Kozlovskis: Iekšlietu jomā Eiropā jānodrošina iesākto pasākumu pēctecība, Mixnews.lv

Kozlovskis: Iekšlietu jomā Eiropā jānodrošina iesākto pasākumu pēctecība

фото

Politika | 2014. gada 24. janvārī plkst. 22:04

Galvenajam vadmotīvam iekšlietu jomas turpmākajā attīstībā ir jābūt iesākto pasākumu pēctecības nodrošināšanai - esošo politikas dokumentu un tiesību aktu pareizai un vienveidīgai ieviešanai un piemērošanai, Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē Atēnās piektdien uzsvēris iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V).

Kā informē Iekšlietu ministrija (IeM), Kozlovskis akcentēja, ka otrs būtiskākais nākotnes izaicinājums iekšlietu jomā ir praktiskās sadarbības tālāka stiprināšana.

Saistībā ar solidaritātes principa īstenošanu ministrs Kozlovskis norādīja, ka solidaritātes un atbildības taisnīgs sadalījums ir nozīmīgs priekšnoteikums Eiropas Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pastāvēšanai, ziņo "Nozare.lv".

Jau esot izveidoti vairāki instrumenti solidaritātes principa īstenošanai, kas paredz gan finanšu resursu pieejamību, gan atbalstu kopējām operācijām. Šajā kontekstā ministrs īpaši uzsvēra, ka tālākai solidaritātes principa attīstībai jābalstās uz jau pastāvošajiem instrumentiem.

"Solidaritātei ir jābūt cieši saistītai ar esošo pienākumu izpildi, ņemot vērā gan nacionālo sistēmu kapacitātes izvērtējumu, gan brīvprātīgas līdzdalības principu," uzsvēra ministrs.

Tāpat ministri apsprieda jautājumus par robežu drošību un terorismu, uzklausīja Eiropas Komisijas prezentāciju par ziņojumu par radikalizācijas, kas rada terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, novēršanu un sprieda par dalībvalstu sadarbību migrācijas krīžu pārvaldībā.

Komentāri