Viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm būs ES lomas stiprināšana globālā mērogā, Mixnews.lv

Viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm būs ES lomas stiprināšana globālā mērogā (1)

фото

Pasaulē | 2014. gada 13. janvārī plkst. 17:51

Viena no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritātēm būs ES lomas stiprināšana globālā mērogā, pirmdien vienojās Latvijas prezidentūras koordinācijas padome, ziņo LETA.

Tikpat būtiskas Latvijas prezidentūras prioritātes būs informācijas sabiedrības stiprināšana, kā arī ES konkurētspējas veicināšana, lai panāktu, ka konkurētspējīga ES ir kā pamats izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir būtiska konkurētspējas sekmēšanai. Latvijas prezidentūra to plāno veicināt, ES līmenī sniedzot atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sekmējot kvalitatīvu darba vietu izveidi, kā arī pakalpojumu un izglītības pieejamību un ārējo konkurenci, aģentūru LETA informēja prezidentūras Komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta projektu koordinatore Lāsma Lapinska. Latvijas prezidentūras laikā īpaša nozīme tiks pievērsta Baltijas jūras reģiona attīstībai, tostarp veicinot ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu.

Plānots, ka Latvijas prezidentūra aktualizēs ES vienotā digitālā tirgus izveidi, e-pārvaldību un iedzīvotāju e-prasmju uzlabošanu, kā arī informācijas drošību digitālajā vidē un interneta brīvības jautājumus.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas kaimiņattiecībām, aktīvi īstenojot līdzšinējās politikas un iniciatīvas Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs. Latvija turpinās veicināt transatlantisko saišu stiprināšanu, īpaši uzsverot ES un ASV Tirdzniecības un investīciju partnerības līguma sagatavošanu.

Latvijas prezidentūras laikā veicamie darbi un prioritātes atspoguļosies Latvijas prezidentūras darba programmā, kā arī prezidentūras trio valstu - Itālijas, Latvijas un Luksemburgas - 18 mēnešu darba programmā. Prezidentūras darba programmas tiek veidotas ciešā sadarbībā ar visu nozaru ministrijām, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Prezidentūras koordinācijas padomi valdība izveidoja 2013.gada 23.aprīlī, lai nodrošinātu operatīvu Latvijas prezidentūras sagatavošanu. Padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V), priekšsēdētāja vietnieks ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (RP). Padomē darbojas arī iekšlietu ministrs, kultūras ministre, finanšu ministrs un satiksmes ministrs. Padomes sekretariāta funkcijas veic un darbu organizē Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts.

Latvijas prezidentūra ES Padomē norisināsies 2015.gada pirmajā pusgadā.

Komentāri 1
tvnet.rupirms 5 gadiem
уровень владения латвийским языком среди представителей этнически малочисленных групп населения значительно возрос