Vāji novērtētie zinātniskie institūti nākamgad nesaņems zinātnes bāzes finansējumu, Mixnews.lv

Vāji novērtētie zinātniskie institūti nākamgad nesaņems zinātnes bāzes finansējumu

фото

Sabiedrība | 2014. gada 17. janvārī plkst. 14:22

Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā vāji jeb ar "1" novērtētajām institūcijām ar 2015.gada 1.janvāri neaprēķinās un nepiešķirs zinātnes bāzes finansējumu, šādus grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" plāno izstrādāt Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), ziņo LETA.

Savukārt tām zinātniskajām institūcijām, kuras ir novērtētas apmierinoši jeb ar "2", un šādas izvērtējumā ir 77, bāzes finansējumu aprēķinās un piešķirs, ja tās sagatavos reorganizācijas plānu, kuru līdz 2014.gada 1.jūnijam būs apstiprinājis par attiecīgo nozari atbildīgais Ministru kabineta loceklis, kā arī plāns būs iesniegts IZM.

Iepriekšminēto IZM ir aprakstījusi ziņojumā "Par zinātnes starptautisko izvērtējumu", ko virzīs izskatīšanai nākamās nedēļas, 21.janvāra, valdības sēdē.

Ziņojumā arī teikts, ka "1" ieguvušo institūciju finansēšana no valsts budžeta nav lietderīga un nebūtu saprātīgi turpināt piešķirt tām zinātnes bāzes finansējumu. Šādas institūcijas, kā minēts, ir 22.

Tādu pašu nostāju eksperti pauž attiecībā uz vēl desmit institūcijām, kuras ziņojumā ir iekļautas, bet vispār netika vērtētas, jo tika secināts, ka tās neveic pētniecisko darbību un līdz ar to nevar tikt uzskatītas par zinātniskiem institūtiem. Tās ir Latvijas Humusvielu institūts, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes žurnāls "Latvijas vēsture fonds", Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas zinātniski pētnieciskais izmēģinājumu institūts, Vides risinājumu institūts, "Vīnkoki", biedrība "Šamir", iestāde "Contra Cancrum Coli".

Savukārt attiecībā uz "2" ieguvušajām institūcijām eksperti iesaka izvērtēt apvienošanās iespēju, piemēram, savstarpēju tematisku apvienošanos vai pievienošanos spēcīgākiem institūtiem.

Kā ziņots, IZM sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu ir veikusi Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu, kurā secināts, ka Latvijā līdzās 49 spēcīgiem un 77 apmierinošiem zinātniskajiem institūtiem un augstskolu struktūrvienībām ir 22 vāji, kurus eksperti iesaka slēgt.

Vāju vērtējumu jeb "1" ieguvis Latvijas Universitātes Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts un Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības - Autotransporta institūts, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Humanitārais institūts, Radioelektronikas institūts un Siltumenerģētisko sistēmu katedra, un Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra.

Tāpat slēdzamo institūtu sarakstā ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) aģentūras "Zemkopības zinātniskais institūts" un "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts", kā arī zinātniskie institūti "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija" un "Nacionālais botāniskais dārzs".

Sarakstā iekļuvis arī Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Datortehnoloģiju pētījumu institūts, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Biznesa institūts, Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu institūts, Ventspils augstskolas Lietišķās lingvistikas centrs, Biznesa kompetences centrs, Latvijas Tautsaimniecības attīstības institūts, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs, Pūres Dārzkopības pētījumu centrs un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts.

Pētījumā kopumā tika vērtētas 150 iestādes, tai skaitā zinātniskās institūcijas, augstskolas un to struktūrvienības, privātās institūcijas, komercsabiedrības un nodibinājumi. Zinātnes bāzes finansējumu saņem 41 no šīm zinātniskajām institūcijām.

Komentāri