Rīgas dome publiski atvainojas "Daugavas Vanagiem" par lēmumu aizliegt rīkot gājienu 16.martā, Mixnews.lv

Rīgas dome publiski atvainojas "Daugavas Vanagiem" par lēmumu aizliegt rīkot gājienu 16.martā

фото

Politika | 2013. gada 8. martā plkst. 08:32

Saskaņā ar tiesas lēmumu Rīgas dome piektdien vairākos laikrakstos publiski atvainojusies biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā" par prettiesisko lēmumu aizliegt rīkot gājienu 16.martā, Leģionāru piemiņas dienā.

Sludinājumos norādīts, ka Rīgas dome publiski atvainojas par pilsētas izpilddirektora rīkojumiem, ar kuriem tika aizliegti "Daugavas Vanagu" pieteiktie gājieni 2011.gada un 2012.gada 16.martā.

Sludinājumi publicēti laikrakstos "Diena", "Neatkarīgā", "Latvijas Avīze" un "Vesti segodņa".

Atgādinām, ka Augstākās tiesas (AT) Senāts pagājušajā nedēļā izskatot Rīgas domes iesniegtās kasācijas sūdzības par Administratīvās rajona tiesas spriedumiem, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" un biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" pieteikumu lietās, informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja.

Līdz ar to stājas spēkā Administratīvās rajona tiesas pērnā gada 22.novembra spriedums, ar kuru Rīgas domei uzlikts par pienākumu publicēt atvainošanos laikrakstos "Diena", "Neatkarīgā", "Latvijas Avīze", "Telegraf", "Čas", "Vesti segodņa" par prettiesisko Rīgas pilsētas izpilddirektora 2011.gada 8.marta lēmumu, atvainošanos publicējot mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža. Laikraksts "Čas" gan vairs neeksistē.

Ar otru AT Senāta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama 2012.gada 12.decembra spriedums, ar kuru Rīgas domei uzlikts par pienākumu publiski atvainoties biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" par prettiesisko Rīgas domes izpilddirektora 2012.gada 7.marta lēmumu, atvainošanos publicējot iepriekšminētajos laikrakstos.

AT Senāta rīcības sēdes lēmumi nav pārsūdzami.

Biedrība "Daugavas Vanagi Latvijā" un biedrība "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" ar pieteikumiem tiesā vērsās 2011. un 2012. gadā, lūdzot atcelt Rīgas domes lēmumus, ar kuriem aizliegts rīkot gājienus 16.martā.

AT Senāts, vērtējot Rīgas domes kasācijas sūdzības pērn septembrī, atcēla pirmās instances tiesas spriedumus un nodeva lietas jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.

Pirms izlemt šo jautājumu, AT Senāts abās tiesu lietās bija apturējis tiesvedību un atjaunoja to pēc tam, kad stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums.

Ar pieteikumu Satversmes tiesā AT Senāts vērsās, lai Satversmes tiesa izvērtētu Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma atbilstību Satversmei.

Foto: kasjauns.lv

Komentāri