Par Jelgavas pašvaldības uzņēmumos konstatēto izšķērdību VK vēršas prokuratūrā, Mixnews.lv

Par Jelgavas pašvaldības uzņēmumos konstatēto izšķērdību VK vēršas prokuratūrā

фото

Politika | 2014. gada 5. februārī plkst. 15:09

Par Jelgavas pašvaldības uzņēmumos konstatēto izšķērdību un apšaubāmu līdzekļu izlietojumu Valsts kontrole (VK) vērsusies prokuratūrā, ziņo LETA.

Kā trešdien Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē pastāstīja valsts kontroliere Elita Krūmiņa, VK arī iesniegusi visus dokumentus, uz kuriem balstītas aizdomas par nesaimniecisku rīcību Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrībās.

"Būtiski, lai vadītājs saprot problēmu un domā, kā uzlabot darbu. Skumjākais, ka atsevišķu kapitālsabiedrību vadītāji uzskata, ka nekas nav pārkāpts un darbība notikusi sabiedrības interesēs. Tas ir nopietns signāls Jelgavas pilsētas domei, lai izvērtētu, vai šāds vadītājs var turpināt darbu," uzsvēra Krūmiņa.

VK revīzijā secinājusi, ka Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrības no reprezentācijas izdevumiem apmaksājušas alkohola iegādi. VK atklājusi, ka sešas kapitālsabiedrības bez atbilstošiem dokumentiem par izlietojumu ir apmaksājušas neplānotus reprezentācijas izdevumus 43 514 latu (61 914 eiro) apmērā, SIA "Jelgavas poliklīnika" vien 35 005 latu (49 807 eiro) apmērā, šajā summā iekļaujot arī alkoholu un maksu apkalpotājiem. Konstatētas arī citas nepilnības dažādos uzņēmumos.

VK arī norāda, ka pašvaldība, tai kļūstot par dalībnieku AS "AMO Plant", ir iesaistījusies transportlīdzekļu ražošanā, lai gan tās funkcijās ietilpst tikai komercdarbības veicināšana.

SIA "Jelgavas autobusu parks" papildus sabiedriskā transporta pakalpojumiem sniedz autotransporta nomas pakalpojumus, bet par atsevišķu līgumu noformēšanu ir tērējusi no 8000 līdz 10 000 latu (11 300 - 14 200 eiro), tā nepamatoti izlietojot 55 000 - 95 000 latus (78 000 līdz 135 000 eiro).

Šī pati kapitālsabiedrība arī nav piemērojusi paredzētās iepirkuma procedūras vai kārtību, iepērkot preces un pakalpojumus 6,21 miljona latu (8,83 miljonu eiro) vērtībā.

Pēc revīzijas veikšanas VK Jelgavas pilsētas domei ir sniegusi 14 ieteikumus kontroles uzlabošanai pār kapitālsabiedrībām. Ieteikumu ieviešanas termiņš ir gads.

Revīzija ir veikta par laika posmu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, bet dažos darījumos ir vērtēta Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām arī pirms un pēc revidējamā laika posma.

Jelgavas pašvaldība pēc Valsts kontroles (VK) revīzijas ņēmusi vērā daļu ieteikumu un sodījusi dažu uzņēmumu vadītājus, bet citā daļā no VK nosauktajām nepilnībām pašvaldība un VK kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un lietderību vērtē atšķirīgi, sacīja Jelgavas domes priekšsēdētājs un pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pārstāvis Andris Rāviņš (ZZS).

Viņš informēja, ka pašvaldība ir izvērtējusi VK revīzijas ziņojumu par astoņu pašvaldības kapitālsabiedrību saimnieciski finansiālo darbību 2011.gadā un 2012.gadā un uzņēmumu valdes locekļi snieguši paskaidrojumus un saņēmuši disciplinārsodus.

Pašvaldībā un uzņēmumos ir izstrādāts un ar VK saskaņots veicamo pasākumu plāns 2014.gadam kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitātes uzlabošanai. Tāpat pašvaldība veiks pastiprinātu kapitālsabiedrību finansiāli saimnieciskās darbības uzraudzību.

Saņemot VK revīzijas ziņojumu, 7.janvārī nekavējoties tika sasauktas kapitālsabiedrību dalībnieku ārkārtas sapulces, un, pieaicinot pašvaldības attiecīgo jomu speciālistus, uzklausīti valdes locekļu paskaidrojumi par VK ziņojumā minētajām iespējamajām kļūdām kapitālsabiedrību darbībā. Veikta rūpīga VK secinājumu un kapitālsabiedrības valdes locekļu argumentu analīze un izvērtējums.

Tā rezultātā par VK secinājumiem, kurus pašvaldība atzīst par pamatotiem, kapitālsabiedrību valdes locekļi saņēmuši disciplinārsodus un uzdevumu novērst uzņēmuma darbībā konstatētās nepilnības.

SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) un SIA "Jelgavas poliklīnika" valdes locekļiem izteikts rājiens un 2014.gada februāri, martā un aprīlī par 10% samazināta mēnešalga. Savukārt SIA "Jelgavas slimnīca", SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1"" un SIA "Jelgavas tirgus" valdes locekļiem ir izteikti aizrādījumi.

SIA "Zemgales EKO", AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" un SIA "Zemgales olimpiskais centrs" notika darba sanāksmes, kurās izanalizēts VK revīzijas ziņojums, uzklausīti valdes locekļu paskaidrojumi un uzdots ņemt vērā VK ieteikumus, rezumēja Jelgavas mērs.

Viņš informēja, ka nākamajā SIA "Zemgales olimpiskais centrs" dalībnieku sapulcē tiks virzīts priekšlikums valdes loceklim izteikt aizrādījumu. Rāviņš skaidroja, ka vairākas VK revīzijas laikā konstatētās nepilnības kapitālsabiedrībās izvērtētas un ir jau novērstas. Piemēram, JAP pilnveidots darba samaksas nolikums un amatu apraksti, nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība, pašlaik tiek organizēts iepirkuma konkurss par degvielas iegādi.

Iepazīstoties ar VK ziņojumu, JAP pilnībā vai daļēji piekrīt secinājumiem par automašīnu nomas pakalpojumiem, nepilnībām amatu aprakstos, par nepilnībām un kļūdām grāmatvedības dokumentācijā un jau novērstajam pārmetumam par degvielas iepirkuma konkursa nerīkošanu.

Vērtējot uzņēmuma "Jelgavas poliklīnika" darbību, VK norāda uz administratīvo resursu izmantošanu, pietiekami neizvērtējot faktisko nepieciešamību, nepilnībām grāmatvedības dokumentu noformēšanā un to, ka nav rīkots iepirkums kosmētikai estētiskās medicīnas kabinetu darbības nodrošināšanai.

Pārējām pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās tika veikta revīzija, VK norāda uz prēmiju izmaksām 2011.gadā, kad tas nebija atļauts, un neprecizitātēm grāmatvedības dokumentos, par VK revīziju papildināja Rāviņš.

Tomēr saņemtajos kapitālsabiedrību pārstāvju paskaidrojumos ir minēti fakti un objektīvi argumenti, kas ļauj apstrīdēt vairākus VK secinājumus. Tāpēc atsevišķiem VK secinājumiem pašvaldība nepiekrīt, pauda mērs.

Komentāri