Vienotība starp prioritārajiem uzdevumiem nosauc izglītību un reģionu attīstību, Mixnews.lv

Vienotība starp prioritārajiem uzdevumiem nosauc izglītību un reģionu attīstību

фото

Politika | 2014. gada 18. janvārī plkst. 17:22

Partija "Vienotība" sestdien kongresa pieņemtajā rezolūcijā par nozīmīgiem un prioritāti veicamiem uzdevumiem izvirzīja konkurētspējīgu izglītību, reģionu attīstību, valsts pamatu un vērtību stiprināšanu, sekmējot Satversmes preambulas pieņemšanu Saeimā, kā arī nevienlīdzības mazināšanu un nodarbinātības veicināšanu, ziņo LETA.

Sadaļā par izglītību "Vienotība" norāda uz nepieciešamību pieņemt jaunu Mazākumtautību izglītības programmu, kas paredzētu, ka no 2018.gada priekšmetu apguve notiek valsts valodā, izņemot priekšmetus, kas nepieciešami mazākumtautības valodas un etniskās kultūras apguvei.

Tāpat jānodrošina, lai vidējās izglītības līmenī izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās līdz 2016.-2018.gadam pieaugtu līdz divām trešdaļām un iespējami ātri jānosaka obligāta vidējā izglītība, uzskata "Vienotība".

Savukārt pamatskolās jāparedz ne vien trīs Eiropas Savienības valodas, bet arī jādod iespēja iepazīt citu pasaules reģionu valodas, bet augstskolu likumā jāparedz Nacionālās akreditācijas aģentūra, kā arī ministrijai padotā institūcija, kas veic studiju un zinātnes politikas īstenošanu.

Reģionu attīstība jānodrošina, veicinot Latvijas vienmērīgu attīstību, stiprinot reģionālus attīstības centrus, kuriem sniegt atbalstu uzņēmējdarbības, transporta, publisko pakalpojumu un tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai, kā arī radot iedzīvotājiem iespējas dzīvot, strādāt un pelnīt ikvienā Latvijas novadā, piedāvājot sistēmiskus risinājumus ražojošu un eksportējošu uzņēmumu motivācijai strādāt un investēt Latvijas novados.

"Vienotības" biedri arī uzskata, ka nepieciešams stiprināt vietvaras, deleģēt tām vairāk pilnvaru, atbildības un resursu, kopā ar valdību strādāt Latvijas valsts un sabiedrības izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tāpat jākoncentrē vienkopus valsts līmeņa pārvaldes funkcijas un jāmazina reģionālās politikas sadrumstalotība valsts pārvaldē, lai sekmētu pārdomātu un plānveidīgu reģionālo attīstību.

Nodarbinātība jāveicina, par mērķi izvirzot ekonomikas transformāciju par labu uzņēmējdarbībai ar augstāku pievienoto vērtību, lielāku ienesīgumu un spēju radīt, teikts rezolūcijā.

Vienlaikus jānodrošina nodarbinātības izaugsme nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros ar Eiropas Savienības fondu investīciju atbalstu, kā arī jānosaka tādas iekļaujošas nodarbinātības politikas realizācija, kas paredz valsts finansētas efektīvas atbalsta programmas darba tirgū nepietiekami pārstāvētām iedzīvotāju grupām, kurām ir objektīvas grūtības integrēties darba tirgū, uzskata "Vienotības" biedri. Tāpat jāievieš atbalsta mehānismi sociālajai uzņēmējdarbībai un uzņēmējdarbībai reģionālās attīstības centros.

Nevienlīdzības mazināšana jānodrošina, veicinot kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpes pieejamību neatkarīgi no ienākumiem, nodrošinot iespēju strādāt cienīgu, izglītībai atbilstošu darbu par pieņemamu samaksu, kā arī paredzot sociālās palīdzības koncentrēšanos uz cilvēkiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama.

Būtiski ir arī nodrošināt taisnīgu līdzsvaru nodokļu maksājumos starp mazo un lielo darba algu saņēmējiem un konkrētu ienākumu līmeni konkrētām mazturīgo kategorijām, akcentē "Vienotības" pārstāvji.

"Vienotība" arī sola rūpēties par valsts pamatu un vērtību stiprināšanu, sekmējot Satversmes preambulas pieņemšanu Saeimā, tajā atspoguļojot Latvijas valsts pamatus un tās konstitucionālo identitāti un stiprinot Latvijas valsts jēgas un būtības izpratni sabiedrībā.

Preambulā arī jānorāda uz Latvijas valsts dibināšanu kā latviešu tautas pašnoteikšanās īstenojumu, atklājot Latvijas valsts galvenos mērķus - brīvības un labklājības veicināšanu, latviešu nācijas, tās kultūras un valodas pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, norādot uz latviešu tautas un Latvijas valsts vēstures galvenajiem mezglu punktiem, uzskata "Vienotība".

Vēl nepieciešams uzsvērt Latvijas parlamentārās demokrātiskās valsts iekārtas galvenos principus un mūsu sabiedrības pamatvērtības, kā arī iezīmēt Latvijas līdzdalību un līdzatbildību Eiropā un pasaulē.

Rezolūcijā teikts, ka "Vienotība" ieinteresēta Latvijas stabilā izaugsmē. "Mēs nevēlamies nedz graut, nedz dot nepiepildāmus solījumus. Mēs vēlamies, lai šajos gados paveiktais netiktu izniekots vai izšķiests. Mēs esam uzņēmušies atbildību par valsts un sabiedrības interesēm ilgtermiņā, tādēļ, domājot par stratēģisku redzējumu, mums jādomā par Latvijas iedzīvotāju labklājību," teikts rezolūcijā.

Rezolūcijā arī norādīts, ka demisionējušā premjera Valda Dombrovska (V) vadītās valdības ir ielikušas spēcīgus un stabilus pamatus valsts turpmākajai izaugsmei un iesāktais darbs ir jāturpina.

"Vienotības" kongress sestdien pulcēja 308 delegātus.

Komentāri