MK būs jālemj, vai AIP studiju programmu izvērtējums ir tālāk izmantojams akreditācijās, Mixnews.lv

MK būs jālemj, vai AIP studiju programmu izvērtējums ir tālāk izmantojams akreditācijās

фото

Politika | 2013. gada 18. februārī plkst. 15:30

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risinājumiem saistībā ar Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" datu tālāku izmantošanu akreditācijas procesā, informē LETA atsaucoties uz šodien preses brīfingā izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa sacīto.

Valdība šo jautājumu skatīs 26.februāra sēdē.

Tiks piedāvāti trīs varianti. Pirmais - akreditācijas procesa turpināšana, izmantojot projekta rezultātus, otrais - akreditācijas procesa turpināšana, daļēji izmantojot projekta rezultātus, bet trešais - akreditācijas procesa turpināšana, neizmantojot projekta rezultātus.

"Katram no šiem variantiem ir savi riski," sacīja Ķīlis. Viņš klāstīja, ka, paliekot pie pirmā varianta, viens no riskiem ir tiesāšanās no augstskolu puses par rezultātu izmantošanu, neattiecināmo izmaksu atmaksa, kā arī Vācijas Augstākās izglītības akreditācijas aģentūras ASIIN pārstāvji paziņojuši, ka tādā gadījumā akreditācijas procesā nepiedalīsies.

Runājot par daļēju rezultātu izmantošanu, ministrs sacīja, ka jāizvērtē ASIIN jauda un iespējas izvērtēt projekta rezultātus un papildus darbus kvalitātes nodrošināšanai. Sarunu procesā jau panākta daļēja vienošanās, ka ASIIN varētu to veikt. Ķīlis arī norādīja, ka vidējais varētu būt tas optimālākais.

Savukārt pilnīga atteikšanās no projekta rezultātiem nozīmē, ka jāveido jauns konkurss akreditācijai. Ķīlis akcentēja, ka ziņojumā tiks izklāstīti riski un būs arī aprēķini par izmaksām. Patlaban viņš nevarēja vēl atbildēt, kādas būs izmaksas un kas par to maksās, ministrija šīs nedēļas laikā to izvērtēs. Viņš pieļāva, ka varētu piesaistīt līdzekļus no neparedzētajiem gadījumiem.

Par audita rezultātiem ministrs šodien informēs arī partnerus koalīcijas sadarbības padomē. Savukārt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 19.februārī sēdē aicinās izvērtēt AIP darbību.

Ķīlis apgalvoja, ka saistībā ar auditā atklāto vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs. Viņš gan neatklāja konkrēti, pret kurām personām vērsīsies, bet tās būs vairākas. Viņš arī neizslēdz, ka varētu vērsties pret ekspertiem.

Aauditorkompānijas "Deloitte" auditori secinājuši, ka lēmumu par studiju virziena akreditāciju pieņemšana, pamatojoties uz AIP īstenotā projekta gūtajiem datiem un rezultātiem, varētu būt pamats lēmuma par akreditāciju apstrīdēšanai.

Auditori norāda uz problēmām ekspertu atlasē, piemēram, veikta elektroniskās saskaņošanas procedūra un apstiprināti vairāki eksperti, bet normatīvie akti neparedz elektronisku lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to šie eksperti uzskatāmi par neapstiprinātiem un to veiktie atzinumi ir apstrīdami. Tāpat daļa ekspertu netika izvēlēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, tādējādi bija gadījumi, kad eksperti vērtēja studiju programmas neatbilstoši savai kompetencei un kvalifikācijai.

Pretrunā ar metodoloģiju AIP apstiprinātā kārtība neparedz augstākās izglītības iestādēm iespējas paust viedokli, sniegt komentārus un piedalīties ekspertu sagatavotā ziņojuma saskaņošanas procesā, kā arī piedalīties projekta Vadības komitejas sēdē, kurā tiek apstiprināts ekspertu ziņojums. Bijuši vairāki precedenti par augstākās izglītības iestāžu komentāru un precizējumu neuzklausīšanu. Konstatēts arī gadījums, kad darba līgums ar ekspertu noslēgts un vērtēšana veikta pirms eksperta apstiprināšanas.

Auditori uzsver, ka, pieņemot akreditācijas lēmumu, būtu nepieciešams veikt ļoti kritisku projekta rezultātu izvērtēšanu, pārliecinoties par ekspertu novērtējumu atbilstību patiesajai situācijai augstākās izglītības iestādē.

Kā aģentūrai LETA norādīja izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa padomnieks Reinis Tukišs, meklējot risinājumus tālākajai rīcībai, ministrs, pirmkārt, sola rūpēties par studentu un augstskolu interesēm, lai nekompetentais AIP studiju programmu izvērtējums un paredzamā studiju virzienu akreditācijas kavēšanās netraucētu normālam studiju procesam.

Auditora analīze gan ir attiecināma uz izlases kārtā veiktajām projekta dokumentu un informācijas pārbaudēm, un pastāv augsts risks, ka projekta dokumentācija, iespējams, satur papildu trūkumus, neatbilstības un pazīmes par pārkāpumiem, kas nav ietverti ziņojumā.

Auditors norāda, ka projekta uzraudzības un vadības mehānismā trūkumu dēļ konstatētas normatīvo aktu pārkāpumu pazīmes, par ko paredzēta juridiskā atbildība - disciplināratbildība, civiltiesiskā atbildība, kriminālatbildība. Tāpat konstatēti ar projekta īstenošanu saistošo dokumentu, īpaši metodoloģijas un projekta iesnieguma, noteikumu nekonsekvence un piemērošanas pārkāpumu gadījumi.

Vērtējot auditoram pieejamos projekta materiālus kopsakarā ar projektā īstenotajām darbībām, auditori secinājuši, ka projekta laikā netika nodrošināta pietiekami stingra iekšējā un ārējā kontrole, kas ietvertu atbilstošu uzraudzību un pārbaudes, kā arī pienākumu nošķiršanu.

Ziņojumā arī norādīts, ka AIP un Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) ir pilnībā atbildīga par vienošanās paredzēto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi projekta īstenošanas gaitā. Tādējādi izriet, ka AIP atbild par jebkādām projekta īstenošanas gaitā pieļautajām neatbilstībām un pārkāpumiem neatkarīgi no tā, ka šāda neatbilstība vai pārkāpums ir radies projekta īstenošanā iesaistītā partnera rīcības rezultātā. Savukārt VIAA saskaņā ar normatīvajiem aktiem projektā veica regulāras pārbaudes. Auditora ieskatā, projekta uzraudzība un kontrole no atbildīgās institūcijas - VIAA - puses netika īstenota pietiekamā apmērā un kvalitātē, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti.

Foto: no vietnes nasha.lv, Mix Media Group

Komentāri