Koalīcijas līgums paredzēt nodrošināt tiesiskas, eiropeiskas un nacionālas valsts attīstību, Mixnews.lv

Koalīcijas līgums paredzēt nodrošināt tiesiskas, eiropeiskas un nacionālas valsts attīstību

фото

Politika | 2014. gada 21. janvārī plkst. 14:05

Ministru kabinets (MK) tiek izveidots, lai nodrošinātu Latvijas kā tiesiskas, eiropeiskas un nacionālas valsts stabilu attīstību, ilgtspējīgu izaugsmi, globālo konkurētspēju un saliedētu, pilsonisku un iekļaujošu sabiedrību, teikts koalīcijas līguma projektā, ar kuru topošās valdības veidotāji iepazīstinājuši mediju pārstāvjus.

Koalīcijas līguma gala versijā vēl gan ir iespējamas izmaiņas.

Dokumentā teikts, ka sadarbības partneriem jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas - savstarpēja cieņa, uzticība, koleģialitāte un godprātības princips. Šīm normām jāvalda ne tikai MK savstarpējā sadarbībā, bet arī attiecībās ar pilsonisko sabiedrību, medijiem un politisko opozīciju, ziņo LETA.

Koalīcija vienojusies, ka jāmazina gan sabiedrības sašķeltība, gan plaisa starp varu un sabiedrību. Iecerēts noteikt, ka atklātība un rūpes par visu Ministru kabineta lēmumu izsmeļošu atspoguļošanu un izskaidrošanu ir katra MK locekļa pienākums.

Sadarbības un vienotas rīcības nodrošināšanai plānots regulāri rīkot politisko partiju pārstāvju sanāksmes - sadarbības padomes sēdes, kurās piedalīsies Ministru prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un pārstāvji no katras politiskas partijas un neatkarīgo deputātu grupas. Sadarbības padomes lēmumiem būs politisks, saistošs raksturs.

Koalīcijas sadarbības padomes sēdēs lēmums netiks pieņemts, ja pret to balsos partneri, kuri kopā pārstāv vismaz 25 Saeimas deputātus. Strīdīgos jautājumus pārrunās speciāli veidotās darba grupās. Ja jautājumā atšķirīgs lēmums būs tikai vienam no sadarbības partneriem, tam būs tiesības uz atšķirīgu balsojumu.

Sadarbības partneri plāno pieņemt zināšanai nacionālās apvienības VL-TB/LNNK viedokli par atbalstu pārejai uz mācībām latviešu valodā valsts un pašvaldību finansētajās mazākumtautību skolās līdz 2018.gada 1.septembrim un termiņuzturēšanās atļauju par nekustamā īpašuma iegādi atcelšanai. Nacionālās apvienības atbalsts minētajām normām netiks uzskatīts par Sadarbības līguma pārkāpumu.

Ministru skaits noteikts, pamatojoties uz sadarbības partneru deputātu skaitu Saeimā. Šo proporciju varētu mainīt, ja Ministru kabinetu atbalstošo deputātu faktiskais skaits atšķirsies no sadarbības partnera frakcijas deputātu kopējā skaita vai arī sadarbības partnera frakcijas deputātu skaits samazināsies.

Līgumā iecerēts aprakstīt koalīcijas partneru pienākumus un tiesības. Piemēram, frakcijas plāno apņemties pirms apspriešanas un lēmuma pieņemšanas sadarbības padomes sēdēs neierosināt tautas nobalsošanu, aicinājumus Valsts prezidentam neizsludināt kādu likumu, aicinājumus veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kā arī neparakstīs pieteikumu lietas iesniegšanai Satversmes tiesā.

Tāpat paredzēts minēt Ministru prezidenta pienākumus un tiesības. Koalīcijas līguma projektā paredzēts sagatavot tiesisko, ekonomisko un sociālo pamatojumu, lai ar 2018.gada 1.septembri Ministru kabineta noteiktajā kārtībā valsts un pašvaldību mazākumtautību izglītības iestādēs visas izglītības programmas sāk apgūt valsts valodā, izņemot svešvalodas un tās, kuras nepieciešamas mazākumtautības valodas un attiecīgās etniskās kultūras apguvei.

Tāpat plānots noteikt, ka, lai saliedētu Latvijas valsts sabiedrību, koalīcija apņemas Latvijas Satversmes preambulā fiksēt Latvijas kā neatkarīgas, patstāvīgas un nacionālas valsts proklamācijas faktu, vienlaikus norādot, ka Latvijas valsts izveidošanos 1918. gada 18. novembrī sekmēja nacionālā atmoda, kas rosināja tautas apvienošanos etnogrāfiskajās robežās un pašnoteikšanās vēlmi.

Preambulā plānots nostiprināt Latvijas iedzīvotāju gribu atjaunot Latvijas valsti 1990.gada 4.maijā un apliecināt godu Brīvības cīņu karavīriem un totalitāro režīmu upuriem. Preambulā paredzēts norādīt Latvijas valsts pamatus - latviešu valodu, kultūru un tradīcijas, dabu un vidi, vienlaikus uzsverot, ka valsts dibināta, pamatojoties uz brīvību, taisnīgumu, vienlīdzību, toleranci un likuma varu, cienot arī mazākuma tiesības.

Pirms preambulas pieņemšanas tiks izmantoti plaši sabiedriskie forumi, skaidrojot Latvijas iedzīvotājiem preambulas pieņemšanas nepieciešamību un tās saturu.

Ministru prezidenta amatam nominētā Laimdota Straujuma (V) gan šodien norādīja, ka vienošanās neparedz preambulas pieņemšanu 11.Saeimas darbības laikā.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka topošā koalīcija ir pabeigusi darbu pie koalīcijas līguma un valdības deklarācijas veidošanas. Otrdien vēl bija paredzēta līguma un deklarācijas teksta rediģēšana.

Koalīcijas līgumu iecerēts parakstīt rīt, 22.janvārī, pl.9:00.

Komentāri