Streļčenoks Strīķei pārmet balss pacelšanu un informācijas nesniegšanu, Mixnews.lv

Streļčenoks Strīķei pārmet balss pacelšanu un informācijas nesniegšanu

фото

Politika | 2014. gada 14. janvārī plkst. 20:35

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks atkārtotajā novērtēšanā savai nu jau bijušajai vietniecei Jutai Strīķei pārmetis informācijas nesniegšanu, hierarhijas neievērošanu un citus pārkāpumus, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais dokuments.

Pagājušā gada vidū Streļčenoks vienpersoniski savas vietnieces darbu bija novērtējis ar D līmeni, kas nozīmē, ka darba izpilde tikai atsevišķās jomās sasniedz prasības attiecīgajā nozarē un darba izpildē nepieciešami uzlabojumi. Strīķe novērtējumā paustos pārmetumus noliedza un vadības rīcībā saskatīja bosinga un mobinga pazīmes.

Atkārtotā Strīķes darbības un tās rezultātu novērtēšanā gada izskaņā viņa atkal saņēma D līmeni. Ņemot vērā to, ka Strīķe nenovērsa iepriekšējā novērtēšanā norādītās nepilnības, Streļčenoks pērn 20.decembrī pieņēma lēmumu par neatbilstību ieņemamam amatam atbrīvot viņu no amata.

Strīķe sūdzējās premjeram, un tas Streļčenoka lēmumu atcēla, taču otrdien KNAB priekšnieks savu vietnieci no amata atbrīvojis atkārtoti.

Aģentūras LETA rīcībā esošajā Streļčenoka vienpersoniski veiktajā atkārtotajā novērtējumā KNAB priekšnieks norāda, ka Strīķe nav nodrošinājusi iestādes vadītāju ar informāciju par biroja lietvedībā esošu krimināllietu un operatīvās uzskaites lietu virzību un resursu izmantošanu. Tāpat Strīķe nav nodrošinājusi pietiekamu kontroli par padotā personāla uzdevumu izpildi.

Strīķe arī nav sniegusi atskaites un informāciju par korupcijas apkarošanas blokā plānotajām procesuālajām darbībām, teikts Streļčenoka sagatavotajā novērtējumā.

Biroja priekšnieks secinājis, ka Strīķe visiem biroja korupcijas apkarošanas bloka darbiniekiem sniedza nepatiesu informāciju par biroja priekšnieka tiešu, nepastarpinātu informēšanu no darbinieku puses par virsstundu darba veikšanas faktu un laiku.

Strīķes attieksme pret Streļčenoka lūgumiem un prasībām esot bijusi augstprātīga, ironizējoša un nievājoša. Streļčenoks secinājis, ka minimāli nepieciešamais uzraudzības un kontroles mehānisms par resorisko lietu un citu darbību veikšanu korupcijas apkarošanas blokā no Strīķes puses nav izveidots, un Strīķes attieksme liecinājusi, ka viņa nav gatava piedāvāt idejas par to, ko vajadzētu pilnveidot.

Strīķe nav atrisinājusi jautājumu par sevišķas lietvedības datu ievadīšanu par operatīvajām lietām arhīvā un nav iesniegusi priekšlikumus, kā aizpildīt izmeklētāju štatus, teikts aģentūras LETA rīcībā esošajā dokumentā.

Tāpat Strīķe neesot sniegusi informāciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) aizstāvēšanas procesu. Strīķe arī nav informējusi Streļčenoku par to, ka viņa piedalījusies, piemēram, sanāksmē par uzņēmumu "Lattelecom" un LMT apvienošanās jautājumiem.

Arī Strīķes komunikācijas prasmes neesot uzlabojušās. Viņa nespējot veidot normālu komunikāciju un jebkuru kritisku aizrādījumu uztverot kā īpašu vēršanos pret viņu personiski.

Strīķe, ilgstoši komunicējot ar Streļčenoku, atļāvusies izmantot aizskarošus izteicienus, sarunās paaugstināt balsi, kā arī citu personu klātbūtnē izteikt nepamatotus pārmetumus biroja priekšniekam un izteikt nepamatotus pieņēmumus par biroja priekšnieka darbības tiesiskumu un objektivitāti, teikts novērtējumā.

Tāpat no Strīķes puses pastāvot nepamatota, darbam kaitējoša un komunikāciju graujoša neuzticība, kā arī viņa neievērojot hierarhisko padotību.

Attiecībā uz orientācijas attīstību Strīķe ne vienmēr izrāda iniciatīvu, ne vienmēr ir spējīga strādāt kvalitatīvi un nodrošināt savlaicīga darba izpildi no padotībā esošām personām, uzskata KNAB priekšnieks.

Streļčenoks arī secinājis, ka Strīķe, saņemot iesniegumu, nav nodrošinājusi atbildes sagatavošanu un, pildot biroja priekšnieka pienākumus, biroja lietvedībā atdevusi dokumentus, kurus atstājusi bez tālākas virzības.

Tāpat Strīķe ignorējusi iknedēļas vadības sanāksmes un, ikdienā veicot konkrētus uzdevumus, nav sazinājusies ar tiešo vadītāju, iesaistījusies dažādu institūciju aktivitātēs un par dalību tajās nav informējusi priekšnieku, secinājis Streļčenoks.

Plānojot dažādus uzdevumus, atsevišķos gadījumos viņa nav ņēmusi vērā darbinieku noslogotību un resursu pieejamību, kā arī nav spējusi kontrolēt vairākus procesus paralēli, teikts aģentūras LETA rīcībā esošajā Streļčenoka vienpersoniski veiktajā atkārtotajā Strīķes novērtējumā.

Komentāri