Turpmāk trokšņa novērtēšanai būs vienota kārtība iekštelpās un ārtelpās, Mixnews.lv

Turpmāk trokšņa novērtēšanai būs vienota kārtība iekštelpās un ārtelpās

фото

Politika | 2014. gada 7. janvārī plkst. 15:25

Valdība otrdien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos noteikumus par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību, kas noteiks vienotas prasības vides trokšņa un trokšņa ēku telpās novērtēšanai un pārvaldīšanai, ziņo LETA.

Saskaņā ar noteikumiem trokšņa mērīšanai tiks piemēroti pieci dažādi rādītāji - diennakts trokšņa rādītājs raksturos vides trokšņa radīto kopējo diskomfortu, savukārt dienas trokšņa rādītājs raksturos trokšņa radīto diskomfortu dienā. Trokšņa radītajam diskomfortam būs atsevišķs rādītājs arī vakarā un naktī. Tāpat būs atsevišķs trokšņa rādītājs, kas raksturos noteiktā diennakts laikā radīto vides troksni.

Saskaņā ar noteikumiem individuālo dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijā troksnis dienā nedrīkstēs pārsniegt 55 decibelus, vakarā - 50, bet naktī - 45. Daudzstāvu dzīvojamo māju teritorijā dienā nedrīkstēs būt vairāk par 60 decibeliem, vakarā - par 55, bet naktī - par 50 decibeliem. Savukārt klusajos rajonos apdzīvotās vietās dienā trokšņa robežlielums nedrīkstēs pārsniegt 50 decibelus, vakarā - 45 decibelus, bet naktī - 40 decibelus.

Projekts paredz vides trokšņa jeb trokšņa ārpus telpām robežlielumu paaugstināšanu, kas nozīmē mazāk stingras prasības, kas varētu samazināt trokšņa avotu īpašniekiem izmaksas, lai realizētu dažādus prettrokšņa pasākumus.

Ar noteikumiem tiks precizētas spēkā esošās normas par pašvaldību tiesībām ar saistošajiem noteikumiem noteikt zemākus vides trokšņa robežlielumus, nekā tie ir definēti noteikumos. Vienlaicīgi gan ir iekļauts izņēmums attiecībā uz aizsargjoslām gar autoceļiem un dzelzceļiem.

Noteikumos arī iekļauta jauna teritorijas kategorija - klusie rajoni apdzīvotās vietās. Pašvaldībām būs tiesības ar saistošiem noteikumiem noteikt klusos rajonus apdzīvotā vietā vai klusos rajonus lauku apvidū, izņemot aizsargjoslās gar autoceļiem un dzelzceļiem, ievērojot aizsargjoslu mērķi. Aglomerācijas pašvaldībai klusie rajoni jānosaka rīcības plānā, kā arī jānosaka pasākumi kluso rajonu saglabāšanai.

VARAM normatīvajā regulējumā nav iekļāvusi tādas ēku grupas kā tirdzniecības zāles, uzgaidāmās telpas, restorāni, bāri, kafejnīcu zāles, sporta zāles un peldbaseini, jo šajos gadījumos nav vērtējama trokšņa iespējamā ietekme uz cilvēku veselību, bet gan iespēju komunicēt. Apmeklētāji šajās telpās uzturas tikai īslaicīgi un arī paši ir trokšņa radītāji, tāpēc trokšņa lieluma izvērtējumu veikt ir ļoti sarežģīti.

Noteikumos ir definēti pienākumi, izstrādājot trokšņu kartes, noteikts, kā jāinformē sabiedrība un kas jāievēro, izstrādājot rīcības plānu atsevišķām vietām saistībā ar radīto troksni.

Komentāri