Valsts kontrole: Rehabilitācijas centrs Vaivari nav īstenojis godīga eiro ieviesēja principus, Mixnews.lv

Valsts kontrole: Rehabilitācijas centrs Vaivari nav īstenojis godīga eiro ieviesēja principus

фото

Sabiedrība | 2014. gada 3. janvārī plkst. 10:27

Pārbaudot Nacionālajā rehabilitācijas centrā "Vaivari" sniegto maksas pakalpojumu cenu pamatotību, Valsts kontrole secinājusi, ka centrs nav īstenojis godīga eiro ieviesēja principus, ziņo LETA.

Valsts kontroles pārstāvis Jānis Gustiņš informēja, ka "Vaivaros" sniegto maksas pakalpojumu cenu pamatotība nav izsekojama, jo nav izstrādāta un apstiprināta maksas pakalpojumu izcenojuma noteikšanas metodika, - revīzijā centrs nevarēja iesniegt cenu aprēķiniem izmantotos pamatdatus.

Tāpat arī pastāv risks, ka nav ievēroti godīga eiro ieviesēja principi, jo gandrīz visi pakalpojumi centrā, sākot ar pagājušā gada 1.septembri, ir palielināti. Piemēram, papildu samaksa par pacienta uzturēšanos vienvietīgā istabā (ja ir iespēja) ir palielināta no 10 latiem uz 14,06 latiem jeb 20 eiro, kas ir par 41%.

"Vaivaros" nav nodrošināta arī efektīva darba samaksas organizācija, līdz ar to revidējamā laika posmā finanšu līdzekļi 10 360 latu (14 740 eiro) apmērā ir izlietoti nelietderīgi, jo darbiniekiem ir nepamatoti aprēķināti atlaišanas pabalsti 5013 latu (7132 eiro) apmērā, kā arī prēmijas 3956 latu (5628 eiro) apmērā. Neefektīvi izlietoti arī 24 666 lati (35 096 eiro), nerīkojoties atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, proti, neizvēloties izdevīgāko piedāvājumu.

Revīzijā arī konstatēts, ka centrā veiktā rehabilitācijas pacientu reģistra uzskaite nav pilnīga, caurskatāma un nenodrošina pietiekamu kontroli pār pacientu secīgu iekļaušanu reģistrā, tai skaitā nenodrošina pietiekamu informāciju par pacientu virzību rindā.

Revidenti konstatējuši, ka rehabilitācijas centrā nav izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas sniegtu ieskatu, ka degviela ir iegādāta un braucieni veikti darba vajadzībām. Vairākos gadījumos ceļazīmē norādītais transportlīdzekļa degvielas atlikums ir lielāks nekā faktiskais transportlīdzekļa degvielas tvertnes tilpums, un ceļazīmē norādītais odometra rādījums neatbilst transportlīdzekļa odometra rādījumam. Atklājies, ka viens darbinieks vienlaikus ir braucis ar divām automašīnām.

Valsts kontrole ir sniegusi 20 ieteikumus nepilnību novēršanai, kurus ieviešot tiks nodrošināts centram piešķirto finanšu līdzekļu ekonomisks, lietderīgs un tiesisks izlietojums, kā arī būs izsekojama centra pakalpojumiem noteikto cenu pamatotība.

Komentāri