Ķekavas budžetā šogad 4,9 miljoni eiro paredzēti sākumskolas būvniecībai, Mixnews.lv

Ķekavas budžetā šogad 4,9 miljoni eiro paredzēti sākumskolas būvniecībai

фото

Nekustamais īpašums | 2014. gada 24. janvārī plkst. 14:37

Ķekavas novada domes sēdē ceturtdien apstiprināts Ķekavas novada pašvaldības budžets 2014.gadam 29,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 838 000 eiro vairāk nekā pērn, aģentūru LETA informēja Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta daļas vadītāja Vineta Bērziņa.

Viens no lielākajiem projektiem šogad būs Ķekavas sākumskolas celtniecība - šiem darbiem ieplānoti līdzekļi 4,9 miljonu eiro apmērā, no kuriem 3,1 miljons eiro būs aizņēmuma līdzekļi. Izglītības iestāžu remontdarbiem paredzēts 671 000 eiro, Ķekavas kultūras nama siltināšanai - 201 000 eiro, Pļavniekkalna ielas un Ievu ielas rekonstrukcijai - 559 000 eiro, lietus ūdens kanalizācijas izbūvei ciematā Ziedonis - 154 000 eiro.

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2014.gadā ir noteiktas 1,8 miljoni eiro, kas ir par 10% vairāk nekā 2013.gadā.

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu, un šogad tas būs 15,6 miljoni eiro jeb 53% no pašvaldības izdevumiem, ieskaitot ieplānoto finansējumu un aizņēmumu sākumskolas būvniecībai.

Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus palielina maksājumi par 2011.gadā veikto Baložu vidusskolas piebūves celtniecību - gandrīz 694 000 eiro.

Sociālajai jomai 2014.gadā plānots izlietot 1,6 miljonus eiro jeb 5,3% no pašvaldības pamatbudžeta, pabalstiem un kompensācijām - 396 000 eiro, sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas uzturēšanai atvēlēts 1 miljons eiro, skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai - 159 000 eiro. Daļēji šīs izmaksas tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām.

Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2,6 miljonus eiro, kas ir par 489 000 eiro vairāk nekā pērn, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai - 878 000 eiro un veselības jomai - 304 000 eiro, kas ir par 30 000 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti 2,4 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām bērnudārzos, pabalstiem un kompensācijām jeb aukļu pakalpojumiem 2014.gadā atvēlēti 1,4 miljoni eiro, kas ir par 157 000 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek pārskaitīta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par tiem bērniem, kas deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. Šim mērķim 2014.gadā tika atvēlēti 590 000 eiro. Autoceļa fonda līdzekļi 2014.gadā tiek plānoti 252 000 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2013.gadu, ir par 26 000 eiro vairāk. Šie līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Lai uzlabotu pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, no pašvaldības pamatbudžeta papildus tiek piešķirti 242 000 eiro. Dabas resursu nodokļa izdevumi 2014.gadā tiek plānoti 187 000 eiro apmērā, kas tiks izlietoti pašvaldības teritorijas vides sakopšanas darbiem. Par budžetu nobalsoja 10 deputāti, pret bija trīs, atturējās divi deputāti.

Komentāri