana Jūrmalas pilsētas domei bez izsoles par summu, kas nav zemāka par piespiedu pārdošanas vērtību, var kļūt neiespējama, un, ievērojot Maksātnespējas likumā pausto procesa efektivitātes principu, pieņēmis lēmumu "Ominasis Latvia" mantu realizēt izsoles ceļā, teikts Kreica paziņojumā.

Pieņemot lēmumu par izsoles rīkošanu, noteicošais arī ir tas, ka līdz šim maksātnespējas procesa izdevumi jau sastāda ne mazāk kā 50 000 latu, kurus, lai nodrošinātu "Ominasis Latvia" piederošās mantas stāvokļa nepasliktināšanos, administrators ir spiests segt no saviem līdzekļiem. Bez minētajiem procesa izdevumiem, kas katru mēnesi palielinās, Kreics norāda, ka tuvākajā laikā ir nepieciešams uzsākt Ķemeru sanatorijas ēkas apkures sistēmas sagatavošanu gaidāmajai apkures sezonai, kas prasīs ievērojamus finanšu līdzekļus.

Nerealizējot Ķemeru sanatorijas ēkas tuvākajā laikā, maksātnespējas procesa izdevumi ievērojami pieaugs, tādējādi samazināsies kreditoriem izmaksājamie naudas līdzekļi, paziņojumā uzsver Kreics. Viens no galvenajiem iemesliem, kas administratoram un kreditoriem lika nosvērties par labu sanatorijas pārdošanai Jūrmalas pašvaldībai bez izsoles rīkošanas bija šādai pārdošanai nepieciešamais laiks.

"Patlaban ir acīmredzams, ka iecerētā pārdošana bez izsoles, ja vispār ir iespējama, nav realizējama īsā termiņā. Padomes izvirzītie priekšnosacījumi aizdevuma saņemšanai nav izpildāmi," norāda Kreics.

Paziņojumā teikts, ka Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome var lemt par speciālistu pieaicināšanu priekšnosacījumu vai to izpildes izvērtēšanai, tomēr nav zināms, vai tas notiks, turklāt šī procedūra ievērojami var aizkavēt pirkuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domi, un administrators tādā gadījumā būs spiests nodrošināt ēkas apsildi, lai nepieļautu tās stāvokļa pasliktināšanos. Izsoles rīkošanas gadījumā Jūrmalas pilsētas domei netiktu liegtas iespējas piedalīties izsolē.

Papildus iepriekš minētajam administrators norāda, ka Maksātnespējas administrācija, veicot "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesa uzraudzību, normatīvo aktu pārkāpumus administratora rīcībā nav konstatējusi. Tāpat Maksātnespējas administrācija nav saņēmusi kreditoru, parādnieka pārstāvju vai trešo personu sūdzības "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesā.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka Jūrmalas pilsētas dome varēs saņemt aizdevumu Ķemeru sanatorijas kompleksa iegādei, tomēr tai būs jāizpilda nosacījumi, lai aizdevums tiktu piešķirts.

Maksātnespējīgās SIA "Ominasis Latvia" kreditoru sapulce 17.jūlijā vienbalsīgi nolēma piekrist pārdot Ķemeru sanatorijas kompleksu bez izsoles Jūrmalas pilsētas domei vai pašvaldības dibinātam uzņēmumam atbilstoši piespiedu pārdošanas vērtībai - 4,6 miljoni latu.

Kā ziņots, 1.martā Jūrmalas pilsētas tiesa "Ominasis Latvia" pasludināja par maksātnespējīgu. "Ominasis Latvia" mantas kopības summārā piespiedu pārdošanas vērtība ir 4 671 540 latu. Ķemeru sanatorijas kompleksa nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 3 860 001 lats, kultūras priekšmetu piespiedu pārdošanas vērtība - 21 200 latu, savukārt pārējās kustamās mantas pārdošanas vērtība sasniedz 24 700 latu, kas kopā veido 3 905 901 latu. Tāpat summai ir jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis 765 639 lati, ar kuru cita starpā jāapliek nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 42.

Komentāri