Par 90 procentiem samazinās nekustamā īpašuma nodokli Rīgas pašvaldības izīrētajiem mājokļiem, Mixnews.lv

Par 90 procentiem samazinās nekustamā īpašuma nodokli Rīgas pašvaldības izīrētajiem mājokļiem (1)

фото

Nekustamais īpašums | 2014. gada 11. februārī plkst. 16:11

Lai 2014.gadā samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu īrniekiem, kuri īrē pašvaldībai piederošus mājokļus, Rīgas dome otrdien nolēmusi šiem mājokļiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā, ziņo LETA.

Nosakot šādas atlaides, Rīgas domes negūtie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa būs aptuveni 714 000 eiro. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Atlaides paredzēts noteikt tāpēc, ka viens no pašvaldības uzdevumiem ir palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā un Rīgas iedzīvotāju interesēm atbilstoša dzīvojamā fonda attīstības koncepcijas īstenošana, tāpēc ar pašvaldību kapitālsabiedrību starpniecību tiek nodrošināta mājokļu objektu būvniecība un atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie dzīvokļi tiek izīrēti rīdziniekiem, kas reģistrēti palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Ar grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas stājās spēkā šā gada 1.janvārī, noteikts, ka gadījumos, kad īres tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, komersantiem par telpām, kas paredzētas dzīvošanai, ir jāaprēķina nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% apmērā.

Pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie nekustamie īpašumi, īstenojot pašvaldības funkcijas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā, būtu apliekami ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā gadījumos, kad īres tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā un saskaņā ar likumu par dzīvojamo telpu īri īrniekam ir jāsedz izīrētājam - pašvaldības kapitālsabiedrībai - nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

Tādējādi, paredzot atlaides pašvaldības izīrētajiem mājokļiem, samazinātos īrnieku izdevumi. Atlaides dzīvojamām mājām plānots paredzēt neatkarīgi no tā, vai dzīvojamās ēkas ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu - garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām. Atlaides tiks noteiktas, ja mājoklis netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī gadījumos, ja īres tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Komentāri 1
nennepirms 5 gadiem
nez kurš ēzelis par to visu maxās? un ušaks prasa naudu valstij lai segtu iztrūkumu rīgas budžetā...