Delna: Rīkojuma pieņemšanas process par Strīķes atbrīvošanu no amata bijis neatbilstošs, Mixnews.lv

Delna: Rīkojuma pieņemšanas process par Strīķes atbrīvošanu no amata bijis neatbilstošs

фото

Politika | 2014. gada 7. janvārī plkst. 12:23

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka Jaroslava Streļčenoka rīkojuma pieņemšanas process par viņa vietnieces Jutas Strīķes atbrīvošanu no amata ir bijis neatbilstošs un tas nesatur objektīvu pamatojumu, informēja "Delna".

"Delnas" Juridiskā atbalsta centrs ir saņēmis Strīķes lūgumu izskatīt dokumentus, kas sagatavoti personas atlaišanas pamatojumam. "Delna" norāda, ka pats personas vērtēšanas process ir bijis neatbilstošs, jo, piemēram, nav veidota vērtēšanas komisija, kas izskata personas atlaišanas pamatojumu, kaut gan normatīvie akti to paredz.

Rīkojuma pārsūdzībai tiek norādīta Administratīvā rajona tiesa, kaut gan normatīvie akti un tiesu prakse liecina, ka KNAB amatpersonu atbrīvošanas lietas ir skatāmas vispārējas jurisdikcijas tiesā. Tāpat normatīvie akti tiek šauri interpretēti, proti, netiek piedāvāts cits amats, ko pamato ar to, ka visi amati ir tieši vai netieši pakļauti biroja priekšniekam.

Minētie pārkāpumi ir tikai daļa no tiem, kuri ir konstatējami, vērtējot Streļčenoka parakstīto rīkojumu par Strīķes atbrīvošanu. Tādēļ "Delna" vēlas vērst atbildīgo institūciju uzmanību uz šiem pārkāpumiem un aicināt ievērot tiesiskumu personas atlaišanas procesā.

"Delnas" direktors Gundars Jankovs uzskata, ka tiesiskums ir jānodrošina arī situācijās, kad tiek gatavota atlaišana sabiedrības un politiķu neviennozīmīgi vērtētām personām.

"Iespējams, KNAB vadītājam ir būtiski iemesli, kādēļ vēlas atlaist Strīķi, bet tie netiek minēti iesniegtajos dokumentos. Rīkojumā ir minēti nebūtiski iemesli, un tie nav noformulēti juridiski korekti. Streļčenoka rīcība norāda uz tām vadītāja darbības nepilnībām, par kurām līdz šim "Delna" ir paudusi viedokli," skaidro "Delnas" vadītājs.

KNAB priekšnieks Streļčenoks pauž neizpratni par informāciju publiskajā telpā, ka Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V), iespējams, atcels viņa rīkojumu par Strīķes atbrīvošanu no amata.

Izlemjot jautājumu par Strīķes atbrīvošanu no ieņemamā amata, kurš jau ir stājies spēkā, Streļčenoks lūdz premjeru pārliecināties, vai minētā rīkojuma tiesiskuma pēcpārbaude ir Ministru prezidenta kompetencē, noskaidrojot, vai šis rīkojums ir tāds pārvaldes lēmums, kura pēcpārbaude ir piekritīga pārraudzības amatpersonai.

Streļčenoka ieskatā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto gan KNAB priekšnieka izdotie administratīvie akti, kas izdoti publisko tiesību jomā, gan KNAB priekšnieka lēmumi jeb rīkojumi, kas izdoti privāto tiesību jomā, ir pakļauti tiesu kontrolei - administratīvo aktu tiesiskuma pārbaude ir pakļauta administratīvās tiesas kontrolei. Savukārt visi strīdi, kas saistīti ar lēmumiem vai rīkojumiem, kas izdoti privāto tiesību jomā, pakļauti vispārējās jurisdikcijas tiesai.

Streļčenoks, atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju par to, ka premjers, iespējams, atcels viņa rīkojumu, pauž neizpratni par šādas informācijas nonākšanu publiskajā telpā, jo tikai pirmdien, 6.decembrī, KNAB, izpildot Dombrovska steidzamo rezolūciju, sagatavoja dokumentus iesniegšanai Dombrovskim par Strīķes atbrīvošanas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka KNAB priekšnieks Streļčenoks pērn 20.decembrī nolēma atbrīvot no amata savu vietnieci Strīķi.

Pagājušā gada novembra beigās Streļčenoks atkārtoti sāka Strīķes darba un tā rezultātu novērtēšanu. Streļčenoks vienpersoniski savas vietnieces darbu bija novērtējis ar D līmeni, kas nozīmē, ka darba izpilde tikai atsevišķās jomās sasniedz prasības attiecīgajā nozarē un darba izpildē nepieciešami uzlabojumi. Strīķe novērtējumā paustos pārmetumus noliedza un vadības rīcībā saskatīja bosinga un mobinga pazīmes.

Atkārtotā Strīķes darbības un tās rezultātu novērtēšanā viņa atkal saņēma D līmeni. Ņemot vērā to, ka Strīķe nenovērsa iepriekšējā novērtēšanā norādītās nepilnības savā darbībā par ilglaicīgiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, tostarp nepildot KNAB priekšnieka rīkojumus un tādējādi zaudējot darba devēja uzticību, Streļčenoks pieņēma lēmumu Strīķi par neatbilstību ieņemamam amatam atbrīvot no amata.

Strīķe darbu KNAB sāka 2003.gada septembrī.

Komentāri