KPMG: Veselības aprūpi Latvijā sadārdzina nemērķtiecīga veselības pakalpojumu apmaksas sistēma, Mixnews.lv

KPMG: Veselības aprūpi Latvijā sadārdzina nemērķtiecīga veselības pakalpojumu apmaksas sistēma

фото

Sabiedrība | 2014. gada 13. janvārī plkst. 11:11

Lai uzlabotu pacientu aprūpi un samazinātu veselības aprūpes izmaksas, nepieciešams mainīt līdzšinējos veselības aprūpes apmaksas principus, secināts biznesa konsultāciju un revīzijas kompānijas SIA "KPMG Baltics" pētījumā "Vērtību paradigmu pārmaiņas veselības aprūpē", ziņo Nozare.lv.

Veselības nozares eksperti secinājuši, ka uz rezultātu virzīta veselības aprūpe nodrošina kvalitatīvāku pacientu aprūpi un samazina ārstēšanas izmaksas vienam pacientam. Savukārt pacientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana ilgtermiņā samazina kopējās veselības aprūpes izmaksas.

Ziņojumā ir secināts, ka saskaņā ar pašreizējo veselības aprūpes modeli, piemēram, ASV, Lielbritānijā un Nīderlandē, nemērķtiecīga un uz nepareiziem apmaksas principiem veidota pacientu aprūpe rada lielākas izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, savukārt efektīva un kvalitatīva aprūpe izmaksas samazina un paaugstina pacientu apmierinātību ar sniegto ārstniecību kopumā.

Līdz šim veselības aprūpes sistēmā pacienti, kā arī veselības apdrošināšanas institūcijas pārsvarā maksāja par atsevišķām ārstēšanās procedūrām un manipulācijām individuāliem pakalpojumu sniedzējiem, kas paveic atsevišķas ārstēšanas darbības saistībā ar pacientam noteikto diagnozi, bet nekoncentrējās uz sasniedzamo ārstēšanas rezultātu.

"KPMG Baltics" veselības nozares eksperts Edgars Voļskis norāda, ka daudz efektīvāks un ilgtermiņā izdevīgāks risinājums ir veselības aprūpes sistēmas pārorientācija no atsevišķu procedūru vai manipulāciju individuālas apmaksas uz maksājumu sistēmu par ārstēšanas procesā sasniegto rezultātu.

"Ilgtermiņā šāda veselības pakalpojumu apmaksas sistēma var piedāvāt labākus, uz darba kvalitāti balstītus rezultātus un samazināt izmaksas, definējot, izvērtējot un atlīdzinot paveikto ārstēšanas darbu kā kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu sniegšanu un maksājot par iepriekš definētiem un ārstēšanas darba noslēgumā sasniegtajiem rezultātiem," atzīmē Voļskis.

Viņš skaidro, ka pašreizējā veselības aprūpes sistēma bieži izraisa pacientu neapmierinātību sadrumstalotības un vājās koordinētības dēļ. Galvenokārt tas skaidrojams ar to, ka veselības aprūpes sistēmas cenšas atalgot pakalpojumu sniedzējus par dalītu un nekoordinētu pakalpojumu sniegšanu. Savukārt šādas, savstarpēji vāji koordinētas darbības, ļoti bieži izceļas ar zemu kvalitāti, pacientu un mediķu neapmierinātību, kā arī samazinātu vērtību maksājumu veicējiem.

Apskatot dažādas pasaules veselības aprūpes sistēmas, ziņojums skaidri atspoguļo veicamos pasākumus, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un samazinātu ārstēšanas izmaksas, lai nodrošinātu labākus rezultātus un palielinātu publisko līdzekļu izlietošanas efektivitāti.

KPMG pētījumā secināts, ka labākie veselības aprūpes piemēri izceļas ar to, ka tiek maksāts par kompleksu aprūpi, tiek definēti un izvērtēti būtiskākie rezultāti un tiek atalgota pievienotās vērtības radīšana.

KPMG ir starptautisks biznesa konsultantu kompāniju tīkls, kas sniedz audita, revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. KPMG darbojas 155 valstīs un visā pasaulē nodarbina 155 000 strādājošo.

Komentāri