Lietuvas valdība rosina aizliegt zemes pārdošanu ārzemniekiem, Mixnews.lv

Lietuvas valdība rosina aizliegt zemes pārdošanu ārzemniekiem

фото

Pasaulē | 1970. gada 1. janvārī plkst. 03:00

Aizliegumu pārdot Lietuvas zemi ārvalstniekiem Lietuvas Seims nolēmis izsludināt 29.jūnijā, bet savu vārdu šai jautājumā vēl var teikt Konstitucionālā tiesa. Ja grozījumi tiks pieņemti, potenciālajiem pircējiem būs arī jāpierāda, ka viņi dzīvo nolūkoto zemes īpašumu tuvumā un prot lietuviešu valodu, ziņo LETA.

Vienlaikus Seims pieņēmis izskatīšanai likumdošanas grozījumus, kas paredz zināmas drošības sviras, gatavojoties maijā gaidāmajai zemes tirgus liberalizācijai. Tajos izvirzītas prasības attiecībā uz potenciālo pircēju pieredzi un kvalifikāciju lauksaimniecībā.

Kā pastāstījis zemkopības ministrs Vigilijs Jukna, likumprojektu mērķis ir noteikt ierobežojumus zemes iegādē personām, kas nav strādājušas lauksaimniecībā un zemi grib uzpirkt spekulatīviem mērķiem. Tādējādi tiktu saglabātas pašreizējās lauksaimniecības platības un vietējiem cilvēkiem radīta iespēja palikt dzīvot laukos un nodrošināt sev iztiku.

Ieteikts, ka fiziskajām un juridiskajām personām, pērkot zemi, būtu jāapņemas šai zemē piecus gadus nodarboties ar lauksaimniecību Zemkopības ministrijas paredzētajā minimālajā apmērā. Par šīs prasības neievērošanu varētu tikt piespriests naudassods 5000-10 000 litu (1450-2900 eiro) apmērā.

Fiziskajām un juridiskajām personām ierosināts pieprasīt triju gadu pieredzi lauksaimniecībā, turklāt fiziskajām personām šai stāžā tiktu ieskaitītas arī studijas lauksaimniecības specialitātēs. Savukārt juridisko personu ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības būtu jāpārsniedz puse kopējās ieņēmumu summas. Tiem arī būtu jāapliecina sava ekonomiskā dzīvotspēja Zemkopības ministrijas noteiktajā kārtībā. Rosināts arī stingrāk reglamentēt saistīto personu jēdzienu.

Zemes īpašumtiesību maiņas procesā domāts iesaistīt arī vietējo pašvaldību veidotas komisijas, kas sniegtu atzinumus par paredzēto darījumu un arī izskatītu administratīvās lietas par zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai.

Komentāri