TM: Latvijā nav daudz strīdu par uzvārdu piešķiršanu bērnam; domstarpības šķirtajiem pāriem, Mixnews.lv

TM: Latvijā nav daudz strīdu par uzvārdu piešķiršanu bērnam; domstarpības šķirtajiem pāriem

фото

Sabiedrība | 2014. gada 13. janvārī plkst. 07:03

Nav daudz tādu situāciju, kurās vecāki nespēj vienoties par bērna uzvārdu dzimšanas fakta reģistrācijas brīdī, tomēr domstarpības starp vecākiem par bērna uzvārdu vairumā gadījumu sākas, kad vecāki šķiras un bērns dzīvo pie viena no vecākiem.

Kā aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrijas preses sekretāre Līva Rancāne, Civillikuma 151.pants paredz, ka bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu.

No minētās normas izriet, ka gadījumā, ja bērna vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam dod tēva vai arī mātes uzvārdu saskaņā ar viņu savstarpēju vienošanos. Tādējādi bērna tēvs un māte, bērnam piedzimstot, izdara uzvārda izvēli, dodot bērnam viena no vecākiem uzvārdu. Tāpat no minētās normas izriet arī abu bērna vecāku vienlīdzīgās tiesības bērna uzvārda noteikšanā.

Tomēr strīdus gadījumā ir jāizšķiras par vienu no abu vecāku uzvārdiem.

Bāriņtiesu likuma 19.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. Tādējādi bērna vecākiem ir iespēja domstarpības par bērna uzvārda noteikšanu atrisināt ar bāriņtiesas palīdzību.

Ievērojot, ka konkrētā tiesību norma neparedz konkrētus kritērijus, kas piemērojami šāda jautājuma izlemšanā, jautājums par bērna uzvārdu izšķirams, lietas faktiskos apstākļus vērtējot pēc vispārējiem bērnu tiesību principiem. No iepriekš minētā secināms, ka, nosakot bērna uzvārdu, tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips uz abiem bērna vecākiem.

No Dzimtsarakstu departamentam pieejamās informācijas secināms, ka nav daudz tādu situāciju, kurās vecāki nespēj vienoties par bērna uzvārdu dzimšanas fakta reģistrācijas brīdī. Tomēr uzmanība tiek vērsta uz to, ka domstarpības starp vecākiem par bērna uzvārdu vairumā gadījumu sākas, kad vecāki šķiras un bērns dzīvo pie viena no vecākiem. Šādos gadījumos vecāks, pie kura bērns dzīvo, vēlas mainīt bērna uzvārdu uz savu uzvārdu.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka Itālija Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) zaudējusi cīņu par vienu no senākajām šīs valsts ģimeņu tradīcijām, kas paredz, ka precētu pāru bērnus var reģistrēt tikai ar tēva uzvārdu. Kā atzina tiesa, Itālijā spēkā esošais likums, kas liedz bērnus reģistrēt ar mātes meitas uzvārdu, vērtējams kā patriarhāls, diskriminējošs, kā arī uzskatāms par tiesību pārkāpumu, tādēļ ECT uzdeva Itālijai atcelt šos ierobežojumus.

ECT spriedumā teikts, ka līdzšinējā kārtība, kas nosaka, ka precētu pāru bērnus var reģistrēt tikai ar tēva uzvārdu, uzskatāma par "dažādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm".

Šāds lēmums pieņemts, izskatot kāda itāļu pāra prasību. Alesandra Kusāna un Luidži Faso jau 13 gadus cenšas panākt, ka viņu 1999.gadā dzimušo meitu varētu reģistrēt kā Madalēnu Kusānu, nevis Madalēnu Faso, kā to pieprasa Itālijas atbildīgās iestādes. Pāris arī vēlas, lai ar uzvārdu Kusāns viņi varētu reģistrēt arī savus divus pārējos bērnus.

Itālijai tagad būs jāmaina spēkā esošā kārtība, ja vien tā trīs mēnešu laikā neapstrīdēs šo spriedumu augstākā ECT instancē.

Komentāri