"Rīgas namu pārvaldnieks" tuvākajos gados plāno sākt parādu piedziņu jau no 500 latiem, Mixnews.lv

"Rīgas namu pārvaldnieks" tuvākajos gados plāno sākt parādu piedziņu jau no 500 latiem

фото

Nekustamais īpašums | 2013. gada 11. februārī plkst. 18:43

Pašvaldības SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" tuvāko divu gadu laikā iecerējis panākt situāciju, kad parādu piedziņa tiek sākta, ja parāda summa ir sasniegusi 500 latu vai arī klients sešus mēnešus nav veicis uzņēmuma apsaimniekotā mājokļa rēķinu apmaksu pilnīgi vai daļējā apmērā, ziņo LETA.

Kā liecina "Rīgas namu pārvaldnieka" apkopotā informācija, pērn pret parādniekiem tiesā tika celtas 1049 prasības kopumā par 3,07 miljoniem latu, tai skaitā 566 prasības kārtībā un iesniegti 483 pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

Uz 2013.gada 1.janvāri "Rīgas namu pārvaldnieka" lietvedībā atradās 4512 civillietas ar parādniekiem, no kurām 1121 vēl atradās iztiesāšanas stadijā, 2294 lietās atradās parāda piespiedu piedziņas stadijā, savukārt 1097 lietās piedziņa bija pabeigta vai izbeigta.

2012.gadā "Rīgas namu pārvaldnieka" Tiesvedības nodaļa nodrošināja uzņēmuma pārstāvību 1616 tiesas sēdēs, kas ir četras reizes vairāk nekā 2011.gadā.

Ņemot vērā, ka uzņēmuma pakalpojumiem ir paredzēta pēcapmaksa, daļa klientu neizbēgami paliek "Rīgas namu pārvaldniekam" parādā, atzina "Rīgas namu pārvaldnieka" vadītājs Ervins Straupe. "Šādi parādi ir bijuši, ir, un nav nekāda pamata optimistiski cerēt, ka tuvākajā nākotnē situācija kardināli mainīsies. Viens no uzņēmuma pastāvēšanas priekšnoteikumiem ir, cik prasmīgi tiek organizēta naudas plūsma un darbs pie parādu atgūšanas organizācijas. "Rīgas namu pārvaldnieka" stratēģiskais mērķis termiņam līdz 2015.gadam ir nonākt pie situācijas, kad parādu piedziņa tiek uzsākta, ja parāda summa ir sasniegusi 500 latu vai arī klients sešus mēnešus nav veicis rēķinu apmaksu pilnīgi vai daļējā apmērā," uzsvēra uzņēmuma direktors.

2012.gada laikā 620 Rīgas pašvaldībai piederošu dzīvokļu īrniekiem un vairāk nekā 3000 dzīvokļu īpašniekiem nosūtīti pirmstiesas brīdinājumi, pēc kā daļa klientu sākuši parāda atmaksu un "Rīgas namu pārvaldniekam" nav bijis nepieciešams sniegt prasību tiesā. Straupe gan norāda, ka pirmstiesas brīdinājums prasa izdevumus un papildu darbu no uzņēmuma darbinieku puses. Ja iepriekšējās darbības tiek veiktas ar parāda summām, kas tiek uzskaitītas uz dzīvokļa īpašumu, tad pirmstiesas brīdinājums jau tiek sūtīts ierakstītā vēstulē Zemesgrāmatā ierakstītam īpašniekam. Pirms brīdinājuma nosūtīšanas Zemesgrāmatā ir jāpārbauda aktuālie dati par dzīvokļa īpašnieku, kā arī jānoskaidro viņa deklarētā adrese. Nereti tiek konstatēts, ka dzīvokļa īpašums ir atsavināts, un parāds jāpiedzen no vairākiem īpašniekiem.

Atbilstoši procesuālās ekonomijas principiem katra parādnieka lieta tiek individuāli izvērtēta, un pieņemts lēmums par efektīvāko risinājumu - saistības piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, procesa uzsākšana šķīrējtiesā, ja tas paredzēts līgumā vai izlīgumā, maza apmēra prasība līdz 1500 latiem vai arī prasības pieteikums tiesā.

Katrs nākamais no šiem soļiem prasa lielākus resursus - gan finanšu resursus valsts nodevai un tiesāšanās izdevumiem, gan darba resursus prasības sagatavošanai un noformēšanai, gan tiesas sēžu apmeklēšanai. 2012.gadā valsts nodevām "Rīgas namu pārvaldnieks" plānojis un samaksājis vairāk nekā 200 000 latu. Tā kā Civilprocesa grozījumi paredz no 2013.gada ievērojami palielināt valsts nodevu apmēru - "Rīgas namu pārvaldnieka" prasību gadījumā tās pieaugs vidēji par 30%.

Vienlaikus Straupe uzsvēra, ka katras tiesvedības uzsākšana vienmēr iepriekš tiek rūpīgi izvērtēta, analizēta parādnieka spēja jebkad segt parādu un nokavējuma sankcijas. Katra tiesvedība prasa ieguldījumus - jo parāds ir lielāks, jo lielāka ir valsts nodeva, kas jāsamaksā pirms prasības iesniegšanas. Ja personai jau ir hipotekārais kredīts, dzīvoklis ir ieķīlāts, prasības iesniegšana tiesā nekā neveicina šādas personas ieinteresētību maksāt pārvaldniekam un šāds parādnieks pārstāj maksāt vispār uz visu tiesvedības laiku. Iespējams, ka pret viņu vēršas arī bankas kā kreditors, kas pārņem ieķīlāto dzīvokli, un šādā situācijā pārvaldnieka ieguvums no visa ieguldījuma tiesāšanās procesā nav nekāds, ir tikai papildu izdevumi.

Kā liecina uzņēmuma apkopotā informācija, rēķinu apmaksas līmenis gan 2012.gadā, gan 2011.gadā saglabājies virs 90%, taču novērojama tendence, ka apkures sezonā, piemēram, novembrī, janvārī un februārī, iedzīvotāji apmaksā rēķinus tikai 70% apmērā, atliekot šos maksājumus uz pavasara un vasaras mēnešiem. Pērn aprīlī un maijā "Rīgas namu pārvaldnieka" klienti rēķinus apmaksājuši 148% un 157% apmērā, bet vasaras mēnešos - vidēji 115% apmērā.

"Rīgas namu pārvaldnieka" valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norādīja, ka klientu rēķinu apmaksas disciplīna 2012.gada aprīlī ir sākusi uzlaboties tāpēc, ka 21 370 parādniekiem tika izsūtīti atgādinājumi par parāda apmaksu. Rezultātā 2000 klientu pilnībā apmaksāja parādus par kopējo summu 688 128 lati, bet vēl 10 000 klientu parādus apmaksāja daļēji, kopumā 1,14 miljonu latu apjomā. Savukārt 2012.gada maijā atgādinājumi tika izsūtīti vēl 11 968 parādniekiem, kā rezultātā parāds samazinājās par 635 253 latiem.

Foto: no vietnēm familyhandyman.com, riga24.lv

Komentāri