Rīgas domē veidos Vidi degradējošu būvju komisiju, Mixnews.lv

Rīgas domē veidos Vidi degradējošu būvju komisiju

фото

Sabiedrība | 2014. gada 19. janvārī plkst. 18:39

Lai pastiprinātu cīņu ar graustiem galvaspilsētā, Rīgas domē iecerēts izveidot Vidi degradējošu būvju komisiju, liecina pašvaldības Īpašuma departamenta iesniegtie dokumenti skatīšanai Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejā, ziņo LETA.

Vidi degradējošu būvju komisija klasificēs vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un kārtībai, kādā sakārtojami vai nojaucami grausti.

Komisija arī izskatīs graustu īpašnieku iesniegumus par ēkas klasifikācijas atlikšanu saistībā ar gatavību to sakārtot, izvērtēs būvei piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņems lēmumus par būvju iekļaušanu vai izslēgšanu no graustu saraksta.

Vidi degradējošu būvju komisija arī varēs sniegt ierosinājumus pašvaldības turpmākai darbībai prioritāšu noteikšanā un sniegt priekšlikumus efektīvākai iestāžu sadarbībai graustu sakārtošanas procesā.

Iecerēts, ka komisijas lēmumi būs saistoši Rīgas domes Īpašuma departamentam un visām Rīgas domes struktūrvienībām, kuras ir iesaistītas vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku uzraudzības un sakārtošanas procesā.

Komisijas darbību pārraudzīs Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja. Paredzēts, ka komisija par savu darbību atskaitīsies komitejai ne retāk kā divas reizes gadā. Komisija savās sēdēs varēs aicināt piedalīties arī valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības kompetento iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Par komisijas priekšsēdētāju plānots iecelt Īpašuma departamenta direktoru Oļegu Burovu (GKR). Īpašuma departaments arī noteiks komisijas darba kārtību un nodrošinās šīs komisijas tehnisko un organizatorisko darbu.

Komisijā darbosies astoņi departamenta speciālisti, divi Rīgas pilsētas būvvaldes speciālisti, visu trīs izpilddirekciju pārstāvji, Rīgas Pašvaldības policijas Centra pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks, divi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas speciālisti, Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" projektu vadītāja.

Komisijas locekļiem vienas stundas darba algas likme tiks noteikta 10% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Darba samaksa komisijas locekļiem tiks veikta vienu reizi mēnesī, ņemot vērā katra locekļa iepriekšējā mēnesī apmeklēto sēžu skaitu.

Komentāri