Topošā Maxima veikala būvniecībā izmantoti nepiemēroti materiāli, Mixnews.lv

Topošā Maxima veikala būvniecībā izmantoti nepiemēroti materiāli

фото

Nekustamais īpašums | 2014. gada 29. aprīlī plkst. 14:05

Topošajā "Maxima XX" lielveikalā Biķernieku iela 121 tērauda nesošo konstrukciju savienojumu vietās izmantotas neatbilstošas skrūves un uzgriežņi, kas var būtiski ietekmēt būves stabilitāti, ziņo LETA.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktores vietniece Svetlana Mjakuškina norādīja, ka nesošajām konstrukcijām paredzētajām skrūvēm ir jābūt marķējumam SB, kā arī atbilstošam skrūvju stiprības rādītājam, taču šajā objektā izmantotajām skrūvēm nav šāda marķējuma.

Pārbaudes laikā būvlaukumā šīm skrūvēm arī nebija pieejama ražotāja deklarācija, kas saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu ir vienīgais likumīgais dokuments, kas apliecina būvmateriāla atbilstību prasībām.

"Mums uzrādīja piegādātāja atbilstības deklarāciju. Veicām pārbaudi pie piegādātāja, taču nekādu informāciju par šo skrūvju ražotāju nesaņēmām. Šīs skrūves nav izmantojamas tērauda nesošo konstrukciju stiprināšanai," uzsvēra Mjakuškina.

PTAC pagājušajā nedēļā nosūtīja vēstuli Latvijas Būvinženieru savienībai vēstuli, kurā lūdza izskatīt iespēju anulēt licences divām personām - šī objekta būvuzraugam un būvdarbu vadītājam, kuri pieļāvuši neatbilstošu būvmateriālu izmantošanu objektā.

Tikmēr kā informēja "Maxima Latvija" komunikācijas vadītājs Jānis Beseris, darbs "Homburg Bikernieku Properties" attīstītajā tirdzniecības centrā netiks sākts, kamēr attīstītājs nebūs kvalitatīvi un atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām pabeidzis visus būvniecības darbus un saņēmis nepieciešamos atbildīgo iestāžu atzinumus un atļaujas, ka ēka ir pieņemta ekspluatācijā un tā ir droša cilvēkiem.

"Maxima Latvija" nav tirdzniecības centra Rīgā, Biķernieku ielā 121, attīstītājs vai īpašnieks, bet, līdzīgi kā vairāki citi uzņēmumi, būs potenciālais telpu īrnieks, ja projekta attīstītājs - "Homburg Bikernieku Properties" - varēs nodrošināt visu nepieciešamo darbu un ēkas būvniecības kvalitāti un varēs apliecināt ēkas drošību, saņemot visas nepieciešamās atļaujas un drošības atzinumus.

Pēc tam, kad attīstītājs būs nodevis ēku ekspluatācijā, "Maxima Latvija" piesaistīs arī neatkarīgus būvekspertus, lai papildus pārliecinātos par ēkas drošību cilvēkiem, uzsvēra Beseris.

"Tāpat jānorāda, ka visās ēkās, kurās patlaban atrodas "Maxima Latvija" veikali, ir veiktas sākotnējās vizuālās apsekošanas un pamatpārbaudes un ka defekti, kas varētu apdraudēt ēku ekspluatāciju, nav atklāti. Vienlaikus, piesaistot sertificētus un neatkarīgus ekspertus, tiek veiktas padziļinātas visu "Maxima Latvija" veikalu ēku ārpuskārtas pārbaudes atbilstoši noteiktam grafikam. Tāpat tiek risināti dažādi tehniskie jautājumi, kas saistīti ar ēku, teritorijas un iekārtu ekspluatāciju un apstākļu uzlabošanu ēkās," skaidroja Beseris.

Viņš piebilda, ka pašlaik turpinās un jau tuvākajā laikā tiks pabeigta visu veikalu ugunsdrošības signalizācijas sistēmu pārbaude, kam sekos tehnisko uzlabojumu veikšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darba drošības un ugunsdrošības sistēmas pilnveidošanai, tostarp visos veikalos ir notikušas ugunsdrošības praktiskās mācības visiem veikalu darbiniekiem un nomniekiem.

"Homburg Bikernieku Properties" attīstītā objekta Mežciemā, Biķernieku ielā 121, galvenais būvuzņēmējs ir SIA "Selva būve", bet objekta projektētājs ir SIA "Arhitektu firma Kubs". Tirdzniecības centra ēka projektēta dzelzsbetona kolonnu un metāla kopņu nesošajās konstrukcijās, ārsienās izmantojot trīsslāņu paneļus ar augsta spiediena lamināta fasādes lokšņu "Extoriet" daļēju apšuvumu.

Komentāri