Topošā valdība apņemas konsekventi ieviest industriālo politiku, Mixnews.lv

Topošā valdība apņemas konsekventi ieviest industriālo politiku

фото

Politika | 2014. gada 21. janvārī plkst. 20:39

Industriālās nozaru politikas un inovāciju jomā topošā valdība plāno konsekventi ieviest industriālo politiku, teikts topošās valdības deklarācijā, raksta NOZARE.lv.

Topošā valdība dialogā ar uzņēmēju organizācijām un citiem partneriem pārnozaru sadarbībā turpinās konsekventi ieviest industriālo politiku, par valsts atbalsta mērķi izvirzot ekonomikas transformāciju par labu uzņēmējdarbībai ar augstāku pievienoto vērtību, lielāku ienesīgumu un spēju radīt labāk atalgotas darbavietas.

Tāpat deklarācijā minēts, ka, lai attīstības centros visā valsts teritorijā izveidotu nepieciešamo publisko infrastruktūru, gan Eiropas Savienības fondu, gan valsts budžeta ekonomikas attīstības programmu gaitā tiks izveidotas un ieviestas valsts atbalsta programmas ražošanas attīstībai un investīciju piesaistei apstrādes rūpniecībā.

Tāpat topošā valdība apņemas mazināt sadrumstalotību inovācijas sistēmā, izveidot vienotu inovācijas sistēmu, kas veicinās izgudrojumu komercializāciju un tehnoloģiju pārnesi uzņēmējdarbībā.

Tāpat deklarācijā topošā valdība apņemas nodrošināt pašvaldībām uzņēmējdarbības investīciju piesaistes stimulus, paredzot atbalstu telpu, pakalpojumu, inženierkomunikāciju, pievadceļu un citas koplietošanas infrastruktūras izveidei atbilstoši investīciju vajadzībām, sekmējot pašvaldību sadarbību starpteritoriālu projektu īstenošanā.

Komentāri